Shamanic constellations (Zwijnaarde)

  • Groepsles
  • Privéles
zaterdag 03 oktober 2020 (10:00-17:00) - 2 lesdagen

Beschrijving

ENGLISH VERSION BELOW

Gun jezelf het geschenk van twee dagen in het gezelschap van Pete Sneddon (Energy Works Glasgow) die een buitengewoon groepsproces zal faciliteren met de intentie dat iedereen genezing vindt voor het verleden en vreugde in het huidige moment.

Sjamanistische opstellingen verschillen van hedendaagse familieopstellingen. In dit werk roepen we spirit op om de vastzittende energie in het veld te helpen verplaatsen, het wordt minder een duik in de familiegeschiedenis en meer een beweging van energie en liefde om de balans van harmonie in jezelf en familie te herstellen zodat deze in de wereld kan uitstromen.

Deze samensmelting van opstellingstechnieken en sjamanistische genezing biedt ruimte voor de trom en ratel. De dans en het lied van de geest worden verweven in ons kennisveld om ons te helpen verplaatsen en onthullen wat verloren of gescheiden is, waardoor de voorouders en het individu in een hernieuwde harmonie gebracht worden.

Ervaar de sjamanistische opstellingen en andere unieke vaardigheden die vanuit het Schotse kerngebied worden meegebracht om je ziel te verrijken en gelach en vrede in je hart te brengen. Laat een nieuw gevoel van in de wereld te staan ontwaken en vind jouw doel in het leven.

Er is geen sjamanistische of therapeutische voorkennis vereist. Deze workshop is vrij toegankelijk voor iedereen die er zich toe aangetrokken voelt.

De workshop vindt plaats op Breathing Life op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020, elke dag van 10:00 tot 17:00 uur. Uw investering is 180 euro. Wie inschrijft en betaalt voor 31 juli kan genieten van een vroegboekkorting en betaalt slechts 150€. Vergeet niet je eigen lunch, een dekentje en een ooglapje of blinddoek mee te brengen.

Omdat de plaatsen beperkt zijn, vragen wij om uw aanwezigheid op voorhand te bevestigen. Uw plaatsen worden bevestigd door overschrijving van een aanbetaling van 100 euro per persoon op volgend Brits rekeningnummer met vermelding van het evenement en uw naam:

IBAN: GB24CLYD82660520109358
BIC: CLYDGB21605
op naam van:
Reconnect SCIO
24-34 North Bridge Street
EH48 4PS Bathgate Scotland
United Kingdom

Deze workshop wordt in het Engels gegeven. Er is Nederlandstalige vertaling mogelijk indien noodzakelijk.

------------------------------------------------------------------------------------------

Give yourself the gift of two days in the company of Pete Sneddon (Energy Works Glasgow) who will facilitate an extraordinary group process with the intention that everyone finds healing for the past and joy in the present moment.

Shamanic Constellations differ from contemporary family constellations. In this work we invoke spirit to help move the stuck energy in the field, it becomes less of a delve into family history and more of a movement of energy and love to restore the balance of harmony in one’s self and family that can ripple into the larger world.

This fusion of Constellations techniques and shamanic healing sees space for the drum and rattle, the dance and the song of spirit being woven into the knowing field to help move and reveal what has been lost or separated, thus bringing the ancestors and the individual into a renewed harmony.

Experience shamanic constellation and other unique skills brought from the Scottish heartland to enrich your soul and bring laughter and peace to your heart, awakening a new sense of belonging in the world and purpose in life.

No previous shamanic or therapeutic experience is necessary. This workshop is open to anyone who is drawn to it.

The workshop will take place at Breathing Life on Saturday 3rd and Sunday 4th of October 2020, from 10am-5pm each day. Your investment is 180 euros. Who enrolls and pays before July 31st can enjoy an early-bird discount and pays only 150 euros. Don't forget to bring your own lunch, a blanket and either a blindfold or airline eyepatches if you have them.

Because the places are limited, we ask to confirm your presence up front. Your seats are confirmed by bank transfer of a deposit of 100 euros per person on the following account number with mention of the event and your name:

IBAN: GB24CLYD82660520109358
BIC: CLYDGB21605
op naam van:
Reconnect SCIO
24-34 North Bridge Street
EH48 4PS Bathgate Scotland
United Kingdom

This workshop will be given in English. Dutch translation is possible if necessary.

Breathing Life Breathing Life Zwijnaarde

Nodig je vrienden uit

Gelijkaardige Activators

  • De Walnoot De Walnoot Brasschaat
  • pop-coaching pop-coaching Wilrijk
  • Gezondheidscentrum Gennesareth Gezondheidscentrum Gennesareth Schoten

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

Arcturus

activiteit

Een centraal concept in NLP is het ‘Model van de Wereld’. Het is de bril waarmee wij de werkelijkheid rondom ons waarnemen. …

Arcturus

05/10 (10:00-18:00) - 12 lesdagen

2560 Kessel

€ 3.025
Asharum Amonines

activiteit

Mystiek? Elke persoon heeft dit in zich! Denkt u wel eens na over het leven? De zin van het bestaan, wat is mijn levenstaak, waarom leef …

Asharum Amonines

23/10 (14:00-15:00) - 2 lesdagen

6997 Amonines - Belgie

€ 253
Songdance

activiteit

Authentiek Zingen is klank geven aan de energie van het moment. Het is je stem gebruiken als tool om dieper in contact te komen met wie je …

Songdance

15/06 (00:00-00:00) - 6 lesdagen

thuis thuis

€ 48