IN-zicht Eva Ruysen - Tim Vos

“Persoonlijke ontwikkeling - counseling - therapie”
  • Groepsles
  • Privéles
burn out coach bemiddeling bewustzijn relatieproblemen
  • burn out
  • coach
  • bemiddeling
  • bewustzijn
  • relatieproblemen
Vanuit in-ZICHT willen we mensen ondersteunen om tot meer zelfinzicht te komen, eigen talenten te (her-)ontdekken en eigen levensdoelen te realiseren. We doen dit met een zorgzame, open en professionele houding. We streven ernaar om mensen te steunen en te stimuleren in hun persoonlijk proces, ontwikkeling en groei. We bekijken samen welk aanbod het meest passend is.

Je kan bij ons terecht voor therapie, counseling en persoonlijke ontwikkeling.

Bij therapie ga je samen met je therapeut in proces, de therapeut biedt geen oplossingen aan, maar ondersteunt je, in het zoeken naar mogelijkheden en het ontdekken van inzichten, eigen krachten en oplossingen. Jouw hulpvragen staan centraal en jij bepaalt het tempo. Zo kan ieder een uniek traject afleggen. De therapeut gaat zorgvuldig te werk en benadert iedere betrokkene met respect. Je hulpvraag kan van verschillende aard zijn zoals depressieve gevoelens, burn-out, verslavingsproblematiek, relatieproblemen, traumatische ervaringen, angsten ...

Bij counseling richten we ons op het hier en nu en ga je samen met je coach bekijken hoe we je huidige problemen kunnen hanteren en oplossen. We gebruiken verschillende methodieken om de kennis over jezelf en je eigen vaardigheden te vergroten. We vertrekken vanuit jouw levensvragen en zoeken samen naar antwoorden. Je hulpvraag kan van verschillende aard zijn zoals 'waar wil ik met mijn leven naar toe', 'past deze job of relatie nog bij mij', 'hoe kan ik anders omgaan met mijn kinderen' ....

Persoonlijk ontwikkeling richt zich tot wie op zoek is naar zingeving en inzichten in het eigen functioneren en dat van anderen. Voor wie zijn potentieel beter wil benutten en in contact wil komen met zijn of haar natuurlijke talenten. Voor wie richting zoekt in zijn leven en met zelfvertrouwen zijn doelen wil realiseren. In dit traject op maat werken we rond verschillende thema’s met wetenschappelijke modellen uit de westerse psychologie, aangevuld met inzichten en methodieken uit oosterse wijsheden .
Eva Ruysen
Counselor, coach

Zoals ieder van ons kwam ik in mijn leven heel wat uitdagingen tegen. Ondertussen ben ik ervan overtuigd dat moeilijkheden op je levenspad, ook heel verrijkend kunnen zijn, als je er een betekenis aan kan geven. Ik ben moeder en plusmoeder van vier zonen en werk ruim twintig jaar als maatschappelijk werker in de sociale sector.

Het volgen van opleidingen heeft me doorheen mijn leven geprikkeld en verrijkt, naast mijn levenservaringen heeft het me ook gebracht tot waar ik nu ben. Ik volgde een langdurige opleiding in de systeemtheorie (Interactie Academie) en kortere opleidingen zoals oplossingsgericht werken, familieopstellingen, signs of safety, intervisiemethodieken. De voorbije jaren volgde ik vanuit persoonlijke interesse een jaaropleiding intuïtieve ontwikkeling (Timotheus) en volgde ik een opleiding tot mindfulness trainer (I AM, basisattest trainer) en loopbaancoach (Ucare).

Sinds 2014 werk ik met hart en ziel in onze praktijk. In het werken met mensen sta ik aan de zijlijn van hun levenspad en wil ik helpen zoeken naar nieuwe inzichten om hen dichter bij zichzelf te brengen. Ik geloof in de kracht die in ieder van ons zit, om naar binnen te kijken en te groeien in bewustzijn.
Tim Vos
Klinisch Psycholoog

Erkenningsnummer: 731106598

Visumnummer (FOD Volksgezondheid): 265186

Sinds verscheidene jaren ben ik werkzaam als klinisch psycholoog in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. In mijn werk vind ik het belangrijk om met mensen een diepgaand proces aan te gaan en hen te begeleiden naar een meer doorleefd inzicht in zichzelf.

Naast mijn basisopleiding als klinisch psycholoog volgde ik verschillende aanvullende opleidingen zoals o.a. de postacademische vorming klinische psychodiagnostiek van volwassenen, acceptance en commitment therapy (ACT), hypnose, alcohol- en drughulpverlening suïcidepreventie, ...

Ik specialiseerde me ook in online hulpverlening en gebruik indien gewenst en mogelijk, online oefeningen en modules ter ondersteuning van het therapeutisch proces.

In mijn vrije tijd is biologisch en ecologisch tuinieren een passie. Het is mijn overtuiging dat vertoeven in de natuur, rust brengt en helend kan zijn voor lichaam en geest.

Gelijkaardige Activators

  • Mieke Torfs Mieke Torfs KONTICH
  • Nathalie Nuñez Nathalie Nuñez Aartselaar
  • Lazuli Training Lazuli Training Antwerpen