Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich uit in 3 pijlers:

 • Communicatie en taal: vooral het sociale aspect van communicatie kan een struikelblok zijn daar ze moeilijk samenhang vinden in de taal en een beperkt inlevingsvermogen hebben.

 • Flexibiliteit in denken en handelen (verbeelding): al in de kindertijd komt tot uiting dat mensen met autisme hier afwijkingen vertonen. Weinig vermogen om zich iets voor te stellen en eentonig spelgedrag zijn hier kenmerken.

 • Sociale interactie: Mensen met autisme hebben een gebrek aan intuïtief sociaal gevoel: vele sociale ‘regels’ zijn ongeschreven en gebaseerd op gevoel en intuïtie.

Als je autisme hebt verwerk je input en prikkels op een andere manier dan de meeste mensen. Het verschil zit ‘m in de informatieverwerking in de hersenen. Details worden tijdens de verwerking van prikkels niet gebundeld tot een samenhangend geheel.

Autismespectrumstoornis (ASS)

Autisme komt voor in verscheidene gradaties en is op bepaalde facetten in meer of mindere mate aanwezig. Autisme uit zich dus op verschillende manieren, we spreken van een breed autismespectrum. Hieronder valt klassiek autisme, het syndroom van asperger en PDD-NOS.

Mannen hebben 4 keer meer kans op een vorm van autisme dan vrouwen. Het is belangrijk een verschil te maken tussen autistiform gedrag en autisme. Autistiform gedrag komt vaak voor en leunt aan bij normaal gedrag en heeft raakvlakken autisme, maar mag niet worden gedefinieerd.

Oorzaken van autisme

Autisme is een aangeboren afwijking. De precieze oorzaak is niet bekend maar erfelijkheid speelt zeker een rol. Ook hebben oudere koppels meer kans op een kind met autisme.

Diagnose

Autisme kan enkel worden vastgesteld na grondig onderzoek door een bevoegde zorgverlener.

Behandeling

Autisme kan niet worden genezen. Wel kan er een grondige en uitgebreide diagnose worden gesteld van de mate van autisme om beter te leren omgaan met de beperkingen. Enkel wanneer de sterktes en zwaktes gedetailleerd in kaart zijn gebracht, kan een gerichte ondersteuning en begeleiding in gang worden gezet. Die correcte diagnose is belangrijk gezien dit de eerste vereiste is naar solide hulpverlening.

Kinderen met autisme

Een kind met autisme ervaart, denkt en voelt anders. Vaak hebben ze moeilijkheden met nieuwe, onverwachte situaties. Hypergevoeligheid aan of zich juist volledig afsluiten voor bepaalde prikkels zijn typerend. Het komt voor dat het kind zo overprikkeld is dat normaal functioneren niet meer mogelijk is.

Autisme heeft zijn beperkingen maar niettegenstaande gaat de stoornis meestal gepaard met hele sterk ontwikkelde aspecten. Kinderen en volwassenen met autisme hebben vaak een bepaalde kwaliteit waar ze uitermate goed in zijn zoals: eerlijk zijn, technisch inzicht, of veel kennis over een bepaald onderwerp.

Kinderen met autisme hebben verschillende ontwikkelingsleeftijden. De ontwikkeling loopt niet stapsgewijs synchroon met de jaren zoals wij dat gewend zijn te definiëren. Zo kan bijvoorbeeld een 8-jarige sociaal-emotioneel ontwikkeld zijn zoals een kind van 3, het taalniveau begrijpen als een 5-jarige en op wiskundig vlak een 16-jarige voorbijsteken.

Op jonge leeftijd merk je dus al verschillen met leeftijdsgenootjes. Een kind met autisme ontwikkelt zich zoals hierboven beschreven op een andere manier en speelt doorgaans minder met andere kinderen. Sociale interactie verloopt moeizamer. De verschillende ontwikkelingsniveaus in kaart brengen schept duidelijkheid en draagt bij tot een betere begeleiding.

Herken je gelijkaardige gedragingen bij jouw kind? Bespreek dit dan met de school of ga ten rade bij je huisarts.

NLP als hulpmiddel in autismevriendelijke communicatie

Autisme is een manier van informatie verwerken, die afwijkt van die van de doorsnee persoon. Het is een neurologisch gegeven. Mensen met autisme hebben moeite om de vele betekenissen en contexten in te schatten, die eigen zijn aan het dagelijks leven.
Als iemand een traan laat, dan kan dat zijn van verdriet, van vreugde, omdat er een stofje in zijn oog is gewaaid, omdat hij een ajuin aan het pellen is, enzovoort.

Hoe weet je in welke context je je bevindt en hoe dien je dan te reageren?
Dit is de ham-vraag voor iemand met autisme. Wat mensen zonder autisme op een natuurlijke manier leren en aanvoelen, is voor mensen met autisme een dagelijkse uitdaging.

Voor mensen met autisme is het een leerproces om zich een weg te banen in de dagelijkse, steeds veranderende situaties waar zij deel van uitmaken. Voor mensen zonder autisme is het evengoed een leerproces om een weg te vinden in de communicatie met iemand met autisme.

Autismevriendelijk communiceren betekent dat je weet hebt wat iemand met autisme nodig heeft om comfortabel te communiceren.
Voor de persoon zonder autisme betekent autismevriendelijk communiceren dat je bereid bent om de verschillen en de noden van de persoon met autisme, zo goed mogelijk op te vangen en om daarnaast te focussen op de mens en minder op het autisme. Het betekent dat iedereen keuzemogelijkheden heeft om wat er ook gebeurt in de communicatie, op te vangen, om te buigen, recht te zetten. En vooral: om een deugddoend contact op te bouwen.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een uitstekende toolbox om deze leerprocessen te ondersteunen en te bevorderen.

Als er iets is waar mensen met autisme nood aan hebben, is het aan heldere, eenduidige communicatie. In de vaagheid blijven, is voor iemand met autisme een ramp. Want hoe weet je dan wat iemand bedoelt? En dat je het juiste antwoord geeft? En daarna op de juiste manier handelt?

NLP heeft een hele set vragen die duidelijkheid en eenduidigheid brengen in de communicatie

 • Mensen met autisme leren via deze weg goeie vragen stellen, tot het voor hen duidelijk is waar het over gaat en wat er van hen wordt verwacht.

 • Mensen zonder autisme leren zich dan ook helderder uitdrukken, zodat de kans op misverstanden enorm vermindert.

NLP leert jou om af te stemmen op anderen

 • Voor mensen met autisme is het een mysterie hoe je je afstemt op anderen. Ze hebben weinig natuurlijke empathie, omdat hun neurologisch systeem nu eenmaal zo ineen zit. Geef je hen echter tools waarmee ze kunnen leren hoe je contact met iemand maakt, hoe je kan zien of het contact op een goeie manier aan het evolueren is, hoe je verbinding maakt, herstelt of behoudt met iemand, dan krijgen zij handvatten waar ze mee aan de slag kunnen.

 • Iemand zonder autisme krijgt via deze tools voldoende houvast om contact te maken met iemand bij wie dit niet zo evident is. En ook hier bouw je aan zelfvertrouwen en houvast in de communicatie.

NLP helpt jou om communicatiestrategieën op te bouwen

De vraag ‘hoe doe ik dat?’ is voor veel mensen met autisme dé vraag die ze hebben in de vele sociale situaties waar ze hun weg in dienen te vinden.
Hoe doe ik aan small talk? Hoe ontvang ik iemand in mijn huis? Wat doe ik als er iets fout loopt? Enzovoort.

In NLP leer je dat er in alles wat we doen, een strategie onder de motorkap zit. Je leert wat jouw strategieën zijn en of ze jou helpen of hinderen. Je leert goede strategieën opbouwen en gebruiken in je dagelijks leven.

Mensen met en zonder autisme kunnen samen strategieën aanleren en gebruiken, zodat ze elkaar beter begrijpen en zodat het omgaan met elkaar gemakkelijker gaat.

Dit zijn nog maar enkele dingen die NLP te bieden heeft.

Er is heel veel mogelijk in communicatie tussen mensen, ook tussen mensen met zeer verschillende breinen. Het erkennen van de verschillen en de gelijkenissen opzoeken en benutten, is de kern van autismevriendelijk communiceren. NLP is een heel dankbaar instrument voor iedereen die het belangrijk vindt dat we elkaar als mensen ontmoeten, hoe verschillend we ook zijn.

Opleidingsinstituten

Waar kan je een NLP training volgen? Hieronder enkele opleidingscentra:

Het volledige aanbod vind je hier.

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
 • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI
 • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI
 • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI
 • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI
 • Good morning - Goeie morgen - Réveillez-vous Radio SPI