opleiding leidinggeven
  • opleiding leidinggeven
Bij ons kan je terecht voor:

- Evidence based Leiderschapsontwikkeling troaching (training + coaching) in groep

- Individuele coaching voor het aanscherpen van je leiderschapsvaardigheden

- Visie, Waarden en Missie facilitatie

Aangezien 'iedereen gelijk is maar toch uniek' kunnen wij voor uw instelling, bedrijf of organisatie opleidingen op maat uitwerken.
Hilde Clement en Joan De Winne zijn al jaren ervaren trainers.

Samen bezielen zij de workshop "Leiderschap is Vakmanschap". Zij doen dit niet alleen vanuit een theoretisch kader maar ook vanuit de praktijk van het omgaan met mensen en teams. Beiden faciliteren ook het creatieproces van een persoonlijke visie en missieontwikkeling of het heropfrissen van een organisatiegerichte visie en missie om alle neuzen (terug) in dezelfde richting te krijgen.

Hilde is als docente deeltijds verbonden aan de 'Artevelde Hogeschool Gent'. Sinds 1992 geeft zij als trainer ook haar medewerking aan organisaties die de algemene werking van hun dienst willen optimaliseren en/of het palliatief gedachtengoed willen implementeren. Bovendien is Hilde professioneel een erkend contextueel en systemisch geschoold psychotherapeut. Eenieder die al een tijdje kampt met een persoonlijke , familiale of relationele problematiek kan bij haar terecht.

Joan heeft als leidinggevende binnen de politie steeds gewerkt met teams. Als diensthoofd van het slachtoffer identificatieteam DVI van de Federale Politie heeft hij, zowel nationaal als internationaal, ervaring in het interdisciplinair samenwerken met mensen komende uit diverse beroepsgroepen en vrijwilligersorganisaties. In het boek "Als doden een gezicht krijgen" kan je de resultaten van een dergelijke aanpak nalezen. Net zoals Daniel Ofman is hij ervan overtuigd dat leiders hun mensen vrijheid moeten geven bij het nastreven van de visie die de organisatie draagt. Daarnaast geven ze ook macht en verantwoordelijkheid aan hun medewerkers opdat zij de energie en de mogelijkheid krijgen om hun grenzen te verleggen, creatief te zijn en te vernieuwen. Maar dit alles binnen duidelijke limieten uitgezet door de leidinggevende die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Hilde en Joan stellen in hun werkwijze de verbindende relaties tussen mensen binnen een bepaalde context en het effect van de communicatie op deze relaties centraal. Zo zien zij elk gedrag, hoe positief of negatief ook, als een boodschap. Vanuit het hier en het nu wordt samen met de deelnemers aan de workshops op zoek gegaan naar de kernwaarden en kerndoelstellingen die mensen aanzetten tot het nemen van beslissingen en het uiten van gedragspatronen binnen een bepaalde context. Zijn deze adequaat of zou het wenselijk zijn er nu of in de toekomst een andere invulling aan te geven?

In hun benadering denken zij niet in termen van oorzaak of schuld. Zij doen appel op ieders aandeel en medeverantwoordelijkheid om datgene te realiseren wat eenieder, diep in zich, wenst waar te maken. Hiervoor willen zij een spiegel zijn voor de ander en dit zowel in hun samenwerking met individuen als met groepen en organisaties. Consistente communicatie is hiervoor belangrijk omdat niet enkel "wat" maar vooral ook "hoe" gecommuniceerd wordt een relatie maakt of kraakt.

Gelijkaardige Activators

  • High On Life High On Life Kontich
  • Thuis in Jezelf Thuis in Jezelf Nijlen
  • Biodanza Antwerpen Biodanza Antwerpen Antwerpen