Erkende Opleiding Consulent Bach Bloesem Remedies (Kapelle o/d Bos)

  • Groepsles
  • Privéles
donderdag 26 augustus 2021 (00:00-00:00) - 4 lesdagen

Beschrijving

De Bach Consulentenopleiding, die erkend is door het Dr. Edward Bach Centre Engeland, wil op alle betrokken niveaus inzicht en vaardigheid ontwikkelen die een kwalitatieve en professionele hulpverlening met Bach Bloemen Remedies moeten mogelijk maken. De opleiding bestaat uit verschillende modules (zie ook op onze website). Opname in Officieel Register van de Dr. Edward Bach Foundation mogelijk.

Een belangrijke drijfveer in het werk van Dr. Bach was een heelwijze te vinden die natuurlijk, eenvoudig en risicoloos door iedereen als zelfhulpmiddel te gebruiken was.
Even fundamenteel is zijn visie op ziekte en gezondheid. Hij ging ervan uit dat een denkwijze of levenshouding die indruist tegen de eigen natuur of schade berokkent aan anderen of aan het grotere geheel, emoties veroorzaakt die op termijn van tijd kunnen/zullen resulteren in psychosomatische klachten. Hierin inzicht verwerven is dus een wezenlijk onderdeel van het proces van herstel van harmonie, welzijn en gezondheid.

Hulp verlenen vanuit deze twee essentiële basisprincipes heeft consequenties met betrekking tot de vaardigheden en kwaliteiten waarover Bach Consulenten dienen te beschikken, tot de plaats die ze innemen tegenover de cliënt, de wijze waarop ze het herstelproces begeleiden, de wijze waarop ze tot de keuze van de remedies komen en hoe ze deze aanreiken aan de cliënt, de eigen permanente scholing en bewustwording.

De Bach Consulentenopleiding wil op al deze niveaus inzicht en vaardigheid ontwikkelen die een kwalitatieve en professionele hulpverlening moeten mogelijk maken.
Bijgevolg is het mogelijk dat elke consulent-in-opleiding, naast de gemeenschappelijke leer-momenten, een eigen route loopt die voor hem/haar persoonlijk leidt tot de meest vruchtbare resultaten. Dit gebeurt in voortdurend overleg met de opleidingscoach. 
Kwaliteit en professionaliteit zijn daarin de belangrijkste doelstellingen.

De Consulentenopleiding richt zich tot mensen die hun uitgebreide ervaring met de Bach Bloemen Remedies meer professioneel willen ten dienste stellen voor een ruimer publiek, alsook naar therapeuten of hulpverleners die de Bach Remedies in hun praktijk willen integreren.

Een grondige kennis van de basisprincipes van deze heelwijze met Bach Bloemen Remedies alsook van de indicaties van elke Bach Bloemen Remedie is een absolute voorwaarde tot deelname. Dit kan verworven worden in een voorbereidend opleidingstraject. Meer info hierover vind je op onze website. 
De opleiding zelf bestaat uit verschillende modules. De eerste module is een vierdaags residentieel programma. Daarna volgen nog enkele modules met oefen-opgaven en case-studies die schriftelijk thuis gemaakt worden. Drie intervisie-sessies voorzien in een persoonlijke training en coaching van de gespreks-vaardigheden. De basisprincipes van effectieve hulpverlening worden behandeld in het seminarie ‘Wat is helpen?’. De laatste module bevat de rapportering van enkele consulten die moet getuigen van de toepassing van alle verworven inzichten, remedie-kennis en vaardigheden. 

Wie er belang aan hecht kan na het succesvol afronden van de opleiding - mits de onderschrijving van een Praktijkcode - bij de Dr. Edward Bach Foundation Engeland aanvragen om opgenomen te worden in het Internationaal Register van erkende Bach Consulenten. Men ontvangt dan van de Foundation een officieel certificaat dat hiervan blijk geeft.

Formule en Inhoud van de opleiding:

Module 1: vierdaags residentieel programma

- De energetische mens, het ontstaan van emoties en psychosomatische klachten
en de plaats en de werking van de Bach Bloemen Remedies daarin. 
- Het belang van inzichtelijke ondersteuning.
- Belang van het consult-gesprek en verschil met de klassieke therapeutische benadering.
- Rol van de Bach consulent.
- Opbouw en structuur van het consultgesprek.
- Kwaliteiten en vaardigheden van de consulent.
- Aspecten van een professionele cliënt-benadering.
- Notities nemen en opvolgingsgesprek. 
- Behoeften, drijfveren en motieven van de consulent.
- Belang van zelfevaluatie en permanente vorming.
- Toelichting Praktijkcode, burgerlijke aansprakelijkheid.

Module 2: schriftelijke opgaven 

Over een tweetal onderwerpen wordt gevraagd een persoonlijke verhandeling te schrijven. Bijkomend krijgt men enkele schriftelijke case-studies die inzicht geven in de aanwezige kennis, alsook in het begrip en de ervaring betreffende het begeleiden van anderen met Bach Bloemen Remedies. Ze maken ook duidelijk op welke onderdelen verdere studie en/of ervaring nog noodzakelijk is alvorens naar de volgende modules te kunnen overstappen. In deze fase wordt het programma dus geïndividualiseerd. 

Na module 2 met succes beëindigd te hebben kunnen de drie resterende modules gelijktijdig worden doorlopen.

