2019 VERKORTE OPLEIDING TOT ZELFCOMPASSIETRAINER (Hoegaarde)

  • Groepsles
  • Privéles
zaterdag 30 november 2019 (10:00-17:00) - 8 lesdagen

Beschrijving

Doelgroep: Voor wie ZELFCOMPASSIETRAINER wil worden via Huis voor Veerkracht
Datum: 30.11.2019 + 13.01.2020
Plaats: Koning Albertlaan 31 te 3320 Hoegaarden
Kostprijs: 260€  (30.11.2019+ 13.01.2020)  excl. 21% BTW
LET OP: de andere onderdelen van het curriculum van de opleiding hebben ook hun kostprijs dewelke je terugvindt in de verschillende onderdelen!

30.11.2019: Theoriedag Hechting (inbegrepen: 2u workshop over co-regulatie)

We doorlopen het theoretisch kader rond hechting, veilig en onveilig, en staan stil bij hoe zelfcompassie daarbij een rol kan spelen. We bekijken de Circle of Security en manieren om dit tijdens de volwassenheid voor onszelf toe te passen. Bo Van den Bulcke geeft een 2u durende workshop rond co-regulatie gedurende deze dag.

Je vergroot je inzicht in hechting en hoe de zelfcompassie aanpak van Huis voor Veerkracht hierbij aansluit. Je leert zicht krijgen op eigen hechtingspatronen en hoe deze een rol kunnen spelen in overdracht- en tegenoverdrachtreacties tijdens je werk. Je leert het belang van embodiement bij het overbrengen van zelfcompassie.

Je krijgt inzicht in en leert ervaren hoe je jezelf als persoon kan inzetten om je cliënt, deelnemer of coachee te reguleren (co-regulatie).

Je raakt doordrongen van het belang van het opbouwen van een veilige therapeutische/professionele relatie met degene waar je mee werkt.

13.01.2020: Curriculum WJEBV

We nemen het curriculum door van de Word je eigen beste vriend training.  We bekijken ook casuïstiek, dit geldt als 3u groepssupervisie.

Je leert het format en opbouw van het curriculum van de Word je eigen beste vriend training kennen. En je raakt door oefening vertrouwd met het overbrengen van de interventies.

Je kan zelf kiezen of je daarna zelf aan de slag gaat door het integreren van de interventies in jouw werk of je graag het 8 weken programma geeft zoals in het format van Huis voor Veerkracht

Voorbereiding: beschrijf 2 casussen waarin je reeds aan de slag ging met zelfcompassie of meditatie
Of
Noteer 2 mogelijke problemen die je voorziet wanneer je zelf aan de slag zou gaan met de interventies.

EN

Noteer ook waar je voor je zelf tegen aanloopt wanneer je oefent met mildheid naar jezelf.

Wendi Winnelinckx Wendi Winnelinckx Mechelen

Nodig je vrienden uit

Wendi Winnelinckx
Van 30/11/2019 tot
en met 13/01/2020
(8 lesdagen)
10:00-17:00
Geen ervaring vereist
18 - 99

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops