Healing

Wat is healing

Bij healing wordt je essentie, wie je werkelijk bent (een goddelijk lichtwezen), meer naar boven gebracht. Je lichaam en je leven komt meer in balans en je krijgt meer de mogelijkheid om jouw potentie, die steeds in je aanwezig is, ook effectief te gebruiken. Daar jouw essentie “Licht” is, ga je vanuit dit “Licht” er steeds meer voor zorgen dat je denken, je lichaam, je emoties en je leven 'gezond' en 'volmaakt' zijn. Van nature uit kan iedereen volledig in balans zijn, volledig gezond zijn. Healing zorgt ervoor dat dit meer en meer kan.

Toepassing

Mensen gaan gemakkelijk op zoek naar healing als ze last hebben van fysieke of emotionele problemen die via de klassieke methodes niet gemakkelijk verholpen kunnen worden. Dikwijls worden ze door healing een heel eind verder geholpen als ze zich openstellen om de verandering toe te laten die de healing hen brengt. Healing is holistisch en zorgt voor een in balans brengen op vele niveaus (onder andere geestelijk, lichamelijk en energetisch).

Soorten healing

Er zijn veel vormen van healing die ieder een andere insteek hebben. Zo zijn er healingen die heel gefocusd zijn op het meer in balans te brengen van de energie in een volledig lichaam. Dit kan ervoor zorgen dat fysieke problemen minder worden of moeilijke denkpatronen zoals ‘je steeds klein voelen’ verbeteren. Emotioneel Evenwicht (EE), Emotional Freedom Technique (EFT), Thought Field Therapy (TFT), … zijn dergelijke healing vormen.

Een andere healing insteek zijn die healing vormen waarbij meer balans gebracht wordt binnen specifieke energie-centra. Er zijn vele soorten energie-centra binnen een lichaam. Zo zijn er bijvoorbeeld chakra’s, meridianen, is er het cranio-sacraal vocht, zijn er YU en BO punten, de hara, zijn er nadi’s, is er een emotioneel lichaam, een mentaal lichaam, een fysiek energetisch lichaam, … Ieder van deze deelsystemen vormt een soort energie. Soms is het zo dat deze energie binnen dit deelsysteem, specifieke healing nodig heeft om terug Licht te worden, om terug meer in overeenstemming te zijn met de essentie van dit deelsysteem (welke altijd licht en liefde is). Deze healingvormen zijn dan bijvoorbeeld te vinden in de Chinese geneeskunde, osteopathie, accupunctuur, cranio-sacraal therapie, shiatsu, tai-chi, … . Ieder van deze healing vormen legt vooral zijn focus op één of een aantal van deze energie-centra. Door beweging te brengen in deze energie-centra, gaan automatisch de andere energie-centra veranderen en komt een persoon meer in balans.

Een andere ingang voor healing is het gebruik maken van hogere vormen van bewustzijn. Dit kunnen engelen zijn, God, de Schepper van Al Wat is zijn of symbolen. Bij deze vorm van healing vraagt iemand expliciet hulp van deze vormen van bewustzijn. De behandelde persoon voelt tijdens de behandeling dikwijls een soort eenwording met Alles. In deze toestand, kunnen oude patronen gemakkelijk veranderd worden. Na de healing is die persoon geheald in alle aspecten waarvoor die persoon voor open stond. Als die persoon open stond om fysiek helemaal geheald te worden, dan kan dit ook werkelijk gebeuren. Is deze openheid er niet of onvolledig, dan gebeuren deze healing sub-optimaal. Vormen van deze healing zijn: gebedshealing, Thetahealing, de healing codes, healing met lichtsymbolen, IET, San Sjee Vini, Shambhala, Reiki, … . Deze methodes kunnen enorm prachtige resultaten boeken, maar kunnen ook heel teleurstellend zijn omdat de menselijke overtuigingen van wat kan en wat niet kan heel hard kunnen tegenwerken. Als de 'healer' er onvoldoende voor zorgt dat de 'klant' openstaat om de healing goed te ontvangen, dan gebeurt er heel weinig tot niets. Als de 'healer' methodes gebruikt die ervoor zorgen dat de 'klant' helemaal openstaat om volmaakt geheald te worden, dan kunnen er enorm grootse dingen gebeuren. Eén van de methodes om ervoor te zorgen dat de 'klant' openstaat voor healing is de RecconectYou methode.

Een vierde vorm van healing is die healing die de goddelijke kracht van de persoon zelf gebruikt. Ook hier is het nodig dat de persoon die de healing uitvoert, gelooft dat het kan. Het gesloten houden van je systeem om healing toe te laten is de grootste struikelblok om grote healings toe te laten. Ieder van jullie heeft een ongelofelijke goddelijke kracht en macht in zichzelf. Je zou dit ook kunnen noemen: IK BEN kracht en IK BEN macht. In deze vorm van healing ga je als gebruiker, je systeem meer in balans brengen door dit vanuit wie jij bent ook zo naar jezelf toe te instrueren. Niet door een harde druk op jezelf te leggen van: En nu moet je genezen. Nee, dit gebeurt door contact te maken met je kern. Als jij één bent met je kern kan je je kern instrueren om een specifieke balans te brengen in jezelf. Dit kan zijn: detoxen van je lever, loslaten van blokkades in je rug, … . Hoe krachtiger je in contact bent met je diepe kern, hoe groter en hoe meer impact deze healings hebben.

Nog een andere healing vorm, is deze waarbij gebruik gemaakt wordt van geluiden en lichtfrequenties. Alles is trilling en deze specifieke trillingen zorgen ervoor dat oude patronen losgemaakt kunnen worden en dat jouw systeem openstaat voor healing. Er zijn vormen waarbij gebruikt wordt van klankschalen, van natuurgeluiden, van electronisch gegenereerde geluiden, solfeggio frequenties, gezang, … .

Begeleiding

Een heel belangrijk aspect bij de keuze van healingvorm is de keuze van de therapeut die je de healing geeft of waar je de healingvorm aangeleerd krijgt. Niet iedereen heeft nood aan dezelfde therapeut. Afhankelijk van het niveau waar jij staat en afhankelijk van jouw persoonlijkheid en de kennis en de potentie van de therapeut, is de ene therapeut meer geschikt dan de andere. Volg hierin duidelijk je gevoel. De mate waarin jij belang hecht aan het proces, heeft een grote impact op de healing zelf. Hoe groter jij belang hecht aan wat je daar leert en wat het voor je kan doen, hoe meer jij je openstelt om de healing effectief te ontvangen. Als jij niet wil veranderen, dan zal de healing dit echt niet voor jou veranderen. Dikwijls is het zo dat we onbewust bang zijn voor verandering en onbewust bang zijn om helemaal te schijnen en te stralen. Als je dit bewust geworden bent, ben je al een stap verder. Accepteer dan dat je een beetje bang bent om te veranderen en kies er tegelijk voor om te veranderen naar wie jij werkelijk bent, naar je essentie. Dan sta je al wat meer open voor healing.

Meer weten?

An Deckers begeleidt al 8 jaar mensen op weg naar meer sprankeling in hun leven. Dit doet ze onder andere door verschillende healingvormen online ter beschikking te stellen zodat wanneer men er nood aan heeft, gebruik van kan maken.

Ze schreef ook een boek: Mens, Mensheid, miljAarde dat weldra verschijnt.

Healing in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • - 5 % € 2375 WAKE UP jaaropleidingen Wake Up Academy
  • - 5 % € 143 Quantum jumping Hypnose Soultransition
  • Ademsessie in Melle Veerle
  • Ademsessie in Melle Veerle
  • Ademsessie in Melle Veerle