Equicoaching

Wat is equicoaching of paardencoaching precies?

Tijdens een coaching samen met een paard ga je vooral ervaren. Je wordt door het paard gedwongen om uit je hoofd te gaan en naar je lichaam om te voelen wat er speelt. Het grootste deel van de sessie gebeurt bij het paard, in stilte, voelen wat er gebeurt.

De coach faciliteert het proces en zorgt ervoor dat gevoelens, patronen en thema's die tot dan toe onbewust waren, bewust worden gemaakt. Dit gebeurt door het objectief teruggeven van wat de coach gezien heeft.
Equicoaching is een fenomenologische coachmethodiek. Vanuit de gedachte dat we nooit echt helemaal zeker zijn wat het paard bedoelt, zal het gedrag nooit geïnterpreteerd worden. De coach benadert het gedrag en de signalen van het paard fenomenologisch en geeft deze objectief terug aan de coachee die hier dan zélf betekenis aan geeft.

Er ontstaan metaforen die verwijzen naar het dagelijkse leven. Samen met de coach bekijk je welke oplossingen zich aandienen en wat voor jou het beste werkt. Verander jij vanbinnen, dan krijg je meteen een andere reactie van het paard. Je kan zo volop experimenteren en kijken waarbij jij je prettig voelt.

We gaan ervan uit dat iedereen het antwoord in zich heeft. Samen gaan we op zoek naar jouw oplossing. Dit doen we niet door naar het verleden te kijken en te zoeken naar een oorzaak. We gaan op zoek naar een oplossing die in het hier en nu werkt en kijken wat je er in de toekomst mee wilt.

We vertrouwen hierbij volledig op het proces. Dat wat moet gebeuren, zal ook gebeuren. We vertrouwen er op dat het paard zal tonen wat er op dat moment nodig is.

Bij paardencoaching kan je zowel individueel als met een groep (bedrijfsteam, familie, koppel…) rond een actuele vraag of thema werken met een paard. Sommige coaches geven naast equicoachingsessies ook workshops voor groepen ter introductie of rond bepaalde levensthema’s.

Waarom paarden?

Paarden zijn prooi- en kuddedieren en daardoor zeer gevoelig en alert voor de omgeving en voor de lichaamssignalen van andere paarden in de kudde en van roofdieren. Daardoor ‘lezen’ zij voortdurend wat er vanbinnen bij ons gebeurt. Ze laten ons zien wie we zijn. Een paard maak je niets wijs. Ze doorzien het verschil tussen uiterlijk gedrag en onderliggende emoties. Maskers vallen af. Ze geven daarbij eerlijke, directe en niet veroordelende feedback.

Paarden zijn voor hun veiligheid ook altijd op zoek naar het vormen van een kudde. Het paard heeft de natuurlijke neiging om zich te verbinden, contact te maken, af te stemmen. Dit maakt dat er bijna bij iedereen iets gebeurt als hij/zij in contact komt met dat grote imposante natuurwezen. Paarden raken ons en zetten ons in beweging. Het paard laat ons onze nood aan contact, verbinding en respect zien.
Daarbij is een kudde ook maar zo sterk als zijn zwakste schakel, dus als je uit balans bent, willen ze je in evenwicht brengen.

Paarden leven in het hier en nu. Ze aanvaarden iedereen onvoorwaardelijk en hebben geen oordeel. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarbinnen mensen gemakkelijk inzichten opdoen en kunnen experimenteren met nieuw gedrag. Deze unieke, veilige en aanvaardende context laat toe dat het coachingproces snel tot de essentie kan komen.

Werkt dit bij iedereen of moet je ervaring hebben?

Bij paardencoaching moet je zeker geen ervaring met paarden hebben. Het gaat om je eigen authentieke reacties en spontane interactie met het paard. De coach zorgt voor veiligheid en faciliteert het proces. Het kan ook een voordeel zijn als je geen ervaring met paarden hebt. Je wordt dan niet gehinderd door beelden en principes van hoe je met paarden hoort om te gaan.

Je mag ze zelfs een beetje eng vinden. Uit de praktijk blijkt dat eventuele angst voor paarden snel overwonnen wordt door de rustige wijze van werken vanuit vertrouwen. Je kan in alle rust met de ondersteuning van de coach met één paard in contact gaan en geleidelijk je grenzen verleggen als je dat wilt. Het werkt voor iedereen, ook bij culturen die geen of weinig ervaring hebben met paarden.

Zijn het speciale paarden die dit doen?

De omstandigheden waarin een paard leeft (in een kudde, 24/7 buiten in de natuur, met respect door de mens behandeld…), bepalen in sterke mate zijn helende en spiegelende kwaliteiten. Wanneer een paard voelt dat al zijn natuurlijke behoeften beantwoord worden, zal het zich als een puur paard kunnen gedragen. Hoe natuurlijker, hoe meer het paard in staat is puur en instinctief te reageren. Het geeft ook meer garanties voor de veiligheid.

Probeer het zeker eens uit! Voor je het weet sta je anders in de werkelijkheid en zijn je negatieve gevoelens vervangen door positieve ervaringen, eerst in de wei en daarna in jouw eigen wereld.

Geschreven door Ellen Van Oekelen, Equine Assisted Coach bij Kuddebeest Coaching.
Meer info over de activiteiten van Kuddebeest Coaching vind je op de agenda.

Equicoaching in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching