Circles for Connection

“Leer werken met de onderstroom in samenwerking en krijg greep op groepsdynamiek!”
  • Groepsles
  • Privéles
management opleiding, persoonlijke ontwikkeling, opleiding leidinggeven, opleiding coach, Groepsdynamica & conflicthantering in groepen en teams
management opleiding persoonlijke ontwikkeling opleiding leidinggeven opleiding coach Groepsdynamica & conflicthantering in groepen en teams
  • management opleiding
  • persoonlijke ontwikkeling
  • opleiding leidinggeven
  • opleiding coach
  • Groepsdynamica & conflicthantering in groepen en teams
Circles biedt je een totaalaanbod rond het thema 'groepsdynamica', een domein op het boeiende snijvlak van de klassieke groepsdynamica, organisatieontwikkeling, systeemdenken, psychodynamica, teamwerk en conflicthantering.

Er zijn verschillende bouwstenen: kies zelf wanneer en waarmee je start!

* 10 masterclasses met telkens een specifiek thema: voor wie een grondig theoretisch én praktijkgericht inzicht wil ontwikkelen in het brede veld van de groepsdynamica en bereid is te reflecteren op de eigen praktijk

* Van teamconflict naar verbinding: een 4 daagse opleiding (2+2) voor leidinggevenden

* Teamcoaching: een ambacht - 4 daags residentieel traject (2+2)

* Groepsmediation: 6 daagse specialisatie voor bemiddelaars (3 x 2 dagen)

* Open Cirkels: één halve dag groepscoaching per seizoen
Silvia Prins heeft 25 jaar ervaring in organisaties. Ze is opgeleid als klinisch psycholoog en behaalde een doctoraat in de organisatiepsychologie (KU Leuven).

Belangrijke waarden in haar werk zijn: integraal kijken naar samenwerking - werken met wat er 'is' - focus op het groepsniveau - aandacht voor de onderstroom - werken met het potentieel van verschil - conflicten durven aangaan

Silvia is erkend bemiddelaar in sociale zaken (Mediv), professioneel coach (BAO; Life Projects) en opgeleid als consultant (International Professional Development Program; Themagecentreerde Interactie; Future Search; Deep Democracy).

Ze is Europees Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisaties (EAGT)

Silvia is de auteur van 2 boeken, diverse artikels en een veelgelezen E-Zine