New Dimensional Flow

“Bewustzijnsverruiming, Ascensie en Multidimensionaliteit”
  • Groepsles
  • Privéles
healing meditatie coach persoonlijke ontwikkeling hoogsensitief (HSP)
  • healing
  • meditatie
  • coach
  • persoonlijke ontwikkeling
  • hoogsensitief (HSP)
Alle beschikbare plaatsen zijn momenteel vol geboekt.Let op: je kunt niet boeken zonder tijdstip van voorkeur. Het heeft geen zin te reageren als er geen open tijdstippen staan. Reageer dus pas als er nieuwe tijdstippen beschikbaar zijn en vermeld daarbij ALLE GEVRAAGDE GEGEVENS en een 2e voorkeurstijdstip. Boekingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst.

Vanaf heden is het mogelijk om een online New Dimensional Coaching sessie van een uur te boeken. We gaan dan in op jouw specifieke situatie. Hoe verloopt jouw persoonlijke proces momenteel? Hoe verhoud jij je tot de wereld om je heen en wat gebeurt er van binnen in je systeem? Waar loop je tegen aan en op welk gebied in jouw ascensieproces kun je extra ondersteuning gebruiken? Hoe verbind je je met jouw ziel en je eigen Hoger Zelf? Hoe herstel of verbeter je jouw verbinding met de Bron en welke koers kun je het beste varen om jouw ziel tot uitdrukking te laten komen?
Het is mogelijk dat we samen online een oefening doen om je op weg te helpen. Zie verder de omschrijving van een New Dimensional Coaching sessie onderaan op deze pagina.

De prijs voor 1 online consult van 1 uur is 121 Euro (100 Euro + 21% BTW) en dit dient voor aanvang van het consult via bankoverschrijving te zijn voldaan.

Je kunt een tijdstip reserveren via de knop 'boek priveles' en je ontvangt dan een antwoord of je tijdstip vrij is. Geef eventueel een 2e voorkeur op. Vermeld in je bericht:
volledige naam
adres, postcode woonplaats en land
telefoonnummer
emailadres
geboortedatum

De volgende tijdstippen kunnen geboekt worden:


Maandag 29 maart: VOL

Woensdag 31 maart: VOL


Woensdag 7 april VOL

Woensdag 14 april VOL

Maandag 19 april VOL


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De praktijk in Kapellen is vanaf 1 oktober 2020 gesloten voor New Dimensional Healingen.

New Dimensional Flow is ontstaan vanuit een nieuwe stroom aan frequenties en energetische mogelijkheden die nu binnen menselijk bereik liggen.
New Dimensional Flow faciliteert interdimensionale bewustzijnsverruiming waarbij een goede verbinding tussen de individuele ziel en het menselijk lichaam de basis vormt.
Door middel van verschillende technieken en werkvormen wordt het individuele bewustzijn dat aan het lichaam verbonden is steeds verder verruimd en daarmee worden de blokkades die men in het dagelijkse leven of fysiek beleeft overstegen.
De cliënt ervaart een heling en een thuiskomen in eigen lichaam en herstelt de verbinding met het oorspronkelijke plan van de eigen ziel en goddelijke essentie.

In Nederland is New Dimensional Flow gevestigd in het 5D Centrum te Arkel waar groepstrainingen, workshops en lezingen worden aangeboden. In België is een praktijkruimte in Kapellen voor individuele sessies 'New Dimensional Healing' en 'New Dimensional Coaching'. Daarnaast worden in België workshops aangeboden in 'Place d'Amis pour toutes les galaxies' te Berchem, Antwerpen.

'New Dimensional Healing' is een methode waarbij de deuren tussen verschillende bewustzijnsniveau’s geopend kunnen worden. Daarbij wordt uitgegaan van het fysieke lichaam als basis voor het ankeren van zielsbewustzijn in deze realiteit. Ons lichaam fungeert als de ‘container’, het voertuig of het huis dat de ziel draagt en heeft een eigen bewustzijn. Daar waar individueel zielsbewustzijn volledig in ons fysieke lichaam verbonden is, en lichaamsbewustzijn en ziel elkaar omarmen, vindt heling plaats en kan bewustzijn verder ontwikkelen.
Dit uitdijen van bewustzijn kan vervolgens leiden tot een persoonlijke evolutie, waarbij een meervoudige transformatie kan plaatsvinden. Vanuit een stevige basis in een fysiek lichaam kunnen multidimensionale capaciteiten geïntegreerd en geactiveerd worden binnen een steeds verder verruimend bewustzijn.

