Born 2 Be

“Wees de verandering die je wil zien in de wereld.”
  • Groepsles
  • Privéles
relaxatietherapie
  • relaxatietherapie
Door het geven van lezingen, workshops, trainingen en opstellingen
wil Born 2 Be mensen op een ervaringsgerichte manier:
meer in contact brengen met hun gevoel.
We leven de dag van vandaag in een snel evoluerende, materialistische maatschappij waar het denken overheerst . De wijsheid van ons hart en het contact met ons gevoel hebben meer plaats nodig in deze wereld. Zo kan er een samenwerking ontstaan tussen ons denken en ons gevoel, wat leidt tot het maken van meer authentieke in plaats van enkel rationele keuzes. Wij willen ons steentje bijdragen om het hart en het gevoel hun plaats terug te geven in ons dagelijkse leven.
de mogelijkheid bieden tot inzichten in eigen denkpatronen en gedrag.
Ons gedrag, de manier waarop we met onze omgeving en onze relaties omgaan, wordt voornamelijk bepaald door onze denkpatronen. Deze beïnvloeden ons gevoel en zorgen voor het ontstaan van emoties, zowel positief als negatief. Vaak zijn we ons niet bewust van deze onderliggende beperkende patronen. Wij willen mensen helpen hierin meer inzicht te krijgen en hen zo in staat stellen meer keuzemogelijkheden voor zichzelf te creëren.
leren bewust communiceren.
Wanneer we communiceren doen we dat vaak op een reactieve manier. We worden door iets wat in onze omgeving gebeurt geraakt en reageren al snel emotioneel. Het is dan ook aangewezen om ons gevoel op een heldere manier te gaan waarnemen. Wanneer we weer in contact staan met onze gevoelswereld, kunnen we op een bewustere manier verbinding maken met onze omgeving.
begeleiden in hun proces van bewustwording en persoonlijke groei
Door het aanbieden van verschillende trajecten, zowel individueel als in groep, creëren wij een veilige leeromgeving en een groter draagvlak waardoor mensen kunnen evolueren in hun persoonlijke groei.

Wij begeleiden mensen in hun beweging naar een meer bezield leven. Met ons aanbod willen we mensen meer in contact brengen met hun eigen kracht, met hun eigen kern . Door dichter bij zichzelf te komen, kan men meer verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die leiden naar een bezield leven.
NLP, familie- en organisatiecoach, rouwtherapie, systeemopstellingen, integrale coaching, tekenanalyse, relatietherapie, ...

Gelijkaardige Activators

  • activate.me activate.me Kontich
  • HILDE VAN BULCK - Samtati bv HILDE VAN BULCK - Samtati bv Duffel
  • China Arts College China Arts College Antwerpen