Huis van herbronning

“It is inner stillness that will save and transform the world”
  • Groepsles
  • Privéles
NLP reiki healing persoonlijke ontwikkeling life coach
  • NLP
  • reiki
  • healing
  • persoonlijke ontwikkeling
  • life coach
Darine heeft zich verdiept in het begrijpen en neutraal aanvoelen van hoe mensen in het leven staan en omgaan met situaties, welke levenshouding hierbij al of niet past en ondersteunt.
Luisteren naar mensen en hen begeleiden door intuïtief aanvoelen en duiding geven aan levensprocessen, hen helpen groeien in bewust Zijn, deze ingrediënten vormen de grote drijfkracht in het coaching werk van Darine.
De voorbije jaren heeft de innerlijke wereld in haar beleving meer en meer terrein veroverd op wat haar uiterlijk omringt. Ze is ervan overtuigd dat dit de enige weg is naar de ware essentie en onze natuurlijke staat van Zijn.

In zelfstandig bijberoep startte Darine als coach op 1 september 2012.

Haar praktijk breidde ze verder uit met Reikihealing, Klankenhealing en energetische consulten samen met haar partner Steven Van Elsue.
Darine begeleidt de Open Reiki bijeenkomsten in haar praktijk en geeft de opleidingen Reiki I en II.

Wil je meer levensgeluk, vervulling, efficiëntie en wijsheid in elk levensgebied ervaren?

Als we bij onszelf doorvragen wat ons precies gelukkig maakt dan komen we op het ogenblik dat al onze wensen zijn vervuld, op de hoogste trap bij: in vrede zijn met onszelf en wat er is, ons verbonden voelen met onszelf en de ander, gewoon zijn, eenheid, verbinding, thuis komen…
Iedereen wil zich gelukkig voelen en ieder beleeft ook min of meer momenten van puur geluk, in de mate waarin we onze doelen kunnen bereiken, en dus efficiënt en succesvol zijn. Ons tevreden voelen en content zijn samen met zingeving en betekenis kunnen geven aan ons leven, dragen dan weer bij tot het ervaren van meer duurzaam geluk.

Het Huis van herbronning biedt ondersteuning op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Je wordt begeleid in verscheidene levensgebieden.
We reiken jou allerlei middelen – Coaching, Energetisch consult, Reiki, Klankenhealing en
Loopbaanbegeleiding - aan om meer bewustzijn te verwerven en zo meer keuzemogelijkheden te hebben. Dit helpt om wat men zich tot doel stelt in het leven, af te stemmen op wat men nodig heeft en belangrijk vindt.

We zijn heel makkelijk bereikbaar met de wagen en 15 min wandelen van station Zottegem
Darine is coach sinds 2012 en specialiseerde zich in coaching als energetisch consulent (2016), NLP Master Practitioner (2010), coaching in NLP (2011), assisteerde bij opleidingen NLP en behaalde de graad Master in Reiki in het Usuï System for Natural Healing (2020).

Steven genoot een muzikale opleiding, behaalde hogere graad aan de Academie te Zottegem en specialiseerde zich in het creëren van klanken met helende instrumenten van over de hele wereld.

Iedereen heeft het al eens meegemaakt, de tv die het niet meer doet, het internet dat het laat afweten of de smartphone die helemaal vastloopt en vaak op een moment dat je het helemaal niet kunt hebben dat het verdomde ding niet meer werkt.
Wanneer je dan belt met de technicus, internet provider of handelaar en je doet helemaal je verhaal en je krijgt steeds weer droogweg diezelfde vraag:
'Madam, meneer heb je de stekker al eens uitgetrokken of het toestel helemaal uitgezet?'
Meer dan eens ging een wenkbrauw stijlrecht de hoogte in bij deze steevaste vraag
En toch heeft dit eenvoudige trucje al meer dan eens mijn gemoedsrust gered van de totale paniek.
Als coach en healer merk ik zelfs dat het unpluggen van jezelf en het deconnecteren van jezelf in relatie met situaties en anderen helend kan werken. Je neemt dan letterlijk afstand van jezelf of van anderen of bepaalde situaties met de bedoeling om meer puur te gaan waarnemen. Dit is uiteraard helemaal anders dan afstand nemen of iets verbreken uit oordeel en/of wraak of om jezelf en anderen te pijnigen. Daarmee heeft dit alles niets te maken.
Dankzij het afstand nemen, deconnecteren, unpluggen geef je jezelf en anderen de ruimte om het onderscheidingsvermogen te trainen en aldus duidelijker de eigen verantwoordelijkheid af te bakenen van de verantwoordelijkheid die buiten jezelf ligt.
Je kunt leren om meer helder te gaan waarnemen, los van de eigen verzonnen verhalen en de daar bijhorende emoties, waardoor je als vanzelf de hele levenssituatie kunt welkom heten. Dit is het ogenblik waarop we kunnen spreken van een leerervaring. Het moment waarop we beseffen hoe we op een meer gezonde manier in connectie kunnen komen met onszelf en met de ander.

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops