Personal coach

Let’s get personal

Personal coach heeft zijn roots in het Latijn. Het Latijnse persona verwijst naar de maskers die acteurs droegen op de scene, om gestalte te geven aan de verschillende rollen die ze vertolkten. Het grote verschil met acteurs is dat de rollen die wij vertolken niet vrijblijvend zijn. We worden als mens gedefinieerd door het samenhangend geheel dat ze vormen: onze persoonlijkheid.

Een personal coach komt dicht op je vel. Voor hem is je persoonlijkheid niet meer dan dat: een set gedragingen die je vertoont om gestalte te geven aan je persona. Net zoals elke set gedragingen komt deze voort uit een leerproces. Een leerproces dat geen einde hoeft te kennen. Je kan steeds gedragingen veranderen, bij- of afleren.

It’s my life

‘Dus een life coach eigenlijk?’, vragen mensen mij dikwijls. Hoewel deze term vaker gebruikt wordt, beschouw ik hem niet veel meer dan een lege doos. Alles wat je doet, ervaart of ooit zal ervaren is namelijk your life. Je wordt gecoached om je leven bewust vorm te geven en niet langer te leven als een reactie op omstandigheden die je krijgt voorgeschoteld. En net daarom is een zeer persoonlijke aanpak noodzakelijk. Om jezelf, en dus je leven, doelbewust vorm te geven is het noodzakelijk om je bewuster te worden van alle aspecten van je zijn, ook diegene die misschien nooit eerder aan de orde werden gesteld. In de blinde vlekken van ons zijn schuilen de waardevolste leerprocessen. Niet de makkelijkste of leukste, wel de waardevolste.

Duurzame ontwikkeling

Meer dan je coachen om concrete situaties te hanteren, richt coaching zich op het bewust vormgeven van de onderliggende, verbindende structuur. Omdat omstandigheden veranderlijk zijn en buiten onze controle liggen, omdat jij kan bepalen wie je wilt zijn in dit leven.

Concrete situaties komen en gaan, maar het vormen van je persona is een duurzaam proces. Je persoonlijke ontwikkeling kent namelijk geen einde en de opbrengst ervan toont zich in alle aspecten van je leven. Leer iemand vissen...

Meer weten?

Tekst geschreven door Jeroen Walravens, zelf actief als personal coach op vlak van onder andere mental coaching, jongeren coach en revalidatiecoaching. Je kan hem voor een individueel consult of voor een presentatie inhuren. Meer info.

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • - 10 % € 612 Outdoor workshop 'Energie-opstellingswerk tussen de paarden' Wake Up Academy
  • - 10 % € 612 Outdoor workshop 'Energie-opstellingswerk tussen de paarden' Wake Up Academy
  • - 5 % € 2090 WAKE UP jaaropleidingen Wake Up Academy
  • - 11 % € 40 Maandelijkse open vrouwencirkel 'De 13 Clanmoeders' Thuis in Jezelf
  • - 11 % € 40 Maandelijkse open vrouwencirkel 'De 13 Clanmoeders' Thuis in Jezelf