“Daar waar individueel zielsbewustzijn volledig in ons fysieke lichaam verbonden is, vindt heling plaats en kan het bewustzijn verder ontwikkelen.”

Tijdens een behandeling ligt de cliënt op een behandeltafel, meestal onder een dekentje, waarbij de healer contact maakt met het fysieke lichaam door de handen op verschillende posities te plaatsen. In beginsel wordt daarbij geen energie door het lichaam gestuurd, zoals men misschien gewend is van andere healing methodieken.
De healer legt de handen op het lichaam, observeert en communiceert met lichaam en ziel om de balans op te maken en te bepalen wat er nodig is om tot een nieuw en verbeterd evenwicht tussen beiden te komen. Van daaruit wordt vervolgens ondersteuning en ruimte geboden om de ziel beter in het lichaam te verbinden.
Waar nodig wordt ‘density’ (dichtheid, blokkade) in het lichaam opgeheven om de hogere frequenties van de ziel gemakkelijker binnen te laten stromen. Dit dieper laten binnenkomen van de eigen ziel in het lichaam wordt vaak ervaren als een ‘thuiskomen’ of ‘landen in jezelf’. Een volledige aanwezigheid van de eigen ziel in het lichaam voelt als een warme deken. Er ontstaat een nieuw geluksgevoel en er komt ruimte voor een ontwaken in andere bewustzijnsniveau’s dan voorheen voor mogelijk werd gehouden. Het fysieke lichaam voelt als hernieuwd en de regenererende processen worden geactiveerd door een krachtigere input van de eigen ziel. Nadat de verbinding tussen lichaam en ziel geoptimaliseerd is, komen we in de volgende fase van het proces: indaling van het Hoger Zelf en integratie van multidimensionale zelfdelen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'New Dimensional Coaching'
Op het moment dat jouw bewustzijn gaat verruimen, past de oude jas van jouw werkelijkheid niet meer. Vaak neemt ook de gevoeligheid van je systeem toe en raak je uit balans. Er kunnen problemen ontstaan op allerlei leefgebieden zoals:

- zingeving en persoonlijke ontwikkeling
- psychische- en/of lichamelijke gezondheid
- sociaal netwerk (vrienden, familie, relaties)
- werk en activiteiten
- wonen en financiën

Misschien wil je graag begeleid worden in het omgaan met een hogere gevoeligheid, of het ontwikkelen van capaciteiten op het gebied van ‘helder waarnemen’. Hoe geef je vorm aan een vernieuwd en verruimd bewustzijn binnen een wereld die niet automatisch mee verandert? Door middel van individuele coaching bekijken we samen hoe jij jouw nieuwe staat van zijn kunt handhaven en neerzetten in deze wereld.
Snowlion Center School, Trimurti, Cogolin, France
1998- 2002 · Energy healing

A Four-Year Part-Time Training in Energy Work Integrating:
- Hands On Healing - Soul Healing
- Experiential Process Work - Trauma Healing
- Psychodynamics - Alternative Healing Modalities
- High Sense Perception

YEAR 1–Who am I?
Foundation, safety, exploration
• Grounding
• Opening and healing of the heart
• Character structures developed from
the work of Wilhelm Reich
• Healing developmental gaps from
early childhood
• Life skills: creating personal resources &
boundaries; exploring the wound,
defenses, belief systems, the observer self
• Exploring the Human Energy Field
• Chakra regulation
• Energizing, repairing & balancing auric field
• Opening to & receiving guidance
• High Sense Perception training

YEAR 2–Who am I in relationship?
Facing fears, building resources
• Exploring the higher self, lower self, & mask
• Life skills: sexuality, life force, personal
boundaries, defenses, projection,
transference & counter transference
• Healing from the heart
• Reclaiming auric fullness & strength
• Reading energy blocks
• Astral energy work
• Past/parallel life healing
• Shamanic journeying & ritual

