Geweldloze communicatie

Wat is geweldloze communicatie?

Geweldloze communicatie (GC) of verbindende communicatie is een manier van communiceren waarbij de behoeften en gevoelens belangrijk zijn. Het is gebaseerd op het concept Non Violent Communication van Dr. Marshall Rosenberg.

Meerwaarde

Enerzijds inspireert geweldloze communicatie tot een bewustere levenshouding waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen behoeften en geluk. Anderzijds wordt de communicatie effectiever en zorgt ervoor dat mensen meer zin krijgen om iets voor elkaar te doen.

Voordelen

Dankzij geweldloze communicatie komen mensen sneller tot de kern van de zaak. Omdat verwijten en oordelen achterwege blijven, is het gemakkelijker om mensen te laten uitspreken en wordt het ook duidelijker wat er concreet kan gebeuren om de behoeften te vervullen.

Wat kun je verwachten?

Het is een manier van communiceren tussen mensen waarbij de kans vergroot wordt dat mensen elkaar op een respectvolle en constructieve manier gaan bejegenen. Vooral mensen die de bereidheid en de intentie hebben om in een hartelijke, respectvolle relatie met elkaar te leven, kunnen voordeel doen met deze manier van communiceren.

 1. In partnerrelaties, in families en in contact met collega’s en medewerkers kan geweldloze communicatie een meerwaarde betekenen voor de relatie en voor de kwaliteit in de samenwerking die hieruit voortvloeit.

 2. Bij gewelddadige conflicten kan geweldloos communiceren een hulpmiddel zijn als één van beide partijen naar een vreedzame oplossing wil zoeken. Met behulp van een bemiddelaar kunnen conflicterende partijen vaak op een snelle manier naar een werkbare consensus evolueren van waaruit goede oplossingen voor beide partijen besproken kunnen worden.

 3. Organisaties kunnen hun voordeel doen als ze op een natuurlijke manier Geweldloze communicatie als een middel zien om met elkaar samen te werken. De goede interactie tussen medewerkers en leidinggevenden resulteert in een hoge kwaliteit van de eigen dienstverlening. Bovendien werkt het heilzaam op een sociaal klimaat en het welbevinden van elke betrokkene.

Dit veronderstelt een duidelijke visie waarbij alle betrokkenen gestimuleerd worden om op een verbindende manier te communiceren. Het realiseren van de persoonlijke behoeften en de doelstellingen van de organisatie gebeurt op een harmonische manier.

Geweldloze communicatie maakt diegenen die ermee aan de slag gaan bewuster van de eigen behoeftenwereld. Ze geeft perspectief in de eigen emotionele ontwikkeling. Ze verbetert de relaties met anderen en zorgt ervoor dat essentiële dingen bespreekbaar worden. Vaak zien opleiders van dit gedachtengoed dat hun leerlingen een gezondere communicatie met zichzelf aangaan, waardoor de communicatie met hun omgeving verbetert.

In de praktijk

Het toepassen van geweldloze communicatie in het eigen leven is zoals het leren van een nieuwe taal. Voor de meeste mensen die geleerd hebben om vanuit een regulatief kader te communiceren (goed/slecht, juist/fout...) leren ze geweldloze communicatie via een soort grammatica en het toepassen van regeltjes. Aanvankelijk ‘klinkt’ het een beetje mechanisch en levensvreemd. Gaandeweg inspireert het mensen tot een andere manier van communiceren. Een manier die dichter bij het leven staat en bijdraagt tot het welzijn van iedereen die erbij betrokken is.

Uitgangspunten

Geweldloze communicatie gaat ervan uit dat elke mens er plezier aan heeft iets goeds te doen voor een ander zonder de bedoeling om er iets voor terug te krijgen. Verder gaat ze ervan uit dat wat mensen nodig hebben meestal op een eenvoudige manier kan gebeuren. Dit zonder dat de verschillende strategieën die ze hiervoor gebruiken elkaar storen.

Iets voor mij?

 • Indien je jezelf bewust wilt maken van jouw manier van communiceren met elkaar en met jezelf en de effecten hiervan
 • Indien je jezelf wilt stimuleren om met elkaar te communiceren op een manier dat je elkaar (echt) ontmoet
 • Indien je een systeem van communiceren wilt waardoor conflicten bespreekbaar worden. Het resultaat is een oplossing waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.
 • Indien je een alternatief wilt voor het aanwenden van macht en geweld bij het realiseren van de eigen behoeften.

Lesgevers in dit gedachtegoed en organisaties

Geweldloos communiceren kun je o.a. leren bij coach, therapeut en trainerRobert van der Ham (Hasselt) en bij Corrylaura van Bladel (Laakdal). Bekijk andere mogelijkheden in de zoekresultaten.

Tekst geschreven door Robert van der Ham en geïnspireerd door John Kinyon, Marianne Göthlin, Klaus Karstädt, Esther Gerdts, CorryLaura van Bladel en Erwin Tielemans.

Lees ook: NLP Opleiding

Geweldloze communicatie in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
 • loopbaanbegeleiding vanuit de ziel SOUL, self of unconditional love
 • Holistisch traumaheling SOUL, self of unconditional love
 • Summerdays op unieke locatie in Zweden - trakteer jezelf op de essentie van Verbindende Communicatie Praatkracht- Expertisecentrum in Verbindend Communiceren, Faciliteren en Bemiddelen
 • Lifecoaching Natuurlijk Leven
 • Who's Training Who Praatkracht- Expertisecentrum in Verbindend Communiceren, Faciliteren en Bemiddelen