Emotioneel Lichaamswerk

Wat is Emotioneel Lichaamswerk?

Emotioneel Lichaamswerk (ELW®) is een geregistreerde methodiek die enkel door opgeleide trainers in deze methode aangereikt wordt. De methodiek laat toe dat je jezelf en je lichamelijk functioneren beter leert kennen. Het is een manier om bewust(er) te leven als volwassene in de wereld van vandaag.

Anders gezegd - kloppen mijn gedachten met wat ik werkelijk voel of ervaar in mijn lichaam en omgekeerd? Hoe kan ik ontspannen blijven in datgene waar ik mee bezig ben? Hoe kan ik mezelf opladen, mezelf ontladen? Hoe mag ik mijn gevoelens uiten of hoe kan ik ze dragen? Wat maakt me werkelijk blij?

Krachtige groeimethode

Naargelang de focus kan de methodiek ingezet worden als kennismaking met je eigen lichaam of als methode om je lichaam te ontspannen of om opnieuw tot bewegen te komen (vb. in geval van neerslachtigheid, stress, CVS-ME, …) of als een krachtige persoonlijke groeimethode. Emotioneel Lichaamswerk® biedt je tevens de mogelijkheid om dieperliggende trauma’s te helpen verwerken.

De methodiek is complementair aan andere disciplines in de gezondheidszorg en kan naargelang het doel en de doelgroep zowel in de preventieve, eerstelijns- of tweedelijnsgezondheidszorg gesitueerd worden. Ze is zowel toepasbaar in individuele coaching , begeleiding of therapie als in groepswerk.

Holistische visie

Emotioneel Lichaamswerk® vertrekt van een holistische visie op de mens. Dit wil zeggen dat ze lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid beschouwt. Beide delen beïnvloeden elkaar wederzijds. Zij steunt op het ontegensprekelijke verband tussen spiertonus en emotie. In onze spreektaal vinden we vaak ook uitdrukkingen terug die iets zeggen over het verband tussen emotie en de invloed op het lichaam zoals ‘met beide voeten op de grond staan’, ‘door de knieën gaan’, ‘je buik er vol van hebben’.

Harmonie versus blokkades

Het is een actieve dynamische manier om meer harmonie in jezelf te mogen ervaren. Harmonie als evenwicht tussen spanning en ontspanning. Spanning en ontspanning zijn twee polen van eenzelfde levensenergie, ook wel chi of ki genoemd. Levensenergie die beweegt, stroomt en die maakt dat we ons (energetisch) verbonden kunnen voelen met onszelf en alles rondom ons.

Blokkades in ons lichaam (onevenwicht) verhinderen dit gevoel van ‘stroming’. Vaak zijn deze blokkades ontstaan of houden ze verband met ‘oude (overlevings)patronen’. Als kind leer je om gevoelens die ontoelaatbaar zijn voor je opvoeders of waarvoor geen aandacht is, te bevriezen in de vorm van spierpantsering en ademhalingsbeperking. Je leert om gedrag te stellen dat gewenst is, je liefde oplevert, in plaats van onvoorwaardelijk ontvangen te worden in datgene wat je nodig hebt of de wereld wil laten zien. Hierdoor verwijder je je stelselmatig van je authentieke kern en je passie.

Van overleven naar leven

Emotioneel Lichaamswerk® nodigt je uit om van ‘over-leven’ naar leven te gaan, om datgene wat je niet meer dient (het nutteloze) los te laten, en dat wat overeenkomt, resoneert (‘stroomt’) met je oorspronkelijkheid (je authentieke Zijn) te integreren in je dagelijks leven. Leven in Liefde met jezelf en met anderen.

Ervaringsgerichte methode

Concreet doet Emotioneel Lichaamswerk® dit op een ervaringsgerichte manier via beweging, adem- en stemwerk. In de opbouw zit telkens een fase van exploratie, doorstroming, expressie en integratie. Emotioneel Lichaamswerk® heeft raakvlakken met diverse andere lichaamsgerichte disciplines zoals yoga, Pilates, Reiki, Eutonie, Sofrologie, Reichiaans en Neo-Reichiaans lichaamswerk, rebirthing, encounterstructuren en groepsdynamica, focussing, bodytalk, gestalt, massage, creativiteit, meditatie, chakrawerk, … In haar werkwijze integreert zij een aantal aspecten van deze methodieken.

Grondleggers

De grondleggers van dit gedachtegoed in het Westen zijn Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Uit hun observatie en onderzoek ontwikkelden zij de theorie van de ‘karakterstructuren’ en ‘bio-energetica’. In 1980 integreerden Ted Wilson en Geert van Collie deze inzichten met andere lichaamsgerichte stromingen uit het Oosten en het Westen. En zo ontstond ‘Emotioneel Lichaamswerk’.

Meer weten?

Wil je graag een opleiding volgen rond Emotioneel Lichaamswerk®? Kijk dan even in de agenda van NEL (Netwerk Emotioneel Lichaamswerk).

Vzw NEL is tevens een samenwerkingsverband van trainers, begeleiders, coaches, therapeuten Emotioneel Lichaamswerk® in Vlaanderen. Vzw NEL wil een lerend netwerk zijn en een platform van waaruit initiatieven groeien om Emotioneel Lichaamswerk® te stimuleren en te versterken.

Emotioneel Lichaamswerk in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • Ademsessie in Melle Veerle
  • Ademsessie in Melle Veerle
  • Ademsessie in Melle Veerle
  • Ademsessie in Melle Veerle
  • Soulmassage Veerle