Systemisch werken/coachen (Kessel)

  • Groepsles
  • Privéles
vrijdag 24 september 2021 (10:00-17:30) - 12 lesdagen

Beschrijving

“IEDER MENS IS EEN MOOI VERHAAL”

Wil je graag oude patronen loslaten en een nieuw pad inslaan? En toch doe je weer wat je altijd al deed?

De gedachte aan het ouderlijk huis roept bij sommigen van ons de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met pijnlijke ervaringen. Vaak is er sprake van een mix van verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kindrelatie doet zich ons het hele leven gelden, zowel bewust als onbewust. Deze invloeden, verstrikkingen, worden zichtbaar in onze rol als ouder, partner, geliefde, collega, zus, etc. We raken verstrikt in steeds terugkerende, beperkende patronen waar we maar geen grip op lijken te hebben. De verstrikkingen, zo laten opstellingen zien, zijn vaak al een onderdeel van vorige generaties. Ook wel meer-generationele problematiek genoemd: traumatische, ingrijpende gebeurtenissen in vorige generaties.

Zoals je weet, leven, leren en ontwikkelen wij mensen in systemen: in gezinssystemen, familiesystemen en in organisatiesystemen. Deze systemen kennen een eigen dynamiek ofwel beweging, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen. Deze wetmatigheden en ordeningen “eisen” dat ieder van ons een eigen plek in het systeem heeft, zijn talenten kan ontwikkelen, liefdevolle relaties aan kan gaan en werkelijk vrij is om voluit te leven. Talloze factoren kunnen een stempel drukken op het wel en wee binnen onze families, zoals het verlies of afwezigheid van een familielid, traumatische gebeurtenissen, incest, afgebroken zwangerschappen, adoptie, in jouw leven of in het leven van vorige generaties. Ieder systeem draagt ingrijpende gebeurtenissen met zich mee.

Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving. Via een systemische opstelling komt naar voren op welke manier jij of een cliënt onbewust aan het familiesysteem en aan anderen met wie jij (cliënt) je lot deelt is gebonden, welke verstrikkingen er zijn. De kracht van een systemische opstelling is dat er een opening naar een grotere persoonlijke vrijheid opengaat. Tegelijkertijd ontstaat er meer liefde en verbinding.

Elk systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verbonden met een hogere ordening. Als de hogere ordening van het systeem niet gerespecteerd kan worden, ontstaan er zogeheten verstrikkingen (onjuiste verhoudingen en posities) die de oorzaak zijn van allerlei problemen binnen een familie en in het individu zelf. Bij diep ingrijpende gebeurtenissen in een familie, zoeken de familieleden een oplossing om hiermee om te gaan. Onbewust of bewust wordt er een (lege) plek in het systeem ingenomen (van een levende of gestorvene), zodat het evenwicht, ofwel de universele wetten, weer hersteld kunnen worden. Deze plek neem je zelf in of krijg je toegewezen. Een lid van het systeem wordt als het ware “opgeofferd”! Door verstrikkingen kunnen psychische of lichamelijke klachten (symptomen) ontstaan en ben je niet langer vrij om je leven voluit te leven. Systemen zijn gezond als aan onderstaande universele wetten wordt voldaan.

Binding: Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen.

Er is een balans van geven en nemen.

–  Recht op erkenning

–  Relaties moeten betrouwbaar zijn

–  Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting op. De ouders geven het leven en de kinderen nemen het leven aan

Er is een sociale orde die recht doet aan de veiligheid en de voorspelbaarheid van de leden van het systeem.

–  De eerste in het systeem heeft voorrang

–  Afbakening tussen ouder – kind

–  Iedereen heeft zijn eigen plaats!

Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, vormen deze universele wetten de basis van een gezond en evenwichtig systeem.

Met de opleiding Systemisch Coachen krijg je inzicht en ga je aan het werk met jouw verstrikkingen. Begrippen als balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, wat is van mij en wat niet,  komen uitvoerig aan bod. Je leert werken met een Genogram en de specifieke vragenstelling om systemisch te werken.

In systeembenadering gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologisch niveau. Naast het individueel coachen leer je de hulpvraag systemisch te benaderen.

“In de wereld om mij heen,

die ik mijn eigen wereld weet,

in de situatie die mij door het lot is gegeven,

in dat wat dag aan dag om mij heen is,

wat mij van dag tot dag opeist,

daarin ligt mijn wezenlijke taak en de vervulling van mijn bestaan,

die voor mij open ligt”

Martin Buber

Arcturus Arcturus Kessel

Nodig je vrienden uit

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

Arcturus

activiteit

In de NLP Practitioner opleiding leer je dat communicatie de sleutel is tot een succesvol en betekenisvol leven. Het gaat daarbij om …

Arcturus

18/09 (10:00-18:00) - 24 lesdagen

2560 Kessel

€ 4.174,50
Arcturus

activiteit

Herken jij dit? je weet wat je niet wilt maar niet wat je wilt je wil doelen bereiken maar ‘iets’ in jou saboteert je telkens …

Arcturus

07/09 (19:30-21:00) - 1 lesdag

2560 Kessel

gratis
Arcturus

activiteit

In de NLP Practitioner opleiding leer je dat communicatie de sleutel is tot een succesvol en betekenisvol leven. Het gaat …

Arcturus

13/01 (10:00-20:00) - 16 lesdagen

2560 Kessel

€ 4.174,50