De Chinese Vijf Elementen en de Bach Bloemen Remedies te BRASSCHAAT (Brasschaat)

  • Groepsles
  • Privéles
zaterdag 03 februari 2018 (09:00-17:00) - 2 lesdagen

Beschrijving

De Chinese Vijf Elementen en de Bach Bloemen Remedies

In de loop van de geschiedenis zijn er altijd denkers geweest die zich afvroegen ‘hoe’ en vooral ‘waardoor’ mensen ziek kunnen worden.

Zo zien we op geregelde tijdstippen therapie-methoden ontstaan die een antwoord pogen te bieden op die twee belangrijke vragen. Het oude Egypte, China, India, Arabië, Perzië, Midden- en Zuid-Amerika, nog later de Grieken en Paracelsus in de 16de eeuw kenden geneeswijzen die soms blijk gaven van een anatomische en fysiologische kennis die ons vanuit de klassieke Westerse geneeskunde met verstomming slaat.

In de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) is de leer van de elementen de poort tot het inzicht in het proces van ziekte en gezondheid.

Het is interessant om vast te stellen dat zowel de Chinese Vijf Elementenleer als de behandeling met Bach Bloemen Remedies vertrekken van de mentaal-emotionele toestand  van de mens, van zijn mentaal-emotionele benadering van levenssituaties.

In het werken met de Bach Remedies zijn het deze mentaal-emotionele onevenwichten die bepalend zijn bij de keuze van de Bach Remedies, die het best geschikt zijn om energetisch opnieuw harmonie te creëren.

De Oude Chinezen wisten 5000 jaar geleden al, via hun Vijf Elementenleer, dat vijf groepen mentaal-emotionele onevenwichten de energiestroom in evenveel koppels meridianen stoorden en dus uiteindelijk een tiental fysische organen ziek maakten.

Vermits deze mentaal-emotionele onevenwichten de gemeenschappelijke noemer zijn in beide benaderingen, kan het bijgevolg niet anders dan dat er een verband moet bestaan tussen de conditie van de organen en de mogelijks te suggereren Bach Bloemen Remedies.

Daarom is 10 jaar geleden de idee gerijpt om de 38 gemoedtoestanden zoals Dr. Bach die beschreven heeft uitgebreid te toetsen aan de vijf groepen psychologiën van de Chinese Vijf Elementenleer.

Na lange objectieve studie en toetsing in de praktijk konden de 38 Bach remedies ingedeeld worden in vijf groepen die inderdaad overeenkomen met de psychische gesteldheden behorend bij de vijf Elementen. Dit is niet verwonderlijk, want de Vijf Elementenleer is een, uit de yin-yang-logie stammende universele wetenschap, toepasbaar op alle aspecten van het leven, dus ook op de behandeling met Bach Bloemen Remedies.

De studie werd verricht door twee therapeuten, elk door hun jarenlange ervaring in mensbegeleiding bevoegd op hun specifiek terrein. 

Als dan daarnaast op basis van de oude Chinese cultuur via de gerefereerde zone van het aangezicht ook nog informatie kan bekomen worden omtrent de conditie van de organen, dan krijgen Bach Consulenten bij middel van deze nieuwe inzichten een tool meer om op het spoor te kunnen komen van de juiste Bach remedies.

Dat is dan meteen ook één van de belangrijkste doelstellingen van dit seminarie.

Wat mag je verwachten in dit seminarie

- toelichting bij de twee grote oorzaken van het ontstaan van ziekte, volgens Dr. Bach.

- verschillende kaders van waaruit de werkelijkheid kan bestudeerd worden: o.a. yin-yang, de vijf elementenleer. 

- de vijf elementenleer voor zover de inzichten daarin bruikbaar zijn voor het werken met de Bach remedies. 

- de toepassing van de vijf elementenleer op diverse aspecten van het leven.

- de verbinding tussen de vijf elementen en de Bach remedies, en uitgebreide toelichting per remedie.

- visuele tekenen op het gelaat ivm. de mogelijke conditie van organen, in het kader van de vijf elementen en het werken met de Bach remedies.   

- de toegevoegde waarde van deze inzichten in het werken als Consulent met de Bach remedies.

 

Voorwaarde tot deelnemen

 

Voor de Vijf Elementenleer is geen voorkennis vereist; voorkennis en ervaring is wèl vereist m.b.t. de Bach Bloemen Remedies.

Datum: 3 & 4 februari 2018 telkens van 9u tot 17u.

Inschrijven: door je per mail of telefoon aan te melden en door het overschrijven van een voorschot van 105 € op rek. BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.  

€ 205

Nodig je vrienden uit

Anita Van Broeck & Jef Strubbe
Van 03/02/2018 tot
en met 04/02/2018
(2 lesdagen)
09:00-17:00
Geen ervaring vereist
18 - 99

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

De Walnoot

activiteit

In deze cursus die plaatsvindt op zaterdag en zondag 24 & 25 november 2018, telkens van 9u tot 17u, leer je alles wat nodig …

De Walnoot

24/11 (09:00-17:00) - 2 lesdagen

2930 Brasschaat

€ 185
De Walnoot

activiteit

We leven hier op Aarde in de 3° dimensie. Maar naast deze 3° dimensie zijn er nog vele andere dimensies. Elks met een eigen …

De Walnoot

02/12 (09:30-17:00) - 1 lesdag

2930 Brasschaat

€ 90
De Walnoot

activiteit

De Bach Consulentenopleiding, die erkend is door het Dr. Edward Bach Centre Engeland, wil op alle betrokken niveaus inzicht en vaardigheid …

De Walnoot

20/09 (00:00-00:00) - 4 lesdagen

1880 Kapelle o/d Bos

€ 1.595