Depressie

Wat is depressie

Depressie is een psychische aandoening. Kenmerkend voor een depressive zijn een sombere stemming en een gevoel van leegte over een periode van weken of maanden gedurende het grootste deel van de dag. Er is een verschil tussen depressie en depressieve klachten. Bij depressieve klachten zijn de symptomen van voorbijgaande aard. We spreken van een depressie als de klachten langdurig aanhouden, ze je leven overheersen en zodus je dagelijks funtioneren belemmert.

Een arts kan de graad van depressie bepalen. De mate van depressie kent drie vormen: milde, matige en ernstige depressie.

Maar liefst 20 % van de Belgische vrouwen en 10 % van de mannen krijgen in hun leven te maken met een depressie.

Kernsymptomen bij depressie

Psychische symptomen: somberheid, droefheid, suicidale gedachten, schuldgevoelens, negatieve gedachten, lage zelfwaarde lusteloosheid, rusteloosheid, verminderd concentratievermogen en angstgevoelens. Lichaamlijke symptomen: meer of juist mindere eetlust, minder energie en minder behoefte aan seks.

Het is vaak niet makkelijk een depressie te herkennen of te benoemen. De mogelijke symptomen overlopen kan hier soelaas bieden.

Waarom wordt iemand depressief?

Waarom iemand depressief wordt is vaak niet eenduidig te benoemen. Een combinatie van factoren, zowel lichamelijke, sociale en psychologische oorzaken kunnen aan de basis liggen.

Depressie wordt vaak verkeerd begrepen en de oorzaak ligt niet simpelweg bij wilskracht of morele weerstand. Het is een ziekte zoals elke andere ziekte die een specifieke behandeling vraagt.

Er is een correlatie tussen erfelijke aanleg, persoonlijkheidskenmerken en depressie. Stress ligt vaak aan de basis van de ontwikkeling van depressie. We verlopen hieronder enkele mogelijk oorzaken. Let wel, deze lijst is niet exhaustief.

Lichamelijke factoren

 • tekort aan bepaalde stoffen (neutrotransmitters) in de hersenen kan leiden tot depressie
 • gebruik van bepaalde medicatie
 • voedings- en vitaminetekorten
 • alcohol en/of druggebruik
 • ...

Psycholoische oorzaken

 • negatieve ervaringen die moeilijk te verwerken zijn:
 • laag zelfvertrouwen
 • faalangst of andere negatieve denkpatronen
 • karakter
 • hoge verwachtingen
 • ...

Sociale oorzaken

Ingrijpende gebeurtenissen, deze kunnen zowel positief als negatief zijn:

 • verandering van job
 • huwelijksproblemen
 • verlies van een dierbare
 • eenzaamheid
 • geboorte van een kind
 • verhuis
 • werkloosheid
 • langdurige hoge werkdruk
 • mate van steun van je naaste omgeving
 • ...

Wat kan je doen als je depressief bent?

Een depressie is een aandoening die veel voorkomt. Praten helpt, niet alleen met je huisarts, maar ook met vrieden of familie. Praten over hoe je je voelt en de tijd nemen om gevoelens te verwerken zijn een belangrijke eerste stap.

Regelmaat is belangrijk. De mens is een gewoontedier. Regelmaat biedt structuur en rust. Eten, slapen en opstaan doe je op regelmatige tijdstippen.

Stel ondertussen ook geen te hoge eisen aan jezelf. Probeer grote beslissingen uit te stellen tot je je beter voelt (denk aan verhuizen of een relatie verbreken). Wat je best wel doet, is haalbare doelen stellen voor de kleine praktische taken in het leven.

Drink geen alcohol en gebruik geen drugs. De negatieve gevoelens zullen kortstondig verdoofd worden, maar op lange termijn brengt dit geen oplossing. Sterker, je stelt de negatieve gevoelens uit waardoor de problemen zich kunnen verergeren.

Het is belangrijk afleiding te zoeken. Beweging of sport is ideaal. Regelmatig bewegen kan zorgen voor een beter slaappatroon. Probeer daarnaast gezond te eten en drinken. Probeer een bepaald leefpatroon te behouden door (al dan niet minder) te blijven werken: ook dit zorgt voor regelmaat en houvast.

Wat kan een professional doen?

Soms kan je je problemen niet alleen oplossen en ga je ten rade bij vrienden of familie. In sommige gevallen is dat niet voldoende. Herken je je in bovenstaande beschrijvingen raadpleeg je best je arts zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Zorg dat je je op je gemak voelt bij je hulpverlener en maak de moeilijkheden en de problemen waar je mee worstelt bespreekbaar voor een vlot herstel. Het is van groot belang dat er een precieze opvolging van jouw vooruitgang gebeurt door je arts of hulpverlener om een herval te voorkomen.

Er zijn verschillende behandelingen tegen depressie mogelijk. Gaande van medicatie en psychotherapie tot antidepressiva’s. Steeds is de behandeling multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er een samenwerking is tussen de persoon met depressie, psycholoog of huisarts en familie of vrienden.

Depressie in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
 • Meditatie Coach The Way Out Is In
 • Emotie Code: laat vastgezette emoties los en voel je in balans Kiyashi
 • Emotie Code: laat vastgezette emoties los en voel je in balans Kiyashi
 • Emotie Code: laat vastgezette emoties los en voel je in balans Kiyashi
 • Emotie Code: laat vastgezette emoties los en voel je in balans Kiyashi