Leiderschap en spirituele ontwikkeling (Kessel)

  • Groepsles
  • Privéles
maandag 10 mei 2021 (10:00-17:30) - 8 lesdagen

Beschrijving

Ieder mens, van schoonmaker tot directeur, zou aan leiderschapsontwikkeling moeten doen. Want ieder mens geeft op zijn tijd leiding. (Ferdinand Aukes)

Deze training beoogt eerst en vooral een verdieping van het inzicht in de positie van een trainer en de onvermijdelijke leidersfunctie die hij daarbij direct of indirect opneemt. Iedere authentieke trainer heeft zijn eigen authentieke manier van leiden. Vanuit een inzicht in onszelf, onderzoeken we welke vorm van leiden het dichtst bij ons ligt.

Deze vorm nemen we als uitgangspunt voor een verdere integratie van de verschillende leiderschapskwaliteiten met de kwaliteiten die we als trainer moeten aanspreken. De training beoogt daarom in eerste instantie een verdieping van het inzicht in de relatie trainer – leiderschap. Hierbij worden vooral de volgende aspecten uitgediept:

- Met welke aspecten hebben we persoonlijk het meeste voeling?
- Hoe kunnen we deze aspecten verder integreren en demonstreren?
- Welke elementen neigen we te verwaarlozen? Hoe ontwikkelen we deze elementen om tot een zo evenwichtig mogelijke leiderspositie te komen?
- Wat zijn de bijkomende spirituele principes in het kader van ecologisch verantwoord trainen en leiding geven?

Deze training behelst een theoretisch, een spiritueel en een praktisch gedeelte:
- Het theoretische deel omvat een analyse van leiderschap vanuit NLP optiek. Deze analyse is onder meer gebaseerd op het uitgebreide werk van Robert Dilts, Anné Linden en Eric Schneider.
- Het spirituele aspect van deze training vloeit voort uit het feit dat elke training een ontwikkelingsproces is waar onvermijdelijke spirituele aspecten aan verbonden zijn. Hoe trigger – of blokkeer – je als leider spirituele groei? Hoe functioneer je als spirituele katalysator?
- Het praktische aspect is het belangrijkste deel van deze training. Door verschillende oefeningen worden trainers- en leiderschapscapaciteiten geïntegreerd en gedemonstreerd voor de groep.

Blok 1: woensdag, donderdag, vrijdag 14-15-16 december 2016

Blok 2: dinsdag, woensdag, donderdag 18-19-20 april 2017

Blok 3: dinsdag, woensdag, donderdag 27-28-29 juni 2017

Arcturus Arcturus Kessel

Nodig je vrienden uit

Nieuwsbrief

  • Mis geen enkele promotie aanbieding
  • Overzicht van de 'niet te missen' cursussen en workshops