Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich uit in 3 pijlers:

  • Communicatie en taal: vooral het sociale aspect van communicatie kan een struikelblok zijn daar ze moeilijk samenhang vinden in de taal en een beperkt inlevingsvermogen hebben.

  • Flexibiliteit in denken en handelen (verbeelding): al in de kindertijd komt tot uiting dat mensen met autisme hier afwijkingen vertonen. Weinig vermogen om zich iets voor te stellen en eentonig spelgedrag zijn hier kenmerken.

  • Sociale interactie: Mensen met autisme hebben een gebrek aan intuïtief sociaal gevoel: vele sociale ‘regels’ zijn ongeschreven en gebaseerd op gevoel en intuïtie.

Als je autisme hebt verwerk je input en prikkels op een andere manier dan de meeste mensen. Het verschil zit ‘m in de informatieverwerking in de hersenen. Details worden tijdens de verwerking van prikkels niet gebundeld tot een samenhangend geheel.

Autismespectrumstoornis (ASS)

Autisme komt voor in verscheidene gradaties en is op bepaalde facetten in meer of mindere mate aanwezig. Autisme uit zich dus op verschillende manieren, we spreken van een breed autismespectrum. Hieronder valt klassiek autisme, het syndroom van asperger en PDD-NOS.

Mannen hebben 4 keer meer kans op een vorm van autisme dan vrouwen. Het is belangrijk een verschil te maken tussen autistiform gedrag en autisme. Autistiform gedrag komt vaak voor en leunt aan bij normaal gedrag en heeft raakvlakken autisme, maar mag niet worden gedefinieerd

Oorzaken van autisme

Autisme is een aangeboren afwijking. De precieze oorzaak is niet bekend maar erfelijkheid speelt zeker een rol. Ook hebben oudere koppels meer kans op een kind met autisme.

Diagnose

Autisme kan enkel worden vastgesteld na grondig onderzoek door een bevoegde zorgverlener.

Behandeling Autisme kan niet worden genezen. Wel kan er een grondige en uitgebreide diagnose worden gesteld van de mate van autisme om beter te leren omgaan met de beperkingen. Enkel wanneer de sterktes en zwaktes gedetailleerd in kaart zijn gebracht, kan een gerichte ondersteuning en begeleiding in gang worden gezet. Die correcte diagnose is belangrijk gezien dit de eerste vereiste is naar solide hulpverlening.

Kinderen met autisme

Een kind met autisme ervaart, denkt en voelt anders. Vaak hebben ze moeilijkheden met nieuwe, onverwachte situaties. Hypergevoeligheid aan of zich juist volledig afsluiten voor bepaalde prikkels zijn typerend. Het komt voor dat het kind zo overprikkeld is dat normaal functioneren niet meer mogelijk is.

Autisme heeft zijn beperkingen maar niettegenstaande gaat de stoornis meestal gepaard met hele sterk ontwikkelde aspecten. Kinderen en volwassenen met autisme hebben vaak een bepaalde kwaliteit waar ze uitermate goed in zijn zoals: eerlijk zijn, technisch inzicht, of veel kennis over een bepaald onderwerp.

Kinderen met autisme hebben verschillende ontwikkelingsleeftijden. De ontwikkeling loopt niet stapsgewijs synchroon met de jaren zoals wij dat gewend zijn te definiëren. Zo kan bijvoorbeeld een 8-jarige sociaal-emotioneel ontwikkeld zijn zoals een kind van 3, het taalniveau begrijpen als een 5-jarige en op wiskundig vlak een 16-jarige voorbijsteken.

Op jonge leeftijd merk je dus al verschillen met leeftijdsgenootjes. Een kind met autisme ontwikkelt zich zoals hierboven beschreven op een andere manier en speelt doorgaans minder met andere kinderen. Sociale interactie verloopt moeizamer. De verschillende ontwikkelingsniveaus in kaart brengen schept duidelijkheid en draagt bij tot een betere begeleiding.

Herken je gelijkaardige gedragingen bij jouw kind? Bespreek dit dan met de school of ga ten rade bij je huisarts.

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • de Speeltuin van Alex & Marleen GROEI ACADEMIE ~ NLP-trainingen: 'voor maximale levenskwaliteit & succes', gelicentieerd door 'The Society of NLP™'
  • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI
  • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI
  • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI
  • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI