Master Coach

Een master coach, wat is de meerwaarde?

De term psycho-energetisch master coach is de volledige benaming. Psycho-energetica kan je als volgt vertalen: het is een uitnodiging om je Ziel, je authentieke Zelf in stroming te brengen. Vanuit de psycho-energetica is de ‘Bronervaring’, het ‘Supra-mentale’ veld, het ‘Al’ veld, de ‘Godsvonk’ de rode draad doorheen je dagelijks leven. Telkens is deze ‘Bron’, het ‘Vormloze’, het ‘Supra-mentale’ de basis van waaruit een nieuwe beweging kan ontstaan. Je ontvouwt tot een krachtig, alert en bewust persoon, stabiel en zelfzeker, hier en nu. Met beide voeten stevig op de grond.

Praktisch: de opleiding tot master coach.

De opleiding intuïtieve ontwikkeling (3 jaar) is de basis. Je intuïtie leren gebruiken is niet alleen een talent maar ook een te ontwikkelen vaardigheid. Na deze opleiding heb je voldoende basis voor de beroepsopleiding tot master coach.

De Epeca beroepsopleiding (3 jaar) geeft je een diversiteit aan theoretische kaders en een verdieping in het intuïtieve. Epeca is de Europese beroepsvereniging: European Psycho-Energetic Coaching Association. Persoonlijk blijf ik in een permanente bijscholing actief.

Een korte impressie van een coaching sessie door een master coach.

Ik vertrek steeds vanuit een alerte aanwezigheid hier en nu. En simultaan schenk ik aandacht aan de noden en vragen van de coachee. De coachee komt vanuit zijn/haar innerlijke fysieke gewaarwordingen zelf tot inzichten en oplossingen. In ieder probleem zit immers de oplossing vervat. Zelf ben ik steeds in iedere sessie in verbinding met het ‘Supra Mentale’ veld. Dat is de kwalitatieve aanwezigheid van mezelf als master coach die het fundament vormt voor de sessie.

De meerwaarde van een master coach is het bewust verbinden met het ‘Supra Mentale veld’ in iedere sessie. Keer op keer.

De psycho-energetische coaching techniek overstijgt het mentale naar het hoger mentale tot in het ‘Supra mentale’. Vanuit dit ‘Supra-mentale’, de ‘Bron’, de ‘Zijnsenergie’ kan je alles aanschouwen en observeren. De coachee ervaart dat alles met alles verbonden is. Zo binnen zo buiten. Er ontvouwt zich een alert diepgaand bewustzijn waardoor de levenskwaliteit toeneemt. Dit is een opbouwend proces. Metaforisch kan je het zien als stap voor stap in de kern van de storm alert met alle zintuigen aanwezig zijn in het ‘hier en nu’. In het centrum van de storm is de ‘onbeweeglijke stilte’, het ‘vormloze’. En van daaruit ontstaat een nieuwe beweging, een nieuwe vorm.

Bijvoorbeeld: je hoofd, hart en buik in gelijkwaardigheid eren en hanteren.

Ik geef hier een zeer vereenvoudigde weergave. Dit kan al een eerste impressie geven.

HOOFD

Meestal zitten we “vast” in onze gedachten. De linker hersenhelft bevat de taal, de communicatie, het leren associatief denken, het abstract denken. De rechter hersenhelft gaat over het intuïtieve, het creatieve.
Het is belangrijk de rechter en linker hersenhelft met elkaar te verbinden.

Vanuit deze vernieuwde mentale balans kan je bijvoorbeeld bewust je gedachten ‘herprogrammeren’.

HART

Het hart gaat over het waarderen van jezelf en de ander. Het oprecht verbinden van alles wat er is, hier en nu. De compassie en het mededogen in een alert bewust zijn beleven. Het oprecht vergeven vanuit het hart aan jezelf en de ander. Je leert om bewust uit de polariteiten te blijven. Je voelt je meer en meer in het midden en neutraal.

Vanuit het geheelde hart ben je in verbinding met jezelf, de ander en je omgeving vanuit mededogen. Het 'klopt'.

BUIK

De buik geeft je de moed om dingen aan te pakken, de identiteit, het zelfbehoud. In de buik kom je in actie en manifestatie. Onze taal verklapt al veel over de buik-energie: er ligt iets op zijn lever, hij moest zijn gal spuien, hij krijgt het niet verteert. Ons ‘buikbrein’ is in de verwerking van emoties een fundamenteel en vaak onderschat onderdeel.

Vanuit een zachte kracht in je buikenergie, kom je in een manifestatie drijf voor jezelf. Je voelt als het ware een 'warme gloed' in je buik.

De verschillende “stemmetjes” van ons hart, buik en hoofd zijn vaak niet in overeenstemming. Eerst leer je deze verschillende stemmen horen. Na de essentiële erkenning ontstaat een stilte. Uit deze stilte vloeit 'vanzelf' een diepe rust. Deze groeit uit tot een diep weten. Er kan zich 1 woord aandienen of een beeld waar de drie delen het allemaal mee eens zijn. Je leert de taal van je lichaam kennen en daarmee rekening houden.

Wees je bewust dat je lichaam alles hoort wat je zegt, denkt, voelt en ervaart.

De ‘bronervaring’, het ‘alert bewustzijn’, het ‘Supra-mentale’.

Ik heb bij iedere sessie de intentie om de coachee in contact te brengen met zijn/haar eigen ‘Godsvonk’, met het ‘Supra Mentale’ veld, met de ‘Bronervaring’. Het zijn allemaal synoniemen voor dezelfde ervaring van verruiming in het multi-dimensionele veld.

Vanuit deze herhaaldelijke opbouw van alert bewustzijn groeit de coachee om zelf in contact te komen met zijn/haar innerlijk weten, de eigen Waarheid, zijn/haar innerlijk leiderschap. De coachee groeit uit tot een bewuste creator van zijn/haar werkelijkheid vertrekkende vanuit de ‘Zijnsenergie’.

Deze ‘Zijnsenergie’ is een fundament aangezien vanuit deze ‘Bron’ er een ruimere kijk ontstaat, een diepere rust, een intense vreugde. De ‘Zijnsenergie’ ervaar je bijvoorbeeld door te vertragen. Lieve lezer, vertraag eens tijdens dit lezen. Durf ruimte te laten tussen mijn zinnen en woorden. Voel tijdens het lezen wat er in je lichaam gebeurd. En adem eens dieper naar je buik. Durf eens echt je tijd te nemen dit artikel nog eens te lezen. En rustig de woorden te laten toestromen naar je hoofd én je hart én je buik.

Zelf aan de slag

Wil je zelf een sessie inplannen bij een Master Coach? Dan kan je daarvoor oa. terecht bij Zelfrealisering, de praktijk van Heidi Gelders.

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • - 10 % € 324 ALLEEN GEBOREN TWEELING Bewustzijnshuis
  • - 9 % € 1270 Zomermixweek: Vreugdevol landen in jezelf en in je leven HILDE VAN BULCK - Samtati bv
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
  • Tibetan Five Element Practice Teacher (deels in Nepal) Tarayogini