Samtati

“Welkom bij Samtati”
  • Groepsles
  • Privéles
bewustzijn
  • bewustzijn
Visie, missie en doel

Samtati, Huis Van Bewust-zijn,

levert een bijdrage aan het vergroten van het indiviuele en het collectieve bewust-zijn.
implementeert het fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel bewust-zijn in systemen van de maatschappij waarin begeleiding, groei en samenwerking van mensen centraal staan zodat het wel-zijn en het potentieel van de mens tot zijn volle recht komt.
bewerkstelligt de transformatie van het hoofd naar het hart door het aanleren van de universele belevings- of ervaringstaal.
biedt baanbrekende en vernieuwende levenskwaliteit aan zodat mensen in volle vrijheid kunnen leven en sterven volgens de waarheid van hun innerlijke bron.
werkt vanuit het bewust aanwezig zijn waarbij oude beperkende patronen kunnen losgelaten worden, het grootste potentieel meer kansen krijgt om zich te ontwikkelen en levensvreugde intenser wordt.
draagt bij tot meer inzicht in het universele concept van verbondenheid en continuïteit van de levensprocessen.
is toegankelijk voor iedereen (individu, bedrijf, organisatie of school) die wil leven wie hij/zij in essentie is, ongeacht het opleidingsniveau, de cultuur, taal, ras of geloofsovertuiging.
handelt vanuit het NU.
is een manifestatie van de ‘nieuwe wereld’
is een visionaire organisatie die haar succes afmeet aan de resultaten van haar eigen prestaties en trouw blijft aan haar eigen visie.
maakt zich kenbaar via o.a. opstellingen, workshops, seminaries, trainingen, voordrachten, publicaties, …
Hilde Van Bulck werkte vijfentwintig jaar in het beroepssecundair onderwijs als leraar, coördinator en directeur. Daarnaast heeft ze als energetisch coach veel ervaring opgedaan bij kinderen, jongeren en volwassenen rond een gevarieerde problematiek. Vanuit de kruisbestuiving tussen onderwijs en het energetische werk ontstond enerzijds een specifieke visie over het bevorderen van leerprocessen bij leerlingen en anderzijds workshops over bewustzijn, persoonlijkheidsvorming en energiebeleving.
Later werd ze directeur bij een opleidingscentrum voor ondernemers. Beide directiefuncties hebben haar zicht gegeven op de bewustzijnsprocessen, groepsdynamieken en de onderliggende drijfveren in grote organisaties.

Gelijkaardige Activators

  • Life Force Quantum Connection Life Force Quantum Connection Vlezenbeek (Sint Pieters Leeuw)
  • MIMINNE MIMINNE Gent
  • Terra Luminosa Terra Luminosa Maldegem