Borderline

Wat is borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Een stoornis in de persoonlijkheid van een persoon, uit zich onder andere in het afwijkend reageren op dingen en mensen. De gedachten, gevoelens en gedragingen van iemand met borderline zijn heel verschillend van wat er in het algemeen als ‘normaal’ waargenomen wordt.

Mensen met een borderline-persoonlijkheid (BPS) komen vaak hevig over, ze vertonen impulsief gedrag en kunnen moeilijk maat houden en grenzen stellen. Als gevolg daarvan worstelen ze vaak met verslavingen, eetstoornissen, woedebeheersing of bijvoorbeeld frequent wisselende sociale, intieme of seksuele contacten.

Kenmerken van iemand met borderline:

 • Hevige stemmingswisselingen.

 • Doorgaans makkelijk contacten leggen maar deze moeilijk kunnen onderhouden en behouden. Relaties zijn vaak erg intens maar kort. Wantrouwen is hier de dooddoener.

 • Zwart-wit denken, dat ook meteen helemaal kan omslaan naar het andere uiterste.

 • Grote behoefte aan intimiteit in combinatie met angst om verlaten te worden. Ook het constant op de proef stellen van mensen in hun omgeving is een kenmerk van borderline. ‘Hoe ver kan ik gaan?’.

 • Zelfverminking is een veelvoorkomend kenmerk bij mensen met borderline.

 • Door impulsiviteit, een laag zelfbeeld en onzekerheid frequent van baan of relatie veranderen. Een borderline gediagnosticeerde komt algemeen stuurloos over.

 • Identiteitscrisis en last hebben van psychotische ervaringen, zoals achterdocht, in de war zijn of stemmen horen.

 • Zelfmoordgedachten.

Oorzaken van borderline

In Vlaanderen hebben naar schatting 60.000 tot 80.000 mensen een borderlinestoornis. Na het dertigste of veertigste levensjaar nemen de kenmerken van borderline langzaam af.

 • Borderline kan genetisch zijn, er is daadwerkelijk een kans dat iemand in de familie de stoornis ontwikkelt door een ander familielid die gediagnosticeerd is met borderline.

 • Het anders verwerken van prikkels kan ervoor zorgen dat de denkwijze en het reactievermogen compleet verandert.

 • Traumatische jeugdervaringen zoals mishandeling, aanranding, verkrachting, scheiding van ouders,... zijn veelvoorkomende oorzaken van borderline.

Behandeling van bordeline

Therapie

Omdat de spanningen hoog kunnen oplopen en gevaarlijk gedrag kan voorkomen (denk aan zelfmutilatie of neiging tot zelfdoding) kan een ambulante of klinische behandeling noodzakelijk zijn uiteraard in overleg met de patiënt. Inzicht krijgen in de stoornis en het accepteren ervan zijn de eerste stappen. Nadien kan er worden gewerkt aan evenwicht en stabiliteit creëren. Vanuit gesprekken met een therapeut of psycholoog kan de patiënt zijn of haar problemen in vertrouwen aanpakken onder begeleiding. Een voorbeeld van een aangepaste therapeutische benadering gericht op borderline is schematherapie om hardnekkige gedragspatronen te analyseren en in kaart te brengen.

Medicijnen

Medicijnen kunnen een hulpmiddel zijn in combinatie met gerichte begeleiding omdat ze de harde kanten van borderline kunnen verzachten en rust kunnen creëren. Heb je behoefte om met iemand te praten over borderline? Neem contact op met een psychotherapeut, psycholoog of coach.

Borderline in:

Op zoek naar een cursus, workshop of opleiding rond dit thema?

Alle resultaten