GECERTIFICEERDE HOLISTISCHE OPLEIDING TOT COACH - CONSULENT (Gent)

  • Groepsles
  • Privéles
zaterdag 16 november 2019 (10:00-17:00) - 24 lesdagen

Beschrijving

Proefles : vrijblijvend en gratis
Woensdag 25 september en  30 oktober 2019 om 19u30 te Gent.
(inschrijven is verplicht 48u voor aanvang van de proefles)

Professioneel begeleiden op persoonlijk en op transpersoonlijk vlak 

Heb je al een stuk weg afgelegd op het pad van zelfontplooiing? En wil je de opgedane levenswijsheid professioneel doorgeven aan anderen? Dan is deze compacte, kwaliteitsvolle opleiding wellicht iets voor jou. Hierin worden alle basisvaardigheden en -attitudes aangeleerd om een professionele coach te worden. Uit diverse, hedendaagse coachingbenaderingen is een selectie gemaakt van de meest efficiënte technieken. Je leert om sterke betrokkenheid op te bouwen, met behoud van eigen grenzen. Je leert ook om je cliënt contact te laten maken met de eigen krachtbronnen en je begeleidt hem/haar om de meest fundamentele levensdoelen te kunnen realiseren. 

Voor wie ?

Deze opleiding met CEDEO erkennings-certificaat, richt zich tot iedereen die beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier wil communiceren of anderen wil begeleiden, trainen of coachen: HR management, psychotherapie, consulting, healing, negotiatie, personal en life-coaching, bemiddeling, onderwijsbegeleiding,...

Vereiste voorkennis

Je komt in aanmerking voor deze opleiding als je al iets van achtergrond hebt op één of meerdere van de volgende terreinen: persoonlijke ontwikkeling, communicatie, psychologie, pedagogie, psychotherapie, HR, bemiddeling, negotiatie, leerlingenbegeleiding, energiewerk, lichaamswerk, gezondheidsconsulent of iets dergelijks  (onder de vorm van bijvoorbeeld cursussen, opleidingen, individuele begeleiding...). Minimum 100 uur ervaring hebben op dit vlak, of in het begeleiden van anderen, is dikwijls een goede graadmeter. Het belangrijkste is dat je al geleerd hebt om aan zelfreflectie te doen en dat je al een stuk weg afgelegd hebt op het pad van zelfontplooiing. Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen.

De opleiding

Deze opleiding is een compacte, kwaliteitsvolle masteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om een professionele coach te zijn.

“In deze opleiding wil ik het maximale doorgeven van de 30 jaar ervaring die ik, samen met collega trainers en assistenten, opgedaan heb als trainer, coach en psychotherapeut".

Voor deze training is bewust gekozen voor een 'open' opleiding: een opleiding waarbij de cursisten geen specifieke vooropleiding moeten gevolgd hebben binnen een welbepaalde strekking, kader of systeem.  Vanuit diverse hedendaagse kaders waar wij, in Centrum GEA veel ervaring mee hebben  (cognitieve psychologie, Neuro-linguistisch Programmeren,  intuïtieve ontwikkeling, geweldloze communicatie, non-dualiteit, verschillende vormen van energiewerk en sjamanisme) is een selectie gemaakt van de meest werkzame principes en technieken op vlak van communicatie, zelfontplooiing, emotionele en spirituele intelligentie en het op gang zetten van bewustwordingen en positieve veranderingen.

De opleiding bestaat uit vier modules van elk 6 lesdagen (totaal 24 lesdagen).  Elke module kan ook afzonderlijk  gevolgd worden. Aangezien er telkens verder gewerkt wordt op de vaardigheden van de vorige modules is het nodig om de modules in de juiste volgorde te volgen. De ervaring van de voorbije jaren heeft uitgewezen dat de mix van de verschillende achtergronden van de deelnemers de kwaliteit van de opleiding heel erg ten goede komt.  In de loop van de opleiding krijgt elke student feedback en individuele tips over zijn/haar evolutie.  Op het einde van de opleiding krijg je het certificaat van professioneel coach als je voldoet aan de voorwaarden (zie verder onder:  Certificatie met kwaliteitslabel).

 

De trainer

Joost Vanhove

 

Intakegesprek

In de loop van het kosteloos en vrijblijvend intakegesprek wordt nagegaan in hoeverre deze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen en of ze maximaal aansluit bij je opleidingstraject.  Op die manier raakt de trainer vertrouwd met je achtergrond en specifieke wensen.  Dit maakt optimale en geïndividualiseerde begeleiding mogelijk vanaf het begin van de opleiding. Een ander voordeel is dat alle cursisten vanaf het begin al een gelijkaardig niveau bereikt hebben van zelfkennis en bewustzijn.
 

Resultaten van de opleiding

Je bent je bewust van de impact van wat je denkt, voelt, zegt en doet voor, tijdens en na een consult en tijdens het volledige begeleidingstraject van een collega/cliënt/coachee/leerling. Dankzij je sterke communicatievaardigheden ben je in staat om efficiënt, veilig en op een kwaliteitsvolle manier bij je cliënten meer bewustzijn bij te brengen over de huidige situatie. Je helpt hem of haar om snel nieuwe perspectieven te krijgen en om positieve veranderingen op gang te brengen.

Je beheerst de vaardigheid om sterke betrokkenheid te combineren met het behoud van gezonde emotionele grenzen.  Je bent in staat om vanuit een warme connectie te luisteren, om aan te voelen en te concluderen waar de eventuele beperkingen én mogelijkheden zitten.  Je kan duidelijke coaching-doelen helpen bepalen voor de cliënt en deze in sub-doelen onderverdelen.  Op een professionele manier implementeer je de kracht en het effect van het juiste woord om maximaal positieve veranderingen teweeg te brengen, en dit vanuit een ecologisch bewustzijn: je helpt de cliënt om gericht te blijven op het hoogste goed voor alle betrokkenen. Tijdens de laatste 2 modules leer je werken met een aantal veranderingsmodellen en interventietechnieken, die ontwikkeld zijn in Centrum GEA. Het zijn resultaatgerichte processen die op korte termijn een blijvend positief effect hebben en die de bewustzijnsevolutie versnellen .

In de loop van de tweede helft van de opleiding doet elke cursist minstens 6 proef-coaching-sessies met coachees van buiten de groep.  Tijdens deze proef-coachings demonstreer je dat je met iemand onbekend een zinvol gesprek kan voeren,  bewustwording op gang brengen en positief veranderingswerk kan doen.

Sowieso krijgt je bewustzijn een stevige boost door deze intense opleiding. Veel deelnemers rapporteren dat de opleiding, naast een professionele vorming, ook het effect heeft van een intensief groei-jaar in zelfontplooiing (zie getuigenissen van deelnemers van de vorige jaren).

Certificatie met kwaliteitslabel

Centrum GEA wil een blijvende kwaliteit garanderen.  Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

  • Er wordt verwacht dat de studenten minstens 21 van de 24 dagen van de opleiding effectief gevolgd hebben (max. 3 volle lesdagen gemist hebben; de gemiste dagen worden ingehaald door zelfstudie en door tussendoor te oefenen met de andere cursisten).
  • Tijdens enkele schriftelijke proeven laat je blijken dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies waarmee gewerkt wordt.
  • In de loop van de opleiding demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -processen die je aangeleerd hebt, beheerst en vlot toepast.

Overzicht van de centrale thema’ s van de opleiding:

• Tijdens de opleiding worden alle attitudes, vaardigheden, interventies en technieken die aangeleerd worden, ook toegepast op jezelf, om zo je eigen proces van verdere bewustwording en zelfontplooiing een boost te geven.

• Elk aspect, elke kwaliteit en elke vaardigheid waarrond gewerkt wordt leer je telkens herkennen bij jezelf en bij de ander, je leert het ook zonder oordeel te erkennen en je doet oefeningen om de beperkende patronen te transformeren tot meer ondersteunende patronen, zowel bij jezelf als bij anderen.

• Elk patroon, elk kader en elke benaderingswijze wordt theoretisch gekaderd. Het zijn vooral de oefeningen die je doet (meestal per 2 of per 3) en de feedbackmomenten (individueel tijdens de oefeningen en in groep na de oefeningen) die ervoor zorgen dat je de impact voelt waardoor het transformatieproces in jezelf positief gestimuleerd wordt en waardoor je de aangeboden onderwerpen integreert in jezelf en vlot kan toepassen als coach op anderen.

• Alle vaardigheden, patronen, oefeningen en interventies die aangeleerd worden beleef je zowel in de rol van cliënt als in de rol van coach. Tijdens een aantal oefeningen ben je ook in de rol van neutrale observator

• In de tekst hieronder -en ook in de opleiding- gebruiken we het woord coaching als verzamelnaam voor elke vorm van begeleiding van anderen op vlak van zelfontplooiing, innerlijke groei, bewustwording en voor het vergroten van de communicatieve, mentale, emotionele en spirituele intelligentie.

 

Beknopte inhoud per module

Module I: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding

In deze module leer je de basishoudingen voor het versterken van je innerlijke veerkrachtgecenterd zijn en zelfzorg: Jelichaamshouding en de manier waarop je kijkt, communiceert en omgaat met je gevoelens, bepalen of je al dan niet in contact bent met je innerlijke kracht. Het bepaalt of je al dan niet de emoties van anderen overneemt. De basistechnieken die je hier leert laten je toe om sterke betrokkenheid en effectieve communicatietechnieken te combineren met het bewaken van de eigen integriteit en met het behoud van je mentaal-emotionele grenzen. Stevig lichaamsbewustzijn, bewustzijn van je ademhaling en je energiestroom zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen die groepen of individuen begeleidt.

Bijkomende vaardigheden die je leert zijn:

• Het verschil herkennen tussen de 5 aspecten van Coaching: mentoring, consulting, life coaching, training en psychotherapie. De kracht en de valkuilen van elk van deze 5 aspecten in kaart brengen.

• Expliciet en impliciet mandaat voor coaching.

• Resonantie en betrokkenheid opbouwen met de cliënt, op vlak van woordgebruik, mimiek, lichaamshouding en stemgebruik.

• De kwaliteit van betrokken neutraliteit ontwikkelen.

• Volledig acceptatie van wat er is en van de ander.

• Consequent ecologischniet-oordelend en ondersteunend (resourceful) taalgebruik hanteren.

• Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal; het clean language model.

• Doelstellingen en wensen (helpen) formuleren en de realisatie ervan bijsturen.

• Bewustzijn van je waardenhiërarchie.

• Het 3-fasengesprek (Probleem – oplossing/doelen – hulpbronnen).

• Het verschil tussen probleem-oplossend coachen en doel-gericht coachen.

• Innerlijke krachtbronnen bewust maken en deze in elke situatie kunnen inzetten.

• Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities.

• Je eigen ‘model van de wereld’ in kaart brengen en leren tijdelijk opzij zetten.

• Het verschil tussen ondersteunen en oplossen; tussen advies geven en de ander helpen om bij de eigen inzichten te komen.

 


Module II: De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen.

• De 3 basisvoorwaarden voor verandering: jezelf vanuit metastandpunt kunnen zien, jezelf zien als iemand die in evolutie is en toekomstperspectief hebben of creëren.

• Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader.

• Inzicht verwerven in de psychische mechanismen: incongruentiezelfsabotageonderdrukkingintrojectieprojectieoverdracht entegenoverdracht.

• Herkennen van en helpen omgaan met manipulatieemotionele chantagesub-assertiviteitassertiviteit en agressie.

• Je eigen sterktes en zwaktes kennen. Je werkpunten gericht aanpakken.

• Als coach maximaal vertrouwen op alle informatie uit je onderbewuste.

• Beperkende overtuigingen transformeren tot ondersteunende overtuigingen.

• Nagaan op welke terreinen je deterministische versus vrije wilsovertuigingen hebt.

• Emotionele intelligentieonderdrukkingpermissiviteitparasietemoties en compenseren.

• Emotionele trauma's herkennen en helpen integreren.

• Inschatten waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Nagaan welke minimale bewustwording en/of interventie een maximaal ondersteunend effect zal hebben voor de ander.

•  Zowel impliciet als expliciet werken vanuit de 6 logische niveaus.

• Transpersoonlijke coaching deel I:

   - Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht ervan toegankelijk maken.

   - Jezelf en de ander kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn; Jezelf en anderen vergeven.

   - De wortels van angstschuld en schaamte elimineren.

• Elk van de 3 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden: volledige acceptatie, helder onderscheidingsvermogen en je focus houden op je doelen en visie.

 

 Module III: Coaching-opdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen; extra ondersteunende kaders en coaching-principes.

• Je rol als coach bepalen en afbakenen, intakegesprek, doelen van de coaching bepalen en bijsturen.

• Bepalen en bewaken van kaderbeoogd effectinhoud en missie van een coaching opdracht.

• In kaart brengen of updaten van je belangrijke levensgebieden; deze herprioritiseren, tevredenheidsscore bepalen en verwaarloosde levensgebieden activeren.

• Metaforische coachen: herkennen van en voortbouwen op de beeldspraak van de cliënt.

• Psychisch-emotionele Grenzen deel II: Het verschil tussen ondoordringbare muren; geen grenzen hebben en het hebben van duidelijk grenzen. Bewust kiezen voor elk van de 3 modaliteiten.

• Transpersoonlijke coaching deel II:

   - Het verschil kennen tussen wat je wil, wat je nodig hebt en wat er nodig is.

   - Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.

   - Het verschil tussen impliciet transpersoonlijke en expliciet transpersoonlijke coaching.

   - Coachen vanuit de 4 basis-noden: veiligheid, goedkeuring, controle en verbondenheid/éénheid.

• Eigenheid en verbondenheid kunnen zien als 2 aparte kwaliteit, die je elk maximaal kan ontwikkelen.

• Het verschil herkennen tussen remediërendgeneratief en evolutief  coachen.

