BZN Stiltehoeve Metanoia

“"Ik ben ik en ik moet niets, alleen mezelf zijn."”
  • Groepsles
  • Privéles
stilte
  • stilte
Steeds meer mensen krijgen behoefte aan plekken waar nog stilte en rust heerst. Met een ruim aanbod rond stilte, meditatie en tal van workshops wil de Stiltehoeve mensen en groepen inspireren tot meer verstilling en verdieping in de meest ruime zin van het woord.
Al meer dan 50 jaar roept Bond zonder Naam via haar maandspreuken op tot stilstaan en reflectie. Met de realisatie van haar Stiltehoeve Metanoia in Moerkerke-Damme, streven Bond zonder Naam en haar partners hetzelfde doel na: meer verstilling en verdieping in het leven van elke dag.

Temidden van de ongerepte natuur nodigt Stiltehoeve Metanoia uit tot verlangzaming, verstilling en verinnerlijking. Deze Stiltehoeve is een proeftuin, wil een hefboom zijn voor maatschappelijke beweging en verandering. Een plek voor ontmoeting tussen elke levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Stiltehoeve Metanoia wil ruimte scheppen voor diverse maatschappelijke segmenten.

Gelijkaardige Activators

  • Breathing Life Breathing Life Zwijnaarde
  • jezelf bevrijden jezelf bevrijden Holsbeek
  • Dare.vlaanderen Dare.vlaanderen GENT