Regressie

Wat is regressie?

Letterlijk betekent regressie ‘herbeleving’.
Veel lichamelijke en psychische klachten komen door onverwerkte eerdere ervaringen.

Tijdens regressie gaat een persoon kijken naar de oorsprong van zijn problemen. Deze kunnen zich situeren in de huidige levensfase, de kindertijd, in de baarmoeder en zelfs in vorige levens.

Om in regressie te geraken, wordt tranceverdieping toegepast. Er wordt gewerkt met twee bewustzijnsniveaus: dat van het hier en nu en dat van het moment waarop het probleem ontstaan is. Regressie betreft geen hypnose; hypnosetechnieken worden niet gebruikt.

De regressieprofessional begeleidt de cliënt in zijn verhaal, zodat die actief het eigen probleem kan oplossen.

Waarvoor wordt regressie gebruikt?

  • Emotionele aspecten, zoals angsten (faalangst, hoogtevrees, fobieën, enz.), verdriet, relatieproblemen, seksuele problemen, vastzittende boosheid en nog veel meer.

  • Lichamelijke aspecten, zoals hoofdpijnen (o.a. migraine), huidproblemen (eczeem, psoriasis, en meer), gewichtsproblemen en nog veel meer.

  • Mentale aspecten, zoals gedragsproblemen, burn-out, perfectionisme, concentratieproblemen en nog veel meer.

  • Andere aspecten, zoals bewustwording van het levensdoel, persoonlijke ontwikkeling, antwoorden op levensvragen, loopbaan- en studieheroriëntatie en nog veel meer.

Let op: regressie is geen vervanging voor medische consulten, raadpleeg altijd eerst een arts!

Hoe verloopt een sessie?


Vanuit het heden worden de knelpunten, vragen bekeken en verwerft de cliënt niet enkel inzicht in zijn huidig leven maar krijgt daarnaast ook meer begrip voor zichzelf, wat automatisch tot een betere zelfaanvaarding leidt.

Hoe gaat dit praktisch te werk?

De cliënt zal samen met de begeleider bepalen waar er aan gewerkt zal worden.
Daarna wordt de cliënt door middel van tranceverdieping naar de oorsprong gebracht, het moment waar alles is begonnen.
Door het stellen van open vragen wordt het verhaal duidelijk en krijgt de cliënt inzicht in het wanneer, waarom, waardoor...
Eens de cliënt weet waarom hij met iets zit, het kan situeren in de tijd en tegelijk beseft hoe dit doorwerkt tot en met het nu, kan hij het plaatsen waardoor hij het ook kan loslaten: wat toen nuttig en zinvol was, hoeft nu niet meer.

In het geval de cliënt wenst te weten wat vb. zijn levensdoel is, wordt er met net iets andere technieken gewerkt. De begeleider zal in dat geval samen met de cliënt op zoek gaan naar het antwoord op die vraag.

Het resultaat is in beide gevallen gelijkaardig: de cliënt komt steeds meer en meer over zichzelf te weten, ontdekt wat maakte dat hij die specifieke reacties vertoonde of ervaarde.
Het inzicht wie of wat hij is, brengt rust en aanvaarding bij de cliënt teweeg.
Hij komt als het ware "thuis" bij én in zichzelf.

Afhankelijk van het gekozen onderwerp, kan de duur van een sessie variëren van een halfuur tot meer dan 2u.

Geschreven door Rita Geysen van ATRB (Academie voor Transpersoonlijke Regressie België).
Meer info over de activiteiten van ATRB vind je op de agenda.Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten
  • - 30 % € 1733 Licensed Practitioner of NLP™ ~ 10 dagen, NLP Level 1: Transformeer Jezelf & Anderen GROEI ACADEMIE ~ NLP Communicatie Instituut
  • - 50 % € 124 Eén dag proeven van NLP GROEI ACADEMIE ~ NLP Communicatie Instituut
  • - 50 % € 124 Eén dag proeven van NLP GROEI ACADEMIE ~ NLP Communicatie Instituut
  • - 5 % € 618 Creatieve vierdaagse in Bokrijk Kimarte
  • - 5 % € 2375 WAKE UP jaaropleidingen Wake Up Academy