Mark Verelst

“Mindfulness - Mark Verelst”
  • Groepsles
  • Privéles
mindfulness training stress management aandacht stilte mildheid
  • mindfulness training
  • stress management
  • aandacht
  • stilte
  • mildheid
Het leven loopt niet altijd zoals je dit zou willen. Soms zijn er best pittige, ja zelfs stormachtige periodes. En, ook in de schijnbaar rustige periodes, kom je genoeg problemen en – grote en kleine – tegenslagen tegen die je stress bezorgen.

Stress is in deze zin dan ook onvermijdelijk. Wat de psychologische en lichamelijke gevolgen zijn van stress hangt echter voor een groot deel af van hoe je ermee omgaat. Het is dan ook belangrijk dat je in een zo vroeg mogelijk stadium stress herkent, dat je vaststelt hoe je hierop gewoonlijk reageert en ruimte creëert om hierop op een bewuste en zo gezond mogelijke manier te reageren.

Dit herkennen van en anders leren omgaan met stress is wat ik je aanleer in de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is de eenvoudige maar zeer krachtige praktijk van het zich oefenen in aandacht. Deze praktijk is eenvoudig omdat het erom gaat te leren om aandacht te hebben voor wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is, rondom je, maar ook binnenin je: je lichaam, je gedachten en gevoelens. De aandacht die hieraan gegeven wordt, is een niet-oordelende, milde aandacht. Deze praktijk is tegelijk zeer krachtig omdat zij je in staat stelt om de gewoonte om meegesleurd te worden in gedachten en gevoelens te doorbreken. Het is heel vaak dit meegesleurd worden in een heel stroom van gedachten of gevoelens, dat heel wat stress met zich meebrengt in ons dagelijks leven.

Hoewel mindfulness op verschillende manieren wordt aangeboden, is het achtweekse MBSR programma de beste manier om je met mindfulness vertrouwd te maken. De achtweekse MBSR training is een reeds langlopend programma, waarvan de effectiviteit door uitvoerig wetenschappelijk onderzoek werd aangetoond.

De training bestaat uit 8 workshops van telkens 2,5 uur en één oefendag van 7,5 uur. Na elke workshop worden ook steeds oefeningen meegegeven zodat je thuis verder aan de slag kan om je de technieken eigen te maken.

Dit achtweeks programma geeft jou de handvaten en de ondersteuning om de technieken ook effectief te gaan oefenen én te gaan toepassen in je dagelijkse leven, zodat je de impact van stress op jouw leven drastisch kan verlagen.

Voor wie?

De training richt zich tot mensen die zich veel met stress geconfronteerd weten en die zich technieken willen eigen maken om hier anders mee om te gaan en aldus bij te dragen aan hun eigen welzijn.

De training vraagt een eigen inzet. Het leren van de technieken gebeurt niet alleen tijdens de workshops, maar ook door het dagelijkse oefenen thuis. Wie deelneemt, verbindt zich om gedurende deze acht weken een drie kwartier per dag voor zichzelf te reserveren en thuis te oefenen.

Naast de achtweekse training bied ik ook mindfulness terugkomstbijeenkomsten en oefendagen/stiltedagen aan voor mensen die reeds vertrouwd zijn met mindfulness en hun praktijk willen onderhouden.
In een steeds hectischere wereld leer ik mensen die actief en betrokken in het leven staan, maar die steeds maar meer onderhevig zijn aan stress, om terug contact te maken met de stilte in hen, om meer ruimte te maken voor het bewust maken van keuzes en om, van daaruit, anders om te gaan met stress.

Na een opleiding in de Rechten, ben ik twintig jaar actief geweest als jurist in de financiële sector, een functie met zeer hoge stressniveaus. Ik heb aldus aan den lijve ondervonden wat stress met je lichaam kan doen, tot en met burn out toe.

Nadat ik in aanraking ben gekomen met het Boeddhisme (Tibetaans Boeddhisme en Zen) en met Mindfulness Based Stress Reduction, heb ik kunnen ervaren welk een weldadige impact op mijn leven deze ontmoeting heeft gehad en nog steeds heeft, en hoe ik steeds meer bewustere keuzes kon en kan maken.

Omdat ik rondom mij zag – en nog steeds zie – welk een impact de steeds stijgende stresslevels hebben op mensen, voel ik een oprechte wens om deze mindfulness-technieken met anderen te delen. Het is deze oprechte wens die mij geleid heeft naar het Instituut van Mindfulness van dr. Johan Tinge in Nederland waar ik met veel enthousiasme de opleiding tot Mindfulness Based Stress Reduction trainer heb gevolgd.

Ik geloof niet alleen dat de praktijk van mindfulness een methode is om beter om te kunnen gaan met een maatschappij die zo veel nadruk legt op steeds meer en beter, maar ook dat de praktijk van mindfulness deze maatschappij zelf beter, warmer en menselijker kan maken.

Gelijkaardige Activators

  • Mieke Torfs Mieke Torfs KONTICH
  • Wendy Mertens Wendy Mertens Temse
  • MIMINNE MIMINNE Gent