Mindfulness en cognitieve gedragstherapie (MBCT) in de praktijk (Gent)

  • Groepsles
  • Privéles
zaterdag 12 september 2020 (10:00-17:00) - 4 lesdagen

Beschrijving

Wat is het?

Je kan deze uitleg ook op Youtube vinden onder Wilfried Van Craen MBCT

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een wetenschappelijk onderbouwde training om je levenskwaliteit te beschermen als die bedreigd wordt door zorgen, stress, spanningen, lichamelijke of emotionele klachten.
Het leert je op een methodische manier rustiger en stabieler om te gaan met de ups en downs van het leven en een andere kijk te ontwikkelen als het niet loopt zoals je het had gewild.

In MBCT ontmoeten Oost en West mekaar op een unieke, verruimende wijze, waarbij een verrijkende kruisbestuiving plaatsgrijpt tussen de 2000 jaar oude Oosterse traditie van boeddhistische meditatie en de actueel meest invloedrijke Westerse psychologische richting, namelijk de cognitieve psychologie.
Vanuit MBCT leer je op een heel nieuwe manier om te gaan met de moeilijkheden en problemen die zich op jouw pad hebben aangediend.

Piekeren is daarbij vaak de ergste boosdoener en mensen piekeren vooral wanneer het leven niet loopt zoals ze verwacht hadden, als het wensplaatje en de harde realiteit niet meer samenvallen.
In deze training leer je hanteermethoden om piekergedrag en negatief denken te couperen of om te buigen naar een meer constructieve perceptie van de realiteit.
Daarnaast leer je ook op een meer aanvaardende manier om te gaan met datgene wat je niet kan veranderen.
Een tweede invalshoek is het streven naar meer innerlijke rust. Van daaruit kan je op een meer stabiele en geankerde manier omgaan met spanningen, stress, teleurstellingen, stemmingsstornissen, angst, woede, fout gewoontegedrag, lichamelijk ongemak of pijn …
Op deze manier komt er (eindelijk) opnieuw energie vrij om te investeren in je levenskwaliteit.


Waarom zou je deze training volgen?

- Omdat je met de oplossingsstrategieën die je gewoon bent, niet voldoende verandering verkrijgt op hetgeen jou belast.
- Omdat je sceptisch bent t.o.v. alternatieve benaderingen maar wel bereid bent een nieuwe benadering toe te laten die wetenschappelijk goed onderzocht is en vooral bereid bent de waarde ervan af te leiden uit de eigen ervaring.
- Omdat je een manier wil vinden om beter om te gaan met het gegeven dat het leven anders loopt dan we zouden willen.

Let wel: mindfulness en cognitieve psychologie zijn geen wondermiddelen die je problemen zomaar oplossen.
Wel leer je je op een methodische manier vaardigheden en attituden eigen te maken om je draagkracht te verhogen en minder belast te worden door stress, tegenslagen en ongemakken en op die manier je levenskwaliteit te beschermen.

Ervaring van anderen: Lees op de site de mening van meer dan 300 cursisten.

Wat deze deze training anders maakt is:

* Dat we andere accenten leggen. In de meeste MBCT trainingen worden elementen uit de cognitieve psychologie (de wetenschappelijke benadering van ‘positief denken’) bij de mindfulness betrokken. In deze training doe ik het omgekeerde: de mindfulness integreren binnen de cognitieve gedragstherapie, omdat dit mijn therapeutisch referentiekader is en omdat mindfulness m.i. best geïntegreerd wordt binnen de (therapeutische) opleiding en specialiteit(en) van de trainer.
* Dat we afwijken van de klassieke MBCT training door ze aan te vullen vanuit de positieve psychologie (de benadering van auteurs en onderzoekers als Snyder, Seligman en Csikszentmihalyi) en wetenschappelijke hypnose.
Zo kunnen de focustechnieken uit deze laatste een waardevol alternatief zijn voor mensen die het niet prettig vinden om te focussen op de ademhaling, een vaardigheid die in de klassieke mindfulness vaak toegepast wordt.
* Dat het – in tegenstelling tot de louter cognitieve benaderingen - niet zozeer gaat om leren via kennis (we weten al zoveel), maar vooral om leren door je eigen ervaring. En dat deze benadering wordt ondersteund door uitgebreid wetenschappelijk evidence based effectonderzoek.
* Dat we weliswaar de grote lijnen van het acht-wekenprogramma volgen, maar de formule van 8 (avond)sessies vervangen door 4 tweewekelijkse zaterdagen van telkens 2 sessies.

Waarom zou je deze training beter NIET volgen:

Zo’n training volg je best NIET in de acute fase van een ernstige stemmings- of angststoornis of lichamelijke (pijn)klacht. Ze vereist immers een stevige inzet die je in een moeilijke periode onmogelijk kan opbrengen. Als de last niet langer acuut is, en je je opnieuw stabiel voelt, kan je de training wel volgen om herval te helpen vermijden.
De training is een groepscursus maar geen (groeps)therapie. Er wordt dus niet ingegaan op individuele klachten of moeilijkheden, tenzij deze relevant zijn binnen de context van de training en de bespreking een meerwaarde kan betekenen voor de ganse groep.

Deze training is ook niet bedoeld voor hulpverleners of anderen die mindfulness willen gebruiken binnen hun werksetting. Daarvoor bestaan er specifieke trainingen, gegeven door o.a. Dr.Edel Maex, IAM, ITAM enz.


Trainer:

Ook voor de trainer zelf gaat het om een persoonlijke kruisbestuiving tussen twee werelden
Aan de ene kant begon het in de jaren zeventig tijdens een verblijf in het Esalen Institute waar hij ‘Sensory Awareness’ leerde kennen, een methode om de draagkracht te vergroten door zintuiglijk bewuster om te gaan met je lichaam en de omwereld en dus in zekere zin een voorloper van mindfulness.
Door interesse in het boeddhisme en Za-Zen kwam hij terecht bij de spirituele grondlegger van mindfulness, Thich Nhat Hanh, bij wie hij jaarlijks retraites volgde, onder meer in het European Institute of Applied Buddhism.
De wetenschappelijk-academische benadering van mindfulness leerde hij kennen door het werk van en seminaries te volgen bij Jon Kabat-Zinn, Mark Williams, John Teasdale, Yvonne Barnes-Holmes ....
Aan de andere kant ontwikkelde hij als cognitief gedragstherapeut (KUL, 1985) een bijzondere interesse voor de klinische toepassingen van de cognitieve psychologie en schreef er in 1999 het boek ‘Lessen in levenskunst: de praktijk van het positief denken’ over. Daarnaast geeft hij sinds twintig jaar een cursus ‘De praktijk van het positief denken’, waarin hij aanleert hoe men de inzichten van de cognitieve psychologie methodisch kan toepassen op de moeilijkheden van het dagelijkse leven.
De integratie van deze twee benaderingen leidde tot deze training.

Cursusformule: De training loopt over volgende vier zaterdagen: 12 en 26 / 9 & 10 en 24 / 10 telkens van 10 tot 17h

Cursusprijs: 295 , studententarief: 150 €
Mocht je financiële toestand je beletten deze cursus te volgen, laat me dit weten, we zoeken dan een oplossing.

In de cursusprijs zijn volgende extra’s inbegrepen:
– een hand-out
– een praktijkboek over toegepaste cognitieve psychologie
– audio opnamen van de geziene technieken
– opvolging via mail na elke sessie
– reductie van 30% op de andere cursussen

Wilfried Van Craen Wilfried Van Craen Gent

Nodig je vrienden uit

Van 12/09/2020 tot
en met 24/10/2020
(4 lesdagen)
10:00-17:00
Geen ervaring vereist
17 - 99
Toon contact informatie

Gelijkaardige Activators

  • Leven in balans Leven in balans Middelkerke
  • Mariposa festival Mariposa festival Oosterzele
  • Multidimensionaliteit Multidimensionaliteit kapelle-op-den-bos

Andere geïnteresseerden bekeken ook:

Snowmanknows

activiteit

Zelfzorg met emotioneel lichaamswerk ® We kunnen er niet meer omheen: ‘Opkomen voor en nadenken over een duurzaam en leefbaar …

Snowmanknows

21/08 (18:00-16:00) - 3 lesdagen

1880 Kapelle-op-den-Bos

€ 365
i.p.v. € 395
Inpulsing lichaamsgerichte psychotherapie

activiteit

Vitaler leven en bewegen 10 wekentraject Bio-Energetica Lichamelijk en psychisch meer in balans Wil je je lichaam ontdoen van stress en …

Inpulsing lichaamsgerichte psychotherapie

Wekelijks op dinsdag (19:30-21:00)

2800 Mechelen

€ 120
Sofie-Ann Bracke

activiteit

Omwