Zelfontplooiing

Wat is zelfontplooiing?

Zelfontplooiing of persoonlijke ontwikkeling omvat alle activiteiten dewelke meedragen aan de groei van iemand's karakter of persoonlijkheid. Vragen rond wat waarde heeft en wat zinvol is voor iemand staan hierbij centraal. Zelfontplooiing is eigenlijk het ultieme vrijheidsideaal, het realiseren van je dromen. Het heeft tevens te maken met een leven lang leren.

Zelfontplooiing is niet beperkt tot zelfhulp maar verwijst naar alle activiteiten dewelke iemands ontwikkeling stimuleren. Verschillende rollen komen hierbij in aanmerking: leraars, gidsen, begeleiders, managers, life coaches als mentors.

Wanneer persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt in de context van organisaties dan verwijst het naar een geheel van methodes, programma's, tools en technieken dewelke menselijke ontwikkeling ondersteunen op individueel niveau.

Terug naar de roots

Zelfontplooiing is door theologen, filosofen en psychologen al eeuwen lang bestudeerd. In 'First Things First' beschrijft Stephen Covey dat al van voor 2500 voor Christus litteratuur over zelfontplooiing bestond. Andere belangrijke grondleggers zijn Dale Carnegie en Napoleon Hill:

Dale Carnegie

Dale Carnegie (1888-1955) schreef in 1936 'How to win friends and influence people'. Het is één van de meest verkochte best-sellers tot op vandaag. De basisgedachte van het boek is dat men iemand anders zijn gedrag pas kan beïnvloeden als je eerst je eigen gedrag verandert. 'The essence of all art is to take pleasure in giving pleasure'.

Napoleon Hill

Hill was van dezelfde generatie als Dale Carnegie. Toen Hill een artikel schreef over bekende en succesvolle mensen interviewde hij Carnegie. Carnegie geloofde dat het geheim van success in een simpele formule te vertalen was. Hij gaf aan Hill de opdracht om hiertoe te komen door 500 succesvolle personen, waaronder veel machtige en vooraanstaande miljonairs, te interviewen. Dit publiceerde hij in zijn bestseller 'Think big, grow rich'.

Om succes te bereiken, zegt Hill, moet je verlangen naar success zo groot zijn dat het een ware obsessie wordt, a burning desire. In zijn boek daagt hij de lezer uit om een hoger doel te kiezen en zich de vraag te stellen 'in wat heb ik een vastberaden geloof'? Volgens Hill heeft 98% van de bevolking weinig of geen overtuigend doel en dit maakt dat succes voor de meesten niet binnen bereik zal komen.

Activiteiten

Op individueel vlak omsluit persoonlijke ontwikkeling volgende activiteiten:
- verbeteren van zelfbewustzijn
- verbeteren van zelfkennis
- opbouwen van identiteit, zelfbeeld
- ontwikkeling van talenten
- spirituele ontwikkeling
- verbeteren van levensstijl, kwaliteit van het leven
- vervullen van je missie, levensdromen
- verbeteren van vaardigheden zoals social skills

Uiteraard is bovenstaand lijstje niet volledig en is het ook onderhevig aan maatschappelijke trends. Klik hier voor een overzicht aan cursussen en workshops.

Tot slot, bij persoonlijke ontwikkeling is het keyword niet 'ontwikkeling' maar 'persoonlijk'. Doe het voor jezelf, op je eigen manier en investeer je eigen tijd erin. Heb je hulp nodig, dan kan een coach je beslist op weg zetten.

Zelfontplooiing in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • - 10 % € 230 MAAN(dag)MEDITATIE AnnimA
  • - 5 % € 618 Creatieve vierdaagse in Bokrijk Kimarte
  • - 88 % € 5 Groepssessie opstelling thema Ontvangen en dankbaarheid (Dana principe vrijwillige bijdrage) Relaxotopia
  • - 88 % € 5 Groepssessie opstelling Keltische dagen: Beltane (Dana principe vrijwillige bijdrage) Relaxotopia
  • - 88 % € 5 Groepssessie opstelling themaVruchtbaarheid/ kinderen van het licht (Dana principe vrijwillige bijdrage) Relaxotopia