Persoonlijke ontwikkeling

Wat is persoonlijke ontwikkeling?

Persoonlijke ontwikkeling is het proces waarbij gestreefd wordt naar persoonlijke groei via zelfinzicht, kennis, en het verbeteren van persoonlijke vaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling is een levenslange ontwikkelingstocht waarbij bewustzijn en missie een belangrijke rol spelen. Via een coach kan je dit proces versnellen.

Hoe starten met persoonlijke ontwikkeling?

Feit dat je op deze pagina terecht bent gekomen maakt dat je al begonnen bent. Goed zo! De tweede belangrijke stap is aanvaarding. Inzien hoe je situatie er nu uit ziet en dit ten volle aanvaarden. Stop met het rationaliseren en het opsommen van redenen maar bekijk je situatie realistisch.

Hoe het onbewuste bewust maken?

Volgende stap is om je van je mentale denkprocessen bewust te worden. Denk je vaak negatief? Indien ja, over wat? Hoe zit het met je overtuigingen? Vertel je vaak excuses tegen jezelf om je gedrag goed te praten? ... Pas als je hierover inzicht hebt kan je, indien gewenst, gaan bijsturen. Vergelijk het als de ijsberg waarvan maar een klein gedeelte zichtbaar is.

Bij persoonlijke ontwikkeling spreekt men van de vier niveaus van competentie.
1. onbewust incompetent: eerst ben je vb niet bewust dat van een beperkte overtuiging (vb het verleden bepaalt mijn toekomst) 2. bewust incompetent: door inzicht of een coach word je bewust van je beperkte overtuiging
3. bewust competent: vervolgens ga je leren deze om te zetten naar een stimulerende overtuiging en ga je hier (bewust) actief mee aan de slag. Vb. de toekomst gebeurt nu. In deze fase zal je je vele malen moeten corrigeren. Vergelijk het met leren autorijden waarbij je regelmatig stil valt.
4. onbewust competent: na verloop van tijd ben je niet meer bewust van je stimulerende overtuiging, het is alsof het nooit anders geweest is. Wanneer je nu met de wagen rijdt denk je niet meer na over wat je doet, je doet dit automatisch.

Je levensmissie

Je levensdoel is zonder meer jezelf tot expressie brengen. Jezelf zijn. Hiermee bedoel ik niet dat je wilt worden zoals je idool, maar dat je intuïtief stapje voor stapje gaat ontdekken wat jouw doel hier op aarde is. Dat dit een proces is van trial en error hoeft geen verdere uitleg.

Action!

Het belangrijkste bij persoonlijke ontwikkeling is dat je in de actie gaat, en dan vooral de dingen doet waarvoor je angsten hebt. In angst zit vaak de grootste kracht. Je hoeft hiervoor niet zonder parachute uit het vliegtuig springen maar eerder via kleine stapjes die je uit je comfort zone brengen.

Een interessante tool die je hierbij kan helpen is de mission statement builder van Franklin Covey. Hier kan je in kleine stapjes aan de hand van specifieke vragen komen tot je uiteindelijke missie. Je kan dit eveneens gebruiken voor de missie van je bedrijf.

Op zoek?

Op activate.me vind je verschillende mogelijkheden voor cursussen en opleiding rond persoonlijke ontwikkeling. Bekijk hier voor een overzicht van aanbieders van persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • - 5 % € 185 Zomerworkshop Stembevrijding voor iedereen Thuis in Jezelf
  • - 5 % € 143 Quantum jumping Hypnose Soultransition
  • Persoonlijke Reading met Genetic Key Code Alchemy™ Out of the Blue . Into Unity
  • Ervaar de synergie van een Access Consciousness Bars® Sessie met Sound Activation - Re.l.ease in Ease & Grace. Out of the Blue . Into Unity
  • The Artist's Way.Upgrade + Raw Cacao + Genetic Key Code Alchemy Out of the Blue . Into Unity