• Leren luisteren naar en inspelen op de vraag achter de vraag.

• De signalen van je intuïtie sneller en duidelijker oppikken en volgen.

• Werken met het zelfbeeld: zelfwaardering, eigenwaarde en assertiviteit.

• Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden.

• Werken met de tijdslijn: onder meer je toekomstige zelf in je gerealiseerde doel visualiseren.

• Herkennen van psychopathischeneurotische en psychotische symptomen.

• Je grenzen als begeleider kennen en respecteren. Weten wanneer doorverwijzen of bijkomende ondersteuning nodig is (naar arts, psychiater,…).

• Alle geleerde vaardigheden toepassen in de loop van minstens 6 oefen-coaching-gesprekken met cliënten van buiten de opleiding (gespreid over module III en IV).

 

Module IV: Krachtig en authentiek leiderschap: interventies en veranderingsprocessen.

In deze module krijg je de finesses van alle invalshoeken onder de knie. Dit doe je onder meer via een aantal specifieke werkmodellen die ontwikkeld zijn in Centrum GEA, en die voor duizenden cliënten al hun sterk transformerend effect bewezen hebben.

• Zelf-Integratie, een coaching methode om in het reine te komen met jezelf en met je verleden. Deze methode is zeer efficiënt voor het oplossen van onverwerkt verlies en abrupte veranderingen en gevoelens van spijt en schuld. De methode is een krachtig hulpmiddel om je zelfbeeld en je eigenwaarde van binnenuit te versterken. Zie ook het boek Het Gouden Geschenk (uitg. Ankh-Hermes, 2007) geschreven door Joost Vanhove. Info, getuigenissen en boekbesprekingen:

• De Sleutel van Creatie is een eenvoudig model om je (of jouw organisatie) op een directe manier te laten werken met doelen, de achterliggende waarden, de tijdslijn en de 5 waarnemingsposities; door middel van symbolen, plaatsankers en eenvoudige visualisaties.

• Het Uitklarend Gesprek, een manier van spreken, met ingebouwde veiligheid en grenzen, om gespannen relaties te ontmijnen en om moeilijke boodschappen op een duidelijke en niet aanvallende manier over te brengen.

• De oogbewegingen ‘aflezen’ en aanwenden om beperkende patronen te transformeren.

• Autoriteitsthema en eindverantwoordelijkheid:

  De (over)verantwoordelijkheid die je van iemand anders overgenomen hebt, teruggeven en de    

  verantwoordelijkheid voor jouw leven, die anderen van jou overgenomen hebben, terugnemen.

• Met de Directe Release - methode leg je op een vlotte manier je innerlijke weerstanden, negatieve  

  emoties en beperkende overtuigingen bloot en leer je deze gemakkelijk loslaten.

• Body Awareness, fysieke kracht en mentale fitheid. Een mix van aandachts-, stretching-, ademhalings-, visualisatie-, hand-, arm-, rug- en oogbeweginsoefeningen uit verschillende tradities, waaronder hatha yoga, kriya yoga, Tibetaanse yoga, Taoïstische yoga, mindfuness, advaita vedanta, ademhalingscoaching en Edgu. De oefeningen (in tijdsduur variërend tussen 3 seconden en 5 minuten), helpen je om je energie te focussen, om je aandacht op te frissen (vb na moeilijke of lange besprekingen), om mentaal en lichamelijk fit te zijn.

• Perfectionisme gericht aanpakken.

• Herkennen en helpen integreren van de 3 grote taboes: geld, seks, dood; en van het verborgen taboe: eten

centrum GEA vzw centrum GEA vzw Gent

Nodig je vrienden uit

Gelijkaardige Activators

  • Netwerk Emotioneel Lichaamswerk (NEL) Netwerk Emotioneel Lichaamswerk (NEL) Eke
  • Snowmanknows Snowmanknows Diksmuide
  • Groeikracht Groeikracht Ronse

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

De Levensboom-Olen

activiteit

  Aura en Chakra healing Aurahealing, is het terug in balans brengen van het energieveld / aura om je heen, en van je chakra's door …

De Levensboom-Olen

Wekelijks op woensdag (00:00-00:00)

2250 olen

€ 60
Groeidala

activiteit

“Choose a job you love, and you will never have to work another day in your life.” - Confucius • Twijfel je eraan of je …

Groeidala

Wekelijks op dinsdag (14:00-16:00)

2980 Zoersel

€ 40
Life Quality Coach

activiteit

Je gezondheid wordt niet alleen bepaald door hoe je leeft, maar ook door waar je leeft, geleefd hebt en wat je (zelfs al heel jong) als …

Life Quality Coach

27/02 (09:30-18:00) - 2 lesdagen

9810 Eke Nazareth

€ 275