Module 3: Intervisie

Intervisie is een meer persoonlijke training en coaching van de vaardigheden en attitudes die essentieel zijn in het voeren van een luistergesprek. Om het leerrendement hoog te houden wordt een intervisie-groep beperkt tot 3 à 4 personen.
Minimaal drie intervisie-sessies. 

Module 4: Themadag ‘Wat is Helpen?’

Zijn er voorwaarden die moeten vervuld zijn om te mogen of te kunnen helpen? Is helpen altijd helpen? Vanuit welke motieven helpen we? De plaats en opdracht van de consulent daarin.
Bespreken van de Bach Bloemen Remedies die met dit thema verband houden.

Module 5: Rapportering 3 cases + persoonlijk essay.

In deze module wordt van elke deelnemer verlangd dat hij zijn kennis in zijn eigen werk- en leefomgeving in praktijk brengt. Tijdens drie maanden worden drie nieuwe cliënten in hun ontwikkeling gevolgd, waarover telkens via een uitgebreid behandelingsverslag gerapporteerd 
wordt. Bijkomend wordt ook een eind-essay geschreven waarin men zijn persoonlijke bevindingen met de Bach Bloemen Remedies weergeeft. Dit alles wordt individueel besproken en geëvalueerd.

Het geheel van deze Consulentenvorming neemt bijgevolg minimaal negen maanden in beslag.

Deelnemingsvoorwaarden.

Een grondige kennis van de basisprincipes van deze heelwijze met Bach Bloemen Remedies alsook van de indicaties van elke Bach Bloemen Remedie is een absolute voorwaarde tot deelname. Aan deze Consulentenvorming kan bijgevolg slechts deelgenomen worden NA het volgen van de Basiscursus, de Oefendag, de Basis Difference Day, en nadat men eerst bij zichzelf én in de eigen persoonlijke omgeving of maatschappelijke context waarin men werkzaam is, voldoende ervaring  heeft opgedaan met het gebruik van de Bach Bloemen Remedies. Hoger genoemde cursussen omvatten samen Niveau 1 en 2 van het Internationaal Bach Opleidingsprogramma.
Vermits het bij de Bach Remedies om een ‘energetische’ heelwijze gaat is de elementaire kennis van de energetische mens en zijn functioneren belangrijk, evenals het inzicht in het ontstaan van emoties en psychosomatische klachten, en de plaats en de werking van de Bach Bloemen Remedies daarin. Deze materie wordt behandeld in een Thematische Verdiepingsdag die dus eveneens behoort tot het noodzakelijke voorbereidend traject.
Ook is het aangewezen zich vooraf voldoende verdiept te hebben in de boeken die opgenomen zijn in de aanbevolen litteratuurlijst.

Om na te gaan of de minimale basiskennis voldoende verworven is dient er een maand vóór de aanvang van de opleiding een schriftelijke toets afgelegd te worden. Pas dan wordt – in geval van succes - uw deelname definitief. In geval dat mocht blijken dat aan de minimale kennisvoorwaarde nog niet kon voldaan worden, wordt de kans tot deelname aan de opleiding  uitgesteld.

Praktisch.

De Bach Consulentenvorming 2021 start met een residentiële cursus van vier dagen.

DATUM:  18 - 21 februari 2021

PLAATS: Domein Koningsteen, Kapelle o/d Bos.

SLAAPACCOMODATIE: mooie kamers met twee éénpersoonsbedden, met douche,              wastafel en toilet.

BEGELEIDING en ORGANISATIE:

              Jef Strubbe en Sara Debruyne - vzw. De Walnoot

PRIJS: - Cursuskosten (Module 1 en 4) en individuele begeleiding tijdens overige modules:1290 € .

          -  Accommodatie- & verblijfskosten (Module 1) inclusief overnachting en overwegend biologische/vegetarische maaltijden: 430 € (lakens en handdoeken zijn inbegrepen)

         - Voor zover voorradig, kan mits een supplement van 60 € ook een éénpersoonskamer bekomen worden. De betaling hiervan gebeurt ter plaatse bij  aankomst. Vooraf en tijdig aanmelden noodzakelijk.

AANTAL DEELNEMERS: maximum 12.
 

VOORAFGAANDE TOETS.

Voorwaarde tot deelname is slagen in de voorafgaande toets omtrent de kennis van de indicaties en het gebruik van de Bach Bloemen Remedies.

Plaats: De Walnoot te Brasschaat.

Datum: vrijdag 8 januari 2021 om 19u (tot 22u).

Na inschrijving wordt hieromtrent meer gedetailleerde informatie toegestuurd.

De Walnoot De Walnoot Brasschaat

Nodig je vrienden uit

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

De Walnoot

activiteit

Ben je geïnteresseerd om goed met de Bach Remedies te leren werken voor jezelf, je kinderen, familie en vrienden maar heb je niet de …

De Walnoot

Wekelijks op zaterdag (10:00-12:00)

€ 275
De Walnoot

activiteit

In deze cursus die plaatsvindt op 16 en 17 oktober 2021 (zaterdag en zondag, telkens van 9 tot 17u) leer je alles wat nodig is om …

De Walnoot

16/10 (09:00-17:00) - 2 lesdagen

2930 Brasschaat

€ 190
De Walnoot

activiteit

Ben je geïnteresseerd om goed met de Bach Remedies te leren werken voor jezelf, je kinderen, familie en vriendenmaar heb je niet de …

De Walnoot

27/11 (10:00-12:00) - 5 lesdagen

€ 275