persoonlijke ontwikkeling communicatietraining zelfontplooiing personal coach talentontwikkeling
  • persoonlijke ontwikkeling
  • communicatietraining
  • zelfontplooiing
  • personal coach
  • talentontwikkeling
Ankerpunt staat midden in het leven, deelt lief en leed, zoekt samen met jou naar oplossingen. Ankerpunt staat voor:

1. Persoonlijke ontwikkeling: ‘groei uit jezelf’
Voor iedereen die nieuwe stappen wil ondernemen in persoonlijke ontwikkeling en groei. Inter-actief ontdek je wie jij nu eigenlijk bent, hoe je je talenten kan uitdiepen en inzetten om ‘in je kracht’ te staan, hoe je jouw doelen kan formuleren en bereiken.
2. Individuele begeleiding van kinderen, jongeren en adolescenten die omwille van leer- of ontwikkelingsstoornissen en/ of psychologische zorgen onderpresteren op school: o.a.dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, ADHD, ASS, NLD, beelddenken, stress, faalangst, zelfvertrouwen, leren leren, pesten ... maar ook rouw, moeilijke opgroeifactoren, ...
3. Begeleiding van en advies voor ouders - gezinnen.
4. Sociale Vaardigheidstrainingen voor kinderen, jongeren en jong volwassenen (in groep, i.s.m. het NLP Instituut voor Kinderen en Adolescenten).
5. Workshops, opleidingen en cursussen voor leerkrachten, ouders, externe hulpverleners, CLB, logopedisten, kinesisten, dokters,...
6. Teamgerichte nascholingen voor leerkrachten en interactieve lezingen voor ouders op school.
Directeur van Ankerpunt is Marleen Jans.

Marleen studeerde integratieve psychotherapie aan de Academie voor Integratieve Psychotherapie met als specialisatie: kinder- en jeugdtherapie. (Lid B.N.I.V.P nr. PT-19600625-121027) Ze is master NLP, volgde cursussen: cognitievegedragstherapie, systeemtheoretisch psychotherapie, gezinstherapie, opvoedkunde, Transactionele Analyse, psychodiagnostiek… Naast een wetenschappelijke universitaire master beschikt ze ook over een pedagogisch diploma, waarmee ze aan de slag ging eerst als leerkracht en later als zorgcoördinator.

Daarnaast volgde ze cursussen rond pesten vermijden en aanpakken, sociale vaardigheden, faalangst en prestatieangst, fobieën, zelfvertrouwen en ook rouw en depressies, sensibiliseren rond drugs …

Als leercoach verdiepte ze zich in problematieken als dyscalculie, dyslexie en dysorthografie, beelddenken, ASS , ADHD, NLD, leren leren, mindmapping, studiebegeleiding. Bovendien is ze op dit vlak ook ervaringsdeskundige.

Marleen heeft ook jarenlange ervaring met educatieve werking voor kinderen en jongeren in musea en bij jeugdorganisaties zoals Jeugd en Muziek Brussel. Nu nog blijft Marleen actief in de leefwereld van de jongeren.
Marleen wordt in dit alles steeds enthousiast gesteund door haar twee dochters.

Door haar originele, educatieve aanpak worden kinderen en jongeren op een creatieve manier gestimuleerd en raken zo enthousiast gemotiveerd hun doel te bereiken. Omdat elk kind uniek is, wordt er in dialoog met jouw kind of jongere een programma op maat uitgewerkt waarbij de eigen talenten een essentiële rol spelen.

De gezinnen worden opgevolgd en begeleid waar nodig. Ook de ouders krijgen de nodige aandacht en kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding. Ouders kunnen in Ankerpunt ook terecht voor opvoedingsondersteuning.

Voor volwassenen en adolescenten zijn er ook eigen programma's voorzien en uitgewerkt.

Marleen werkt samen met specialisten waarmee overlegd wordt of waar naar kan doorverwezen worden.

Marleen geeft lezingen in Hoge Scholen en nascholingscentra, voor leerkrachten, dokters, mutualiteiten, externe begeleiders, ouders, (jong) volwassenen en tal van geïnteresseerde organisaties.

Marleen is medestichter van NIKA: NLP Instituut voor kinderen en adolescenten.

Marleen zit in de raad van bestuur van Sprankel: een vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen.

En vooral gaat Marleen samen met jou op zoek naar groei en een optimaal, zinvol leven zodat je je goed in je vel voelt en de toekomst positief tegemoet kan gaan.

Gelijkaardige Activators

  • Innerpeace-jv Innerpeace-jv Beveren
  • Heidi Louagie Heidi Louagie Moorslede
  • HILDE VAN BULCK - Samtati bv HILDE VAN BULCK - Samtati bv Duffel