De Nieuwe Mens Soevereiniteit - Liefde en Autenticiteit (Kessel)

  • Groepsles
  • Privéles
maandag 05 oktober 2020 (10:00-18:00) - 12 lesdagen

Beschrijving

Een centraal concept in NLP is het ‘Model van de Wereld’. Het is de bril waarmee wij de werkelijkheid rondom ons waarnemen. Het is echter nuttig die bril eens af te zetten en ons de vraag te stellen of wat we zien en horen ‘waar’ is? Deze training richt zich op een verdieping van ons Model van de Wereld vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling. Vanuit recent wetenschappelijk onderzoek en alternatieve visies worden nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt.

De opleiding geeft de ervaring dat wij in essentie spirituele wezens zijn die door een menselijke ervaring gaan. Dit is een belangrijk basisperspectief in het kijken naar jezelf, je omgeving en wat je doet. Het uitgangspunt van deze opleiding geeft je een beter begrip van jouw leven en taak in het geheel en de zinvolheid van gebeurtenissen op wereldschaal. Je leert begrippen als ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’ in de diepte te begrijpen en leert valse van juiste redeneringen te onderscheiden. Je leert jouw impact op het wereldbewustzijn te vatten en vorm te geven.

Waarom is het nodig ons Model van de Wereld tegen het licht te houden? Omdat onze zoektocht naar geluk en vervulling maar succesvol kan zijn wanneer hij gebaseerd is op de juiste principes en spirituele inzichten.  De outcomes die we formuleren leiden maar tot meer bewustzijn, aanwezig zijn, zelfvervulling of Hart (i.e. vrijheid, liefde, mededogen, innerlijke vrede, …), wanneer zij geformuleerd worden vanuit een juiste visie op de wereld en het universum waarin we leven en onze plaats daarin.

Lees meer…

De meeste opleidingen in persoonlijke ontwikkelingen (ook NLP) vertrekken van binnen naar buiten. Het gaat telkens om bewustwording van het eigen denken, voelen en handelen en daarin keuze te leren ontwikkelen. Dat is de noodzakelijke eerste stap in het proces van bewustzijnsontplooiing.

Eens je daarin een stevige basis hebt gelegd, groeit de relevantie van een ander perspectief: een bredere blik naar buiten.  Zonder de focus op je eigen ontwikkeling te verliezen, is het ook belangrijk een dieper inzicht te krijgen in de maatschappelijke, planetaire en kosmische evoluties die aan de gang zijn en je plaats en taak daarin te kennen. Een goed begrip daarvan ondersteunt, versnelt en verdiept jouw persoonlijke groei en geeft deze een extra dimensie en hoger potentieel.

Arcturus Arcturus Kessel

Nodig je vrienden uit

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

Arcturus

activiteit

Ieder mens, van schoonmaker tot directeur, zou aan leiderschapsontwikkeling moeten doen. Want ieder mens geeft op zijn tijd leiding. …

Arcturus

10/05 (10:00-17:30) - 8 lesdagen

2560 Kessel

€ 1.936