Monika Braun

“holistisch welzijn”
  • Groepsles
  • Privéles
bewustzijn, chakra, coach, creatieve therapie, healing, Psychokinesiologie, Tachyon
bewustzijn chakra coach creatieve therapie healing
  • bewustzijn
  • chakra
  • coach
  • creatieve therapie
  • healing
De holistische benadering van Monika Braun richt zich op de mentale sfeer (gedachten), de gedragsmatige sfeer (gedrag), de fysieke sfeer (lichamelijke kwalen), de emotionele sfeer (gevoelens) en de spirituele sfeer (bestaansgevoel, missie).

1. individuele sessies:

- sessie van psychokinesiologie: door middel van spiertesten (afgeleid van de kinesiologie) wordt een dialoog tot stand gebracht met het onderbewuste waarin informatie over emotionele en fysieke blokkades, het tijdstip van hun creatie en hun betekenis wordt onthuld.
De achtergrond is de klassieke Chinese geneeskunde en de 5-Elementenleer. De methode is gebaseerd op het gegeven dat het lichaam in balans kan gebracht worden, door yin/yang te herstellen, toxines te verwijderen, blokkades op te heffen, stress te laten wegvloeien en op het zelfgenererend vermogen van het lichaam te werken, om zijn natuurlijke gezonde toestand terug te vinden.

- sessie met Tachyon: Het pijnlichaam is datgene wat zich verbergt in de schaduw, maar niet gezien kan worden. Alles wat je bent weet op een bepaald niveau dat deze schimmige energie bestaat. Je weet intuïtief dat het ongewenste pijn in je leven creëert. En intuïtief weet je dat je hier vandaag bent om deel uit te maken van je eigen transformatie.

Door het gebruik van getachyoniseerde instrumenten kan het pijnlichaam bevrijd worden en getransformeerd worden in zijn zuivere energietoestand.

- coaching: Ik merk vaak dat het transformatieproces dat plaatsvindt tijdens energiewerk dieper of effectiever wordt wanneer onderbewuste overtuigingen niet alleen aan het licht komen, maar ook worden geconfronteerd op een manier die leidt tot nieuwe inzichten.

Soms kan één onbewuste overtuiging transformatie blokkeren. In veel gevallen worden dergelijke overtuigingen onthuld en getransformeerd als gevolg van het energetisch opruimen van blokkades, maar soms is een benadering op mentaal niveau nodig voor een ommekeer.

Methoden die ik gebruikt: "The Work" van Katie Byron, Coachend tekenen, Metaforen (Atlas van de belevingswereld), Logische niveaus.

2. workshops
3. cursussen
Jurist van opleiding, healer, dichter en fotograaf van hart. Sinds 2011 professioneel
psychokinesioloog, tachyon practitioner en coach.

Balanceren op de rand van twee werelden: rationeel en spiritueel, materie en energie en deze met elkaar verbinden, is mijn grootste uitdaging geworden. Het ontsluiten van menselijk potentieel en het manifesteren van de kracht hiervan in de realiteit - mijn missie.
En het doel - deelnemen aan de vorming van een nieuw bewustzijn gebaseerd op een holistische benadering van de mens en het leven.

Mijn workshops en cursussen hebben dezelfde boodschap als mijn individuele sessies: alles is energie, de leidende kracht is liefde en licht, de kracht van creatie en manifestatie is een natuurlijke eigenschap van de mens en de verbinding met de aarde (de zogenaamde aarding) is noodzakelijk om je plaats in te nemen en een authentiek leven te leiden.
Mijn levenspadnummer is 22.

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops