Eigenwaarde

Wat is eigenwaarde?

Een woord dat de lading dekt en twee aspecten heeft:

  1. zelfvertrouwen
  2. zelfbeeld (=zelfrespect)

Het gebeurt nogal eens dat de termen ‘zelfvertrouwen’ en ‘eigenwaarde’ door elkaar gehaald worden, ook al is er een onderscheid.

Eigenwaarde wordt namelijk niet enkel gevormd door het zelfvertrouwen. Dit, omdat niet alleen het vertrouwen in jezelf is belangrijk, ook het beeld dat je van jezelf hebt, de manier waarop jij jezelf respecteert. Jouw zelfbeeld is immers allesbepalend voor het gevoel wie je bent én voor wat je kunt.

Om het in een optelsommetje te zetten: zelfvertrouwen + zelfbeeld = eigenwaarde.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen kan niemand jou geven of afnemen, het is jouw geschenk. De tegenpool van zelfvertrouwen zijn al jouw angsten. Die bepalen hoe het met jouw zelfvertrouwen is gesteld. Je angsten aanpakken, is je zelfvertrouwen de ruimte geven. Een voorbeeldje: ouders kunnen hun kinderen geen zelfvertrouwen geven of afnemen, ze kunnen wel hun eigen angsten aanpakken zodat ze die niet gaan ‘doorgeven’ aan hun kroost.

Zelfbeeld

Jouw zelfbeeld kan wel beïnvloed worden door bv. jouw omgeving: ben je flink aangemoedigd door je omgeving of werden de minder goede schoolpunten eerder uitgebreid becommentarieerd?

Bijvoorbeeld: ouders die hun kinderen aanmoedigen, bemoedigen, … kunnen op die manier het zelfbeeld van hun kinderen en hun assertiviteit positief beïnvloeden.

Een positieve kijk op zichzelf

Iedereen heeft een positief gevoel van eigenwaarde, een positieve kijk op zichzelf nodig.
Iemand met onvoldoende eigenwaarde vindt zichzelf bewust of onbewust niet waard om te leven. Zijn of haar gedrag zal bewust of onbewust op vernietiging kunnen aansturen. Denk bijvoorbeeld aan alle vormen van verslaving en ander destructief gedrag.

Het vertrouwen dat je in jezelf hebt, is verbonden met het beeld, het respect dat je van en voor jezelf hebt. Iemand met voldoende zelfvertrouwen, heeft een positief beeld van zichzelf. Een tegenslag zal geen invloed hebben op het vertrouwen dat hij of zij heeft in zichzelf. Iemand met onvoldoende zelfvertrouwen, heeft een negatief zelfbeeld. Een tegenslag zal voor hem of haar de negatieve bevestiging zijn dat hij of zij het alweer niet goed doet, niet veel waard is.

In de praktijk

Bijvoorbeeld: Na enkele jaren hard werken in zijn atelier, besluit een kunstschilder dat het tijd is om de deuren open te gooien, om zijn schilderijen aan de wereld te tonen en hij zet een tentoonstelling op het getouw. Daags na de vernissage verschijnt er een allesbehalve positieve recensie in de cultuurpagina’s van de krant. -

  • Wanneer die kunstschilder *onvoldoende zelfvertrouwen *en een minder positief beeld van zichzelf heeft, dan zal die recensie hard en persoonlijk aankomen. De kans bestaat dat hij deze recensie als een bevestiging ziet van zijn eigen onkunde als schilder, dat hij het niet meer aandurft nog eens een tentoonstelling te organiseren, dat hij stopt met schilderen want ‘men vindt me toch niet goed.’

  • Een kunstschilder met voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, zal dergelijke recensie evenmin aangenaam vinden. Maar, hij zal er zijn vertrouwen in zichzelf niet door verliezen, het positieve beeld dat hij over zichzelf heeft, zal niet aangetast worden. Hij laat de woorden bij wie deze woorden geschreven heeft, vanuit respect. Want hoe mensen handelen, praten, … hoe situaties zijn, … dat alles kun je niet veranderen. Je eigen houding ten aanzien van al die mensen en situaties, die heb je wel degelijk altijd zelf in handen. Met voldoende zelfvertrouwen en met een positief zelfbeeld, kortom: met een gezond gevoel van eigenwaarde creëer je een heel fijn, rijk, boeiend, krachtig, … leven voor jezelf en samen met de wereld waarvan je deel uitmaakt.


Tekst geschreven door Lieve Heyvaert van de School Voor Zelfvertrouwen. Ze organiseert op regelmatige basis cursussen en workshops rond assertiviteit, eigenwaarde, faalangst en zelfvertrouwen. Bekijk haar agenda. Download hier haar e-book: starten met zelfvertrouwen.

Eigenwaarde in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
  • Oorkaars behandeling De Levensboom-Olen
  • Access Energetische Facelift De Levensboom-Olen
  • Access Cellular Memory Body process De Levensboom-Olen
  • Soul Body Fusion® De Levensboom-Olen