Astrologie

Wat is astrologie?

Astrologie is een symbolentaal die ingezet wordt om het belang van het huidig leven dat men nu leeft, de levenssituaties waarin men zich nu bevindt en toekomstige gebeurtenissen in ieders levenslijn te doen begrijpen. In ieder mens schuilt een volledig unieke energie en kracht. Vaak vatten mensen deze krachten niet of weten ze niet hoe ze deze krachten moeten inzetten in de wereld. Astrologie geeft je daar inzicht in.

Week-, maand- of jaarhoroscoop

Het lezen van horoscopen is razend populair. In tijdschriften of dagbladen kunnen geïnteresseerden een toekomstvoorspelling voor die week, maand of zelfs het betreffend jaar al eens inkijken. Maar toch is er een beperking. Er wordt enkel naar je sterrenbeeld gekeken. Je sterrenbeeld is het teken waar de zon in stond ten tijde van je geboorte. Maar er zijn nog zoveel andere sterren en planeten waarover niet gesproken wordt.

Vaak is het zo dat mensen geen gelijkenissen vinden tussen zichzelf en hun persoonlijk horoscoop of sterrenbeeld. Dit komt dus omdat astrologie veel verder gaat dan enkel en alleen je sterrenbeeld. Daarvoor moet je inzicht hebben over je geboortehoroscoop en al je huizen en hun opgedragen tekens.

Wat is een geboortehoroscoop?

Een geboortehoroscoop is een uitgewerkt blauwprint van je leven. Het is eigenlijk een kaart van de stand van de zon, maan en andere planeten op het moment je geboorte. Een persoonlijke geboortehoroscoop toont aan wat mensen drijft en wat ze tegenkomen in het leven.

Om voor een persoonlijke geboortehoroscoop te berekenen moet je de volgende gegevens hebben: Je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.

Wat is de dierenriem?

Een dierenriem is een verzameling van 12 sterrenbeelden. Volgens astrologen bepaalt het sterrenbeeld waarin de zon zich bevindt op het moment dat een persoon wordt geboren, de eigenschappen van die persoon.

De dierenriemtekens en planeten symboliseren onze eigen (psychische) energieën. De stand van de planeten tijdens jouw geboorte, weerspiegelt jouw unieke persoonlijkheid en laat zien hoe jij die energieën in jouw leven inzet.

Welke sterrenbeelden zijn er?

In de moderne astrologie staan de 12 tekens voor 12 basis persoonlijkheden. Om deze persoonlijkheden vast te stellen worden de tekens onderverdeeld in de 4 elementen. Van de vier elementen worden vuur en lucht als mannelijke tekens gezien en aarde en water als vrouwelijke tekens.

Sterrenbeelden

Datums

Elementen

Symbolen

Ram

Mar. 21–Apr. 19

Vuur

Stier

Apr. 20–May 20

Aarde

Tweeling

May 21–June 21

Lucht

Kreeft

June 22–July 22

Water

Leeuw

July 23–Aug. 22

Vuur

Maagd

Aug. 23–Sept. 22

Aarde

Weegschaal

Sept. 23–Oct. 23

Lucht

Schorpioen

Oct. 24–Nov. 21

Water

Boogschutter

Nov. 22–Dec. 21

Vuur

Steenbok

Dec. 22–Jan. 19

Aarde

Waterman

Jan. 20–Feb. 18

Lucht

Vissen

Feb. 19–Mar. 20

Water

Wat zijn huizen in de astrologie?

De weg die de aarde iedere 24 uur aflegt is verdeeld in 12 delen, de huizen. Ieder huis representeert een bepaald levensgebied. Elk huis is ook nog eens gerelateerd aan een sterrenbeeld. De planeten die in bepaalde huizen staan, vertellen over de manier hoe iemand omgaat met bepaalde levenssituaties.

 1. Eerste huis: Het eerste huis laat blijken met wat voor persoonlijkheid je handelt en hoe deze persoon zich naar de buitenwereld toe presenteert.

 2. Tweede huis: Het tweede huis vertelt meer over inkomsten en carrière, en hoe belangrijk materiële zaken voor iemand zijn.

 3. Derde huis: Het derde huis legt uit hoe iemand omgaat met broers en zussen en hoe sociale contacten gelegd worden.

 4. Vierde huis: Het vierde huis verklaart iets over de afkomst, familiebanden, privé-omgeving en emotionele identificatie of ergens willen bijhoren.

 5. Vijfde huis: Het vijfde huis spreekt over persoonlijke ervaringen van iemand met plezier, gezelligheid, seksualiteit, erotiek. Ook hoe je omgaat met kinderen speelt hier een grote rol.

 6. Zesde huis: Het zesde huis daarentegen, verdiept zich meer in het werkleven van een individu. Hoe staat iemand tegenover zijn werk en welke werkhouding neemt men aan? Gezondheid, lichaamsverzorging en hygiëne zijn ook onderwerpen die besproken worden.

 7. Zevende huis: Het zevende huis zegt iets over hoe iemand zijn partner kiest en tot wie men zich aangetrokken voelt. De persoonlijke houding en gedragingen binnen een relatie worden hier beschreven.

 8. Achtste huis: Het achtste huis geeft aan hoe iemand omgaat met verliezen. Verliezen in materiële zin en in emotionele zin. Met dit huis zijn ook allerlei emotionele angsten en trauma's verbonden.

 9. Negende huis: Het negende huis gaat over iemands visie op de wereld en het verwerven van inzicht in het leven.

 10. Tiende huis: Het tiende huis beschrijft wat voor carrière iemand kiest en de ontwikkeling daarvan.

 11. Elfde huis: Het elfde huis zegt iets over iemands relatie met vrienden en mensen in de betreffende omgeving. De persoonlijke zoektocht naar een plaats in de maatschappij komt hier naar voor.

 12. Twaalfde huis: Het twaalfde huis wordt gezien als de donkere kant van iemands karakter. Het zegt iets over iemands karma. Het is het huis van de privacy, van de geheimen, van datgene wat verborgen blijft.

Meer weten?

Astrologie in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
 • Levens- en zielenpadreading vanuit 4 astrologische en numerologische systemen Groeidala
 • Spirituele loopbaanbegeleiding: jouw unieke weg vinden Groeidala
 • Spirituele loopbaanbegeleiding: jouw unieke weg vinden Groeidala
 • Levens- en zielenpadreading vanuit 4 astrologische en numerologische systemen Groeidala
 • Tzolkin oefendag Groeidala