SPiritualiteit in Economie en Samenleving (SPES)

“Geïnspireerd Samenleven”
  • Groepsles
  • Privéles
bewustzijn geluk geweldloze communicatie
  • bewustzijn
  • geluk
  • geweldloze communicatie
SPES-forum is sinds zijn oprichting een ontmoetingsplaats van en voor mensen die geloven dat spiritualiteit en zingeving hefbomen zijn voor zowel persoonlijke groei als maatschappelijke vernieuwing. SPES is niet gebonden aan een specifieke religie of levensbeschouwing en evenmin aan een specifieke politieke partij of gezindheid. Het is een open netwerk met respect voor verscheidenheid en actieve dialoog.

Naast ontmoetingsplaats is het SPES-forum ook een sociale beweging die spiritualiteit als publiek goed sterker in de samenleving wil verankeren. Vanuit zijn sociale missie vertaalt SPES spiritualiteit in concrete projecten rond bezielend ondernemen, versobering van levensstijl, actief burgerschap en waardegedreven cultuurbeleving. SPES werkt voor deze projecten samen met partnerorganisaties. Zo vormen zij hefbomen voor de maatschappelijke activering en sensibilisering die SPES beoogt.

Van spiritualiteit bestaan de meest uiteenlopende definities. De door SPES gehanteerde definitie is heel laagdrempelig en breed. Spiritualiteit is de kunst om een geïnspireerd en inspirerend leven te leiden. Als individu, als organisatie en als samenleving. Wat de eigen aard en de bronnen van deze inspiratie zijn, welke methodieken haar kunnen bevorderen, wat de relatie is met religie en levensbeschouwing, maakt deel uit van de zoektocht en de discussies binnen SPES. SPES vindt zijn eigen inspiratie in het personalistische gedachtegoed van Emmanuel Mounier en andere voorvechters van de waardigheid van elke persoon
SPES werd opgericht in 2000 en formeel erkend als SPES-forum vzw in 2004. Het woord SPES betekent 'hoop' en staat voor de wil om, ondanks alle beperkingen, te werken aan een menswaardige toekomst. Tegelijk is het een acroniem voor SPiritualiteit in Economie en Samenleving. De missie van SPES bestaat erin bezieling en spiritualiteit als publiek goed voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Gelijkaardige Activators

  • Hilde De Houwer Hilde De Houwer Herk de stad
  • Lies Ameeuw Lies Ameeuw Diksmuide
  • Marleen Swinkels Marleen Swinkels Brugge-Assebroek