Tarot

Oorsprong

Over de oorsprong van de tarot weet men eigenlijk niets zeker, de oudst bekende kaarten dateren van rond 1400 in Italie en het staat niet vast waarvoor ze toen gebruikt werden. De Tarotkaarten hebben in de loop der jaren een twijfelachtige reputatie opgebouwd. Niet helemaal onterecht, maar dan gaat het meer over de manier waarop ze soms gebruikt worden dan de kaarten zelf.

Tarot en astrologie

Veel tarotontwerpers waren ook met astrologie bezig. Ze zetten astrologische symbolen op de kaarten en sommigen linkten de kaarten van de grote arcana (22 kaarten) ook aan de 12 dierenriemtekens en tien planeten (ook 22 dus). Toch is dit niet te veralgemenen aangezien je de astrologische symbolen niet op de alleroudste tarot’s ziet.

Wat zijn de tarotkaarten dan eigenlijk?

Je zou ze kunnen zien als een soort levensfilosofie in plaatjes, de afbeeldingen geven via een bepaalde indeling, de basisstructuur van het menselijk leven weer. Zoals een soort mysterieboek. Je kunt dus ook heel interessante dingen van de tarotkaarten leren zonder dat je er mee hoeft te gaan werken. Het is een soort levenswijsheidsboek, opgebouwd uit de 4 elementen, numerologie en archetypen.

Levenslessen

Natuurlijk kun je de tarot ook gebruiken om mee 'kaart te leggen'. Jammer genoeg associeert men kaartleggen meestal met waarzeggerij en toekomstvoorspellingen, maar de kaarten kunnen ook anders gebruikt worden. Ikzelf gebruik het graag om mensen inzicht te geven in hun huidige situatie, hoe komt het dat je bepaalde problemen telkens tegenkomt, in hoeverre veroorzaak je die zelf en kun je er iets aan doen. Waar liggen op dit moment in je leven de mogelijkheden en de levenslessen en hoe ga je daar best mee om. Ook praktische, soms zelfs zakelijke adviezen zijn goed mogelijk. De keuze moet uiteindelijk natuurlijk nog steeds altijd door de persoon zelf gemaakt worden.

Inzicht in jezelf

Je kunt de tarot ook voor jezelf gebruiken, Je moet je er dan wel wat in verdiepen, bijvoorbeeld via boeken of cursussen. Je kunt de kaarten dan gaan gebruiken om meer inzicht in je leven te krijgen, om je te helpen in moeilijke situaties, om jezelf indien nodig bij te sturen. Net alsof je een soort wijze raadgever in huis hebt die jou antwoord kan geven of bijsturen telkens als je met een levensvraag zit.

Voorzichtig te werk

Wanneer je met een orakelsysteem, zoals de tarot werkt, of überhaupt met mensen werkt, heb je een grote verantwoordelijkheid inzake de gevolgen van je wat je zegt. Wordt er iets tegen iemand gezegd naar aanleiding van kaarten, dan blijft deze informatie veel langer hangen dan wanneer het in een gewoon gesprek gezegd wordt. Daarom ben ik me zeer bewust wat de gevolgen van mijn woorden voor die persoon kunnen zijn en ben ik daar heel voorzichtig mee.

Meer dan akelige voorspellingen

Ik vind het spijtig dat de tarot soms geassocieerd wordt met zigeunerachtige types die erfenissen en sterfgevallen voorspellen, want de tarot kan zo veel meer zijn dan dat. Maar jammer genoeg worden er soms door kaartleggers/-legsters uitspraken gedaan die de haren te berge doen rijzen, akelige voorspellingen waar mensen dan een paar jaar mee zitten tot het al of niet uitkomt.

Wat brengte de toekomst?

We zijn allemaal nieuwsgierig naar onze toekomst maar eigenlijk willen we niet echt onze toekomst weten. Wanneer we onze toekomst laten voorspellen willen we vooral gerustgesteld worden, horen dat “alles goed komt” of “beter wordt”, maar het leven bestaat uit hoogtes en laagtes en ook in de toekomst lopen die verder. Waar je wél iets aan kunt doen is de manier waarop je daar tegenover staat. Dat is waar ik mij vooral op probeer te richten.

Inzicht in keuzes

Als mensen bij mij op consult komen, probeer ik ze meer inzicht te geven in de situaties en eventuele problemen waarin ze zitten. Hoe is het ontstaan, wat is de psychische achtergrond, wat kun je eruit leren, en indien er keuzes gemaakt moeten worden kan ik proberen te helpen om de keuzes duidelijker te maken door meer inzicht te geven in de diepere motivatie van de vraagsteller. Ik probeer ook altijd zo te werken dat het voor de persoon zelf min of meer herkenbaar is, en dat is dan tegelijk een soort controle voor mij. Dit doe ik door in het heden te blijven en de belangrijkste aspecten van een situatie helder te proberen schetsen.

Tarot en wetenschap

Ikzelf denk zelfs dat het werken met de tarot in een verre toekomst nog eens wetenschappelijk verklaard gaat worden, en dat dan tevens de mogelijkheden en beperkingen duidelijker worden. Voor degenen die er al jaren mee werken is dat bewijs niet nodig, het bewijst zichzelf, met zijn mogelijkheden en beperkingen, die er zeker ook zijn. Maar wat mij vooral aanspreekt zijn de diepe inzichten die de tarotkaarten in zich hebben en om die diepe wijsheid te gebruiken om indien mogelijk anderen te helpen.

Tekst geschreven door Margot Dorren. Zij heeft zich de voorbije 25 jaar verdiept in zelfkennis, esoterie en de tarot. Ze geeft consulten, organiseert cursussen en workshops dewelke vooral gericht zijn op inzicht in jezelf en de situaties waarin je je bevindt om van daaruit het begrip te laten ontstaan wat je eraan kunt doen. Ze wil vooral op een wijze en verantwoorde manier omgaan met de tarot en esoterie. Tevens is ze oprichtster van De Kleine Bron vzw, lees meer over haar activiteiten.

Tarot in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • Cursus : De wijsheid van de Tarot: De Kleine Arcana De Kleine Bron
  • Cursus : Leren werken met verschillende orakelsystemen De Kleine Bron
  • Cursus : Speelse kennismakingsworkshop: Inzicht in jezelf via de tarot De Kleine Bron
  • Initiatie ‘Zelfbewust met de Tarot’ Feel & Heal Tarot
  • Cursus : De wijsheid van de Tarot: De grote Arcana De Kleine Bron