ADHD

Wat is ADHD?

ADHD is een vaak voorkomende aandoening en is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis in de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Mensen met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren, zijn vaak impulsief en overmatig beweeglijk en onoplettend.

ADHD bij kinderen

ADHD uit zich al in de kindertijd. Een kind met ADHD heeft moeilijkheden taken tot een goed einde te brengen, vergeet vaak iets en kan moeilijk gedetailleerd werken en kan zijn aandacht niet bij de les houden en krijgt vaak de stempel ‘slordig’ en ‘hevig’ te zijn. Het kind praat vaak veel, wil de hele tijd bezig zijn en is impulsief in zijn uitspraken. Deze problemen doen zich voor zowel thuis als op school.

ADHD bij volwassenen

De symptomen veranderen naarmate je ouder wordt. Onoplettendheid vertaalt zich in een slechte organisatie of planning en slechte concentratie zoals vergeetachtig zijn en moeilijkheden met administratieve taken. hyperactiviteit komt tot uiting door een algemeen gevoel van rusteloosheid en impulsieve keuzes maken zoals regelmatig wisselen van job of in relaties.

Oorzaken van ADHD

ADHD heeft een erfelijke aanleg in combinatie met omgevingsfactoren die de stoornis kunnen beïnvloeden in positieve of negatieve zin.

ADHD wordt wel eens als containerbegrip voor lastige kinderen gebruikt. ADHD is wel degelijk een specifieke stoornis. Het is daarom belangrijk ‘moeilijk gedrag’ niet meteen te categoriseren onder ADHD. Een grondige analyse van de emotionele ontwikkeling van het kind in kwestie is nodig om een correcte diagnose te stellen. Gedragsproblemen kunnen immers ook andere oorzaken kennen. Pas dan kan er worden overgegaan tot een specifieke passende behandeling of begeleiding.

Onderzoek wees uit dat specifieke delen van de hersenen, namelijk de namygdalae van iemand met ADHD kleiner zijn. Dit deel van de hersenen staat in voor de herkenning en regulering van gevoelens. Zo hebben mensen met ADHD een probleem met het verwerken van beloning en straf: ze zouden sneller kiezen voor een kleine snelle beloning dan voor een uitgestelde grote beloning (= impulsiviteit). Ook het verschil in grootte van de hippocampus verklaart een verstoorde regeling in Het verschil in grootte van de hippocampus zou de slechtere regulering op vlak van motivatie en emotie. Gezien ADHD een ontwikkelingsstoornis is en de hersenen van kinderen met ADHD later volgroeid zijn, zien we bij hen de grootste verschillen. Naarmate ze ouder worden worden de verschillen minder zichtbaar.

Vormen van ADHD

Er bestaan 3 hoofdtypes ADHD:

type 1: Enkel aandachtsproblemen zonder impulsiviteit en hyperactieve kenmerken: Dit type is overwegend onoplettend en staat bekend als ADD. Ze komen dromerig over, vergeten makkelijk en zijn organisatorisch minder goed. Ze presteren vaak onder hun niveau.

type 2: ADHD zonder aandachtsproblemen: Dit type wordt gezien als de voorloper op type 3.

type 3: Gecombineerde ADHD: Dit type komt het meeste voor. Ze zijn verstrooid, slecht georganiseerd maar hebben ook last van hyperactief en impulsief.

Niet elke aandachtsstoornis is een symptoom van ADHD. Aandachtsstoornissen kunnen zich ook voordoen door bepaalde medicatie of als gevolg van bijvoorbeeld een depressie, een paniekstoornis of een bipolaire stoornis.

Hoe vaak komt ADHD voor?

Op lagere schoolleeftijd heeft 1 op de 20-30 kinderen ADHD. In elke klas zal hoogstwaarschijnlijk 1 kind met ADHD zitten. Gedragsproblemen door ADHD komen meer voor bij jongens dan bij meisjes. Daarom dat ADHD bij meisjes minder vaak wordt geconstateerd.

Hoe kan je ADHD herkennen bij een kind?##

Een kind met ADHD gedraagt zich druk,kan moeilijk stilzitten, is vaak verstrooid en reageert doorgaans heftig op stress. Herken je deze symptomen bij jouw kind? dan kan dat wijzen op ADHD. Praat hierover met je huisarts om dit te onderzoeken. Hij of zij zal je doorverwijzen zodat er verder onderzoek kan worden gedaan door een multidisciplinair team. Steeds wordt de school of opvang bij het onderzoek betrokken. Vroegtijdige diagnose kan latere problemen vermijden. Volwassenen die met ADHD kampen zonder diagnose en behandeling hebben veel meer kans een verslaving te ontwikkelen. Een probleem dat veel moeilijker te handelen is dan de problemen gelinkt ADHD.

Behandeling van ADHD

ADHD kan je niet genezen. Een behandeling doelt voornamelijk op te leren leven met ADHD, de symptomen verzachten en vermijden van bijkomende problemen. Hoe kan iemand van ADHD geholpen worden:

  • psycho-educatie: Inzicht krijgen in de stoornis, ermee leren omgaan en aanvaarding van de beperkingen.

  • gedragstherapie: nieuwe vaardigheden aanleren, op andere manier omgaan met problemen en de impulsiviteit onder controle krijgen staan centraal.

  • medicatie: geneesmiddelen kunnen ingezet worden om hoge impulsiviteit voor een korte periode onder controle te krijgen. Medicatie is bij ADHD altijd een hulpmiddel en geen wondermiddel dat op zichzelf kan worden ingezet zonder begeleiding. Ook langdurig kan medicatie in lage dosissen worden gebruikt uiteraard in combinatie met therapie.

ADHD in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • Heppiemassage Integrama
  • Heppiemassage Integrama
  • VOETREFLEXOLOGIE behandeling Magical Healing
  • ACCESS CONSCIOUSNESS BARS healing Magical Healing
  • Massage van hoofd, nek en schouders Magical Healing