Shekina Ray

“This way to your Freedom! -->”
  • Groepsles
  • Privéles
tantra
  • tantra
NL
Shekina Ray is sinds 2000 een energie-genezer en dito leraar. Ze is een Reiki-master, Matrix-energetica en Reconnective Healing Practitioner, Access Consciousness Facilitator en Tantra Educator.

Ze moedigt mensen aan om manieren te vinden om zichzelf te uiten en geeft les in verschillende klassen die mensen helpen hun passies te ontdekken, van zichzelf houden en helpt hen comfortabel en zelfverzekerd te zijn over hun lichaam en seksualiteit.

Met haar uitgebreide achtergrond in energetische genezing en lichaamswerk, kan ze cliënten niet alleen helpen met stressverlichting en ontspanning, maar ook met een verscheidenheid aan andere zaken.

Voor paren biedt zij sessies en privélessen om te helpen met:

• Verbinding aangaan met alle vijf de zintuigen
• Gebruik van adem, geluid en beweging om het plezier te vergroten
• Elkaar een veilig gevoel geven
• Elkaar helpen met emotionele behoeften
• Leren seksueel te voldoen aan elkaar
• Ontmoeting op spiritueel niveau
• Verlangens te communiceren en dromen te creëren in gemeenschappelijke transformatie
• Elkaar feedback geven zonder kritisch te zijn

Voor vrouwen:

• Seksuele inhibitie
• Verminderd libido, menopauze
• Het loslaten van schuld en schaamte over plezier
• Herstel van trauma en seksueel misbruik
• Herstel van een trauma van een bevalling of een operatie
• Lichaamsbeeld en zelfvertrouwen
• Self-pleasuring technieken
• Meerdere full body orgasmes en ejaculatie
• Tantrische gezichtsmassage en energetische facelift
• Leren om hun partner te plezieren

Voor mannen:

• Erectiestoornissen
• Voortijdige ejaculatie
• Prostaatgezondheid
• Herstel van trauma en seksueel misbruik
• Lichaamsbeeld en zelfvertrouwen
• Seksuele onervarenheid
• Angst voor intimiteit
• Het loslaten van schuld en schaamte rond seksualiteit
• Leren van zelfgenot en anderen behagen
• Leren om meerdere full body orgasmes te hebben


ENG
Shekina Ray has been an Energy Healer and teacher since 2000. She is a Reiki Master, Matrix Energetics and Reconnective Healing Practitioner, Access Consciousness Facilitator and Tantra Educator.

She enjoys encouraging people to find ways to express themselves and teaches a variety of classes that assist people in discovering their passions, loving and accepting themselves, building their self-esteem and helping them to be comfortable and confident about their body and sexuality.

With her extensive background in energy healing and bodywork, she can assist clients not only with stress relief and relaxation but also with a variety of other issues.

For couples she offers sessions and private classes to help with:

• Connecting with each other with all five senses
• Using breath, sound and movement to increase pleasure
• Making each other feel safe and secure
• Helping each other with emotional needs
• Learning to sexually satisfy each other
• Meeting each other on the spiritual level
• Learning to communicate your desires and create your dreams as you transform together
• Learn how to give each other feedback without being critical

For women:

• Sexual inhibition
• Decreased libido, menopause
• Releasing guilt and shame about pleasure
• Recovering from trauma and sexual abuse
• Recovering from trauma of childbirth or surgery
• Body image and self-confidence
• Self-pleasuring techniques
• Multiple full body orgasm and ejaculation
• Tantric face massage and energetic facelift
• Learning to pleasure their partner

For men:

• Erectile dysfunction
• Premature ejaculation
• Prostate health
• Recovering from trauma and sexual abuse
• Body image and self-confidence
• Sexual inexperience
• Fear of intimacy
• Releasing guilt and shame around sexuality
• Learning self-pleasure and pleasuring others
• Learning to have multiple full body orgasms
NL
Shekina Ray is een gekwalificeerde en geregistreerde verpleegster. Na verloop van tijd raakte ze gefrustreerd door de aanpak van de Westerse geneeskunde. In haar zoektocht naar alternatieven, studeerde ze vele energie-helende modaliteiten zoals Chi Kung, Tai Chi, Reiki, Reflexology en meer. Ze is Reikimaster en heeft meer dan een decennium ervaring met deze behandeling. Zij is ook een Matrix Energetica en Reconnective Healing Practitioner en Access Consciousness Facilitator. Daarbij is ze werkzaam als gecertificeerde Tantra-opvoeder en Tantrische massagetherapeut.

ENG
Shekina Ray is a qualified registered nurse but over time she became frustrated with the approach of Western medicine. In her search for alternatives, she studied many energy healing modalities such as Chi Kung, Tai Chi, Reiki, Reflexology and more. She is a Reiki Master and taught Reiki for over a decade. She is a Matrix Energetics and Reconnective Healing practitioner, and Access Consciousness Facilitator. She is also a Certified Tantra Educator and Tantric Massage Therapist.

Gelijkaardige Activators

  • Assayya Vof Assayya Vof Bouwel
  • An Block An Block Ekeren
  • High On Life High On Life Kontich