Bewustzijnshuis

“FAMILIEOPSTELLINGEN”
  • Groepsles
  • Privéles
familieopstellingen, persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, relatieproblemen, relaties, Familieopstellingen Het Nieuwe Opstellen
familieopstellingen persoonlijke ontwikkeling bewustzijn relatieproblemen relaties
  • familieopstellingen
  • persoonlijke ontwikkeling
  • bewustzijn
  • relatieproblemen
  • relaties
Het nieuwe familieopstellen beantwoordt belangrijke levensvragen in het bijzonder voor:

Partnerrelaties
Ouder- kind relaties
Gezinsrelaties, inbegrepen nieuwe samengestelde- eenouder gezinnen,...
Gezondheid, psychisch als fysisch
Succes in het leven en in het beroep
Opvoedingsproblemen
Belangrijke beslissingen


Waar gaat het familieopstellen naar toe?

Bij het klassieke opstellen, worden naargelang de vraag van de persoon die een opstelling wil, door de opstellingsleider een aantal representanten gekozen. Dit zijn vertegenwoordigers voor familieleden (levenden en doden). Dan wordt aan de cliënt gevraagd deze representanten in de ruimte op te stellen meestal ook met een representant voor hem zelf. Plots voelen deze representanten zich zoals de personen die ze vertegenwoordigen zonder dat zij die kennen en zonder dat over deze personen iets verteld werd. Zo kunnen de representanten bijzondere gevoelens gewaar worden, geven ze uitdrukking van hun symptomen, of komt informatie in hen naar boven die niemand weet...In zo een familieopstelling werkt ook het familiegeweten. Dat betekent dat zij, (de leden van de familie), gebonden zijn in wat hun familiegeweten voorschrijft als zijnde goed of slecht voor die familie. Het familiegeweten heeft tot doel om het recht van er bij te mogen horen te verzekeren, de familie te behoeden voor ergers en geeft de familieleden een oriëntering voor wat goed of slecht is. De opstellingsleider volgt de bewegingen van de representanten in de opstelling en verzoekt dan de orde in de opstelling te veranderen. Zo bijvoorbeeld dat de cliënt die zich, zij het onbewust en met blinde liefde, tegen deze orde verstoten heeft, zijn rechtmatige plaats bekomt en een andere, bewustere liefde kan stromen. Deze opstellingen zijn uiterst waardevol en ze zijn begrensd, zij beperken zich tot de familiesystemen, namelijk de familie van herkomst of de huidige familie en zij die er bij horen, bv. vorige partners. Tevens komen ze vanuit de idee van de opsteller (zijn ik) dat door zijn toedoen de orde herstelt en er naar streeft een goede oplossing te vinden voor de cliënt.

Het NIEUWE familieopstellen is zo goed als onbekend in België en toch komt het rechtstreeks van de bron van Bert Hellinger zelf, één Vlaming.één Waals-Chinese vrouw, één Waalse man en één Duitse die in Wallonië woont hebben zich gelaafd aan de bron.

Met Het Nieuwe Familieopstellen worden de representanten meegenomen als een medium door een grotere kracht, 'de oerkracht van alle zijn' De opsteller geeft zich eveneens over aan deze grotere kracht. Bij deze opstellingen loopt alles voor onze ogen af en kunnen we zien waar het om gaat, zonder dat we ingrijpen, zonder dat de representanten bevraagd worden. Soms komt er zin of woord, als waarheid van buitenaf dat dient uitgesproken en de helle opstelling in beroering brengt.

Voor de opsteller is het belangrijk dat hij een geestelijke en tijdloze ruimte opent en de krachten die daar uit te voorschijn komen in hun volle energie aan het licht laat komen, zonder angst, zonder oordeel of interpretatie, zonder intentie zonder medeleiden, zonder liefde die iets wil. Voor deze grotere krachten is iedereen te klein. Het is belangrijk dat de representanten zich zonder intentie overgeven aan de beweging die van buitenaf komt en hen leidt. Zodra zij iets willen, bv. een verzoening tussen de cliënt en bv. haar moeder, dan is de representant niet meer in dienst van een grotere helende kracht doch van zijn eigen goed geweten dat iets goeds wil doen voor de ander. De opsteller verzoekt dan deze representant zijn intenties los te laten.

Bij deze opstellingen kunnen representanten het wezenlijke aan het licht brengen van meerdere levens. In dit geestelijk veld houdt elke moraal op, hier is geen goed en slecht, hier is geen onderscheid tussen jij en ik. Hier komen we in een WIJ. Het brengt ons in een andere wijdte, een ander bewustzijn dat alles en allen toegewijd is zoals het is. Dit is een stap naar een allesomvattende liefde.

Odilon is het opstellen, hij draagt het heel zijn in zich. Hij leeft de Orden van de Liefde als de inzichten over de werking van de verschillende gewetens, als de geestelijke liefde die in ieder van ons werkt en die altijd leidt naar meer, naar de volheid van het LEVEN.
1998 -2002 Opleiding neo-hypnotherapie en familieopstellingen (België- Nederland)
2000 jaartraining familieopstellingen
2007 - 2009 Opleiding in Duitsland tot erkend famillieopsteller Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen
2011- 2018... verbonden aan Hellinger- Sciencia bij Bert Hellinger in Germany, afgestudeerd als Original Hellinger® Familiensteller, Université Européenne Jean Monnet.
2016 Internationale Masterclass Organisatieopstellingen

Werken met familieopstellingen sedert 2000, groepen, individuele sessies en partnersessies, Binnen- en buitenland. Geven van trainingen in het systemisch werk voor familieopstellingen voor geïnteresseerden en begeleiders uit alle takken van de zorgverstrekking,
OPLEIDER VAN DE TWEEJARIGE OPLEIDING 'HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN'. Maak van systemisch waarnemen en werken je tweede natuur.

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops