Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding vanuit een andere hoek.

De loopbaancoach helpt werknemers/zelfstandigen om vanuit ‘zelfbewustwording’ nieuwe loopbaanmogelijkheden te ontdekken en nieuwe loopbaankeuzes en –beslissingen te maken, die leiden tot een loopbaan die meer vervulling geeft.

Wat levert loopbaanbegeleiding op?

inzicht in het eigen kunnen en willen met betrekking tot de toekomst van de loopbaan. Immers hoe beter men weet wie men werkelijk is, waar men struikelt en waar men echt waarde aan hecht, hoe beter men in staat is vanuit eigen kracht de ‘voor zichzelf’ juiste keuze te maken en hoe beter de loopbaan aansluit bij wat men ‘echt’ belangrijk vindt.
inzicht in hoe deze wensen en potenties te realiseren en hoe met deze valkuilen en belemmeringen om te gaan.

Van oud naar nieuw

De professionele loopbaancoach begeleidt naar ‘nieuw zicht op het oude’. Men leert om van daaruit zelfbewust een persoonlijk loopbaandoel te stellen en er krachtdadig mee aan de slag te gaan, door de juiste acties uit te stippelen. Concreet vertaalt dit zich in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

In een reeks gesprekken, waarbij gebruik kan gemaakt worden van verschillende technieken waaronder NLP reflectiemethodieken en visie- en transformatieoefeningen, wordt de werknemer/zelfstandige professioneel ondersteund in het proces van ontdekken, versterken en/of ontwikkelen van verlangens, passies, talenten, vaardigheden, kennis, mogelijkheden, competenties,… die nodig zijn om de eigen loopbaan actief in handen te nemen. Zelfsturing, zelfredzaamheid en zelf initiatief nemen staan hierbij voorop.

Loopbaanbegeleiding, voor wie?

• Werknemers/zelfstandigen die zonder een specifieke reden starten met loopbaanbegeleiding. Ze willen vooral een beter zicht krijgen op hun capaciteiten en mogelijkheden onder de loep nemen.
• Werknemers/zelfstandigen die starten met loopbaanbegeleiding omdat ze twijfelen tussen het oude vertrouwde of een nieuwe uitdaging, werknemers/zelfstandigen die stil staan bij de zingeving/het nut van hun werk, bij het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de huidige situatie. Ze willen vooral de mogelijke alternatieven voor het verdere verloop en uitbouw van hun loopbaan in kaart brengen.
• Werknemers/zelfstandigen in crisissituaties zoeken mogelijke verheldering op deze situatie door loopbaanbegeleiding te volgen. Ze zijn vaak gericht op actie, omdat ze aan de lijve de noodzaak ‘voelen’ van een nieuwe wending in hun loopbaan.

Regelmatig bestaat de vraag/behoefte echter uit een mix van deze hoger genoemde situaties.

Aanleidingen voor een loopbaanbegeleiding sessie

Mogelijke aanleidingen zijn:
Combinatieproblemen tussen werk en privé-leven
Psychische vermoeidheid (Burn-out of borred out)
Economische situatie die een andere aanpak vraagt
Ongenoegenin de werkomgeving:

 • onvoldoende perspectief op nieuwe mogelijkheden
 • geen zicht op doorgroei kansen
 • demotie
 • gevoel niet meer te passen in huidige organisatiecontext
 • moeilijke relaties op het werk / onzekerheid
 • ontevredenheid over de inhoud van het werk
 • nood aan verandering, nieuwe richting

• Nood aan onderbouwing van een reeds genomen beslissing:

 • Bij het starten als zelfstandige
 • Na het veranderen van job

Ervaring leert ons dat vandaag de dag, deze verschillende situaties en aanleidingen minder en minder leeftijdsgebonden zijn, en in alle gelederen van de beroepsbevolking voorkomen. Met andere woorden, meer en meer mensen zijn gebaat met loopbaanbegeleiding dan je zou denken.

Tekst geschreven door Hilde Stroobants, verantwoordelijk voor loopbaanbegeleiding bij Arcturus. Zij organiseren op regelmatige basis infosessies die je gratis kan bijwonen, kijk hier op de agenda. Bij arcturus kan je tevens terecht voor cursussen, trainingen en workshops rond NLP, bewustzijn, zelfontplooiing en hartcoherentie.

Loopbaanbegeleiding in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
 • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
 • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
 • Coachsessie met paard(en) Kuddebeest Coaching
 • Online Loopbaanbegeleiding : kies voor passie en bezieling in je werk Life-Essence
 • Masterclass Holding Space Life-Essence