storms (ico)

““Er is geen vreugde in het kleine; het oneindige is vreugde.” Chandogya Upanishad”
  • Groepsles
  • Privéles
bewustzijn, bemiddeling, relaties, geluk, relatieproblemen, psychopathie, psychologie, zelfbescherming
bewustzijn bemiddeling relaties geluk relatieproblemen
  • bewustzijn
  • bemiddeling
  • relaties
  • geluk
  • relatieproblemen
Consults, therapie, workshops en lezingen over 'Zelfbescherming in destructieve relaties. Psychopathie herkennen en hanteren.' Voor mensen die verwikkeld of verwikkeld geweest zijn in een relatie met een destructieve persoon (m/v). Een collega of partner.
Iemand die aanvankelijk heel aardig leek, maar die zich ontpopte als een manipulator.

Ook consults, lezingen en workshops voor professionals over 'Psychopathie herkennen en hanteren'. Doelgroep zijn juristen (advocaten, (familie)rechters, notarissen, ...), mediators, hulpverleners in de sociale of (psycho)medische sector, jeugdbeschermers, personeelsfunctionarissen of recruiters, pedagogen, leerlingenbegeleiders en leerkrachten.
Jan Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij ondernam een academische studie van de vedische wetenschap (de spirituele en wetenschappelijke traditie van het oude India) en bestudeerde een rist van exacte- en menswetenschappen in het licht van de fundamenten van kennis (B.A.- en M.A.-graad).
Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het onderricht aangaande bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling.

Sinds 2006 maakte hij een studie van psychopathie (het ontbreken van bewustzijn/geweten) die resulteerde in:

• het succesboek ‘Destructieve relaties op de schop. Psychopathie herkennen en hanteren’, uitgegeven bij Ankh-Hermes, twaalfde druk
• een nieuw, wetenschappelijk gefundeerd psychopathie-construct
• een effectieve therapeutische aanpak van de diepe trauma’s die teweeggebracht worden door langdurige interacties met mensen die aan psychopathie lijden.

Gelijkaardige Activators

  • Cré Up! Cré Up! Brugge
  • SAVEANDMOVE SAVEANDMOVE BREDENE
  • Dare.vlaanderen Dare.vlaanderen GENT