Erotic Intelligence - Level 1 (Antwerpen)

  • Groepsles
  • Privéles
zaterdag 06 april 2019 (10:30-17:30) - 2 lesdagen

Beschrijving

For English scroll down...

Deze workshop wordt gegeven door Shekina Ray in het Engels.

Welkom in deze tweedaagse workshop "Erotic Intelligence". Kom dieper in contact met je eigen energie, leer je energetische blokkades te vinden en ze te verwijderen. Hoe negatieve emoties zoals verdriet, woede en vermoeidheid uit te schakelen en positieve emoties zoals geluk, vreugde en opwinding te cultiveren.

"Twee dagen na de cursus Erotic Intelligence voel ik een grote opening in mijn lichaam. Er stroomt een nieuwe energie doorheen en het maakt me blij ..." Laurence

Vergroot je eigen energieveld en verander het in een krachtige bron van verbinding en gelukzaligheid. Voel je energiek, bekrachtigd en helemaal geweldig. Tegen het einde van het weekend zul je beter in staat zijn om de energie van jezelf en anderen te voelen en hoe deze te sturen en te zuiveren.

De belangrijkste aandachtspunten bij het proces zijn:

• Introductie tot de belangrijkste energiecentra van je lichaam, Chakras genaamd

• Loslaten van negatieve emoties met behulp van ademhaling, beweging en geluid

• Leer om gebruik te maken van je eigen levenskracht-energie

• Leer energie te verzamelen en te benutten en beweeg het speels door je lichaam

• Spelenderwijs contact maken met anderen

• Ontdek met behulp van verschillende massagetechnieken welke voorkeur u en uw partner hebben. Hoe je je partner kunt kalmeren met één aanraking of hoe jullie meer opgewonden kunnen geraken met verschillende aanrakingen.

Wie kan aanwezig zijn?

18+ vrijgezellen en koppels.

Neem een partner mee, vind een partner, wissel van partner of ervaar de cursus alleen. Er worden veel opties aangeboden om elke individuele ervaring te ondersteunen.

We zullen je grenzen respecteren en je zal je nooit gedwongen voelen om een van de oefeningen te doen. Alle oefeningen zullen worden gedemonstreerd en worden beoefend met kleding aan.

Over Shekina:

Shekina Ray is sinds 2000 een energie-genezer en -leraar. Ze is een Reiki-master, Matrix-energetica en Reconnective Healing Practitioner, Access Consciousness Facilitator en Tantra Educator.

Ze moedigt mensen aan om manieren te vinden om zichzelf te uiten en geeft les in verschillende klassen die mensen helpen hun passies te ontdekken, van zichzelf te houden, hun zelfrespect op te bouwen en zich comfortabel en zelfverzekerd te voelen over hun lichaam en seksualiteit.

Ticket: 
€250,-
€195,- 'Early Bird' bij inschrijving vóór 24 maart 

Voor alle vragen kan je een e-mail sturen naar Shekina.

Wij voorzien snacks en drankjes, thee, enz. Neem alsjeblieft je eigen lunch mee, dikke sokken of huisschoenen, een yogamat, een kussen om op te zitten en een deken als je dat wil.

REVIEWS

"De kleine jongen in mij had het fantastisch!

Ik had zo'n geweldig weekend in België tijdens de Energetic Bliss Mastery van Shekina Ray ... Een workshop? Nahh, een playshop gevuld met leuke oefeningen, inzichten, gelach en een paar momenten van diep ademhalen. Ik hou ervan!"

Andre Van Vliet, Antwerpen, België

"Voor het eerst in mijn leven voel ik de geleerde drukpunten in mijn lichaam en hoe ik via deze punten verbinding kan maken met mijn innerlijke energie. Dankzij Shekina Ray en haar unieke scholing, is mijn lichaamsbewustzijn verhoogd naar een nieuwe dimensie. De fysieke pijnen die ik had verdwijnen met behulp van deze speciale technieken en massages. Shekina hielp me om op verschillende nieuwe manieren contact met mezelf te maken en om naar mezelf te kijken vanuit compassie. Ik kan haar niet genoeg bedanken en hoop meer van haar te leren in de toekomst."

Elissar, EH, Maastricht, Nederland

"Twee dagen na de cursus Erotic Intelligence voel ik een grote opening in mijn lichaam. Er stroomt een nieuwe energie doorheen en het maakt me blij. Het brengt me Vreugde, een hele nieuwe stroom en nu voel ik me klaar om de wereld van energie te verkennen. Ik was een beetje verdwaald met sommige aspecten van mezelf, maar Shekina en de lieve groep hielpen me om een nieuw zelfvertrouwen te vinden. Ik bezit mijn leven, ik bezit mijn orgasmes, ik bezit zelf-liefde. Bedankt Shekina voor het brengen van deze cursussen. Ik ben zo dankbaar."

Laurence, Gent, België

Bekijk mijn website met meer informatie over wat ik te bieden heb. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to this two-day workshop "Erotic Intelligence" Get deeper in contact with your own energy, learn to find energetic blockages and remove them. How to disable negative emotions such as sadness, anger and fatigue and cultivate positive emotions such as happiness, joy and excitement.

"Two days after the Erotic Intelligence course I feel a big opening in my body. A new energy flows through it and it makes me happy ..." Laurence

Increase your own energy field and turn it into a powerful source of connection and bliss. Feel energized, energized and totally amazing. By the end of the weekend you will be better able to feel the energy of yourself and others and how to direct and purify it.

The most important points of attention during the process are:

• Introduction to the most important energy centers of your body, called Chakras

• Release of negative emotions with the help of breathing, movement and sound

• Learn to use your own life force energy

• Learn to collect and utilize energy and playfully move through your body

• Connect with others in a playful way

• Use different massage techniques to discover the preference that you and your partner have. How you can calm your partner with one touch or how you can get more excited with different touches.

Who can be present?

18+ singles and couples.

Take a partner, find a partner, change partners or experience the course on your own. Many options are offered to support each individual experience.

We will respect your limits and you will never feel compelled to do any of the exercises. All exercises will be demonstrated and practiced with clothing on.

About Shekina:

Shekina Ray has been an energy healer and teacher since 2000. She is a Reiki master, Matrix Energetics and Reconnective Healing Practitioner, Access Consciousness Facilitator and Tantra Educator.

She encourages people to find ways to express themselves and teaches in different classes that help people discover their passions, love themselves, build their self-esteem, and feel comfortable and confident about their body and sexuality.

Ticket: € 195 early Bird before 24 March and € 250 thereafter. For questions you can send an email to Shekina.

We provide snacks and drinks, tea, etc. Please bring your own lunch, thick socks or house shoes, a yoga mat, a pillow to sit on and blanket if you can.

REVIEWS

"The little boy in me was fantastic!

I had such a great weekend in Belgium during the Energetic Bliss Mastery of Shekina Ray ... A workshop? Nahh, a play shop filled with fun exercises, insights, laughter and a few moments of deep breathing. I love it!"

Andre Van Vliet, Antwerp, Belgium

"For the first time in my life I feel the pressure points learned in my body and how I can connect to my inner energy through these points. Thanks to Shekina Ray and her unique training, my body awareness has been raised to a new dimension. The physical pains that I had disappeared with the help of these special techniques and massages. Shekina helped me to make contact with myself in different new ways and to look at myself from compassion.I can't thank her enough and hope to learn more from her in the future "

Elissar, EH, Maastricht, the Netherlands

"Two days after the Erotic Intelligence course I feel a big opening in my body. A new energy flows through it and makes me happy. It brings me Joy, a whole new flow and now I feel ready to take the world of energy I was a little lost with some aspects of myself, but Shekina and the lovely group helped me to find a new self-confidence I own my life, I own my orgasms, I own self-love Thank you Shekina for bringing these courses. I am so grateful. "

Laurence, Ghent, Belgium

View my website with more information about what I have to offer.

- 10 %
€ 225
i.p.v. € 250

Nodig je vrienden uit

Shekina Ray
Van 06/04/2019 tot
en met 07/04/2019
(2 lesdagen)
10:30-17:30
Geen ervaring vereist
18 - 99

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops