Instituut voor Transcendental Living

“Transcendentaal Leven: creatie van Wel-Zijn”
  • Groepsles
  • Privéles
aandacht bewustzijn geluk intuïtieve ontwikkeling leren ontspannen
  • aandacht
  • bewustzijn
  • geluk
  • intuïtieve ontwikkeling
  • leren ontspannen
Bron van inspiratie: Nâm Yoga

Alle betrokkenen bij ITL voelen zich in hun persoonlijke leven geïnspireerd door Nâm Yoga van Yoginâm Abbahjí. Nâm Yoga biedt de opening om te leven als een ‘Complete Human Being’, waarin de verticale en horizontale component van het menselijk wezen in volledige harmonie is. Uitgangspunt is dat de mens een transcendentaal wezen is; niet het lichaam is onze basis, maar juist de spiritualiteit ligt ten grondslag aan ons leven.
Verticaal en horizontaal bewustzijn

In Nâm Yoga wordt onderscheid gemaakt tussen een verticale en een horizontale component in menselijk bewustzijn. De horizontale as hangt samen met de ervaring die je bent, zowel de bewuste als de fijnstoffelijke weerslag daarvan. De verticale component vertegenwoordigt het spirituele aspect van ons bewustzijn. Als mens bevind jij je te allen tijde op het kruispunt van deze twee assen.
Het Institute for Transcendental Living biedt activiteiten die bijdragen aan het creëren van meer harmonie en balans in leven. Dit kan vanuit diverse disciplines en methoden. Gezamenlijk uitgangspunt is de transcendentale aard van menselijk leven; dat waar wij als mensen werkelijk in verbonden zijn. Zozeer zelfs dat je kunt zeggen 'de ander dat ben jij'.

Gelijkaardige Activators

  • De Bosrank De Bosrank Herk-de-Stad
  • sananda-tantra sananda-tantra Onze-Lieve-Vrouw Waver
  • TRANSBALANCE TRANSBALANCE AALST