YEAR 3–Who am I in community?
Trust, surrender, dying
• Mystical journey: walking the labyrinth
• Surrender to and trust in personal guidance
• Practicing healing skills
• Life skills: contact (vs. withdrawal), responsibility,
authority, life force, money & abundance
• Chakra repair & regeneration
• Organ repair & regeneration
• Spiritual surgery & healing with guides
• Long-distance healing
• Enhancing Learned Healing techniques

YEAR 4–Who am I in the Divine Universe?
Integration, rebirth
• Exploring and embodying our spiritual
essence
• Issues of healing practice (ethics, etc.)
• Life skills: grief, endings, letting go;
compassion, empathy & being present;
the co-creative witness; accessing inner
resources, creativity & unique gifts
• Core energetic body work & excercise
• Hara: the healing power of intention
• Supporting the emergence of the healer within
• Vibrational healing
• Enhancement of High Sense Perception
• Initiation into healership

* Center for Intentional Living
2003-2006 · 3 Year Professional Enrichment Program
CIL 3 Year Professional Enrichment Program: WHAT IS CIL?

Human connection is our strongest need across the life cycle.

The Center for Intentional Living is an experiential learning community open to health care professionals, the clergy, and those interested in psychological and spiritual growth and transformation. Our Three Year Professional Enrichment Program explores psycho-spiritual development across the spectrum from early childhood through the separation-individuation process into adulthood, culminating in the process of conscious ageing and dying.

Together, we will create a supportive community in order to learn and experience the interface of the psychological and the sacred. We encourage each individual to have his or her own spiritual practice and to use our community as a source of personal process as well as intellectual learning. Holding the richness of being, we explore early trauma, the complexity of human relationships and transpersonal unfolding.

At CIL, we believe that each of us has a unique destiny and design to unfold and fulfill. Our integrative approach to healing and wholeness blends Object-relations theory, family systems, body and movement work, dream and imagery work, art, writing and meditative practices. CIL offers its students the opportunity for mutual enrichment and cross-fertilization while keeping the integrity of personal and professional identities separate.

We are located 40 miles north of New York City in Westchester County but also hold workshops elsewhere. For further information regarding workshops, mentoring groups and this program, please contact Alexis Johnson, Ph.D. or Judith S. Schmidt, Ph.D.

Through our Our 3-Year Enrichment Program you will explore your psycho-spiritual development across the spectrum from early childhood through the separation-individuation process into adulthood and your future using both psychological and non-dual modalities.

YEAR I: ROOTING FAITH IN OUR FIRST YEARS: At the moment of conception, two dances begin. One dance is between each of us and our primary caregivers. This first dependent, wordless experience shapes our love map for future intimate relationships...

YEAR II: THE WORLD OF TRAUMA: RESTORING THE BODY-MIND-SOUL CONNECTION: Trauma can be very subtle and cumulative (strain trauma) or very sudden and shattering (shock trauma)...

YEAR III: THE self, THE SELF, AND THE COLLECTIVE: In our last year together, having deepened as a community, we will explore how we each balance the autonomy of self, the guidance of Self, family and connection to community.

* Ramtha's School of Enlightenment
2005 -2011 · Quantum Physics · Yelm USA
Using ancient wisdom and the latest discoveries in neuroscience and quantum physics, RSE offers retreats and workshops and teaches students of all ages and cultures how to access the extraordinary abilities of the brain to "Become a Remarkable Life®."
Ramtha's teachings emphasize that each individual is responsible for their own reality, that your thoughts and attitudes affect and create your life, and that you can intentionally change your life by artfully changing your thought. Ramtha communicates his wisdom by channeling through the body of JZ Knight. JZ Knight began publicly channeling Ramtha in 1979. RSE was established in 1988 in Yelm, Washington, and more than 100,000 people from around the world have attended Ramtha's events.

2015 - heden: facilitator van workshops en trainingen op het gebied van ascensie en multdimensionaliteit. Grondlegger van New Dimensional Healing en New Dimensional Coaching, schrijver van #daily5D & #Laozi Blessing artikelen en oprichter en eigenaar. van het 5D Centrum.

Gelijkaardige Activators

  • Therapeutische Praktijk Katy Pylyser - Transpersoonlijke en Archetypische Counseling Therapeutische Praktijk Katy Pylyser - Transpersoonlijke en Archetypische Counseling Erps-Kwerps
  • Gezondheidscentrum Gennesareth Gezondheidscentrum Gennesareth Schoten
  • life coaching life change life coaching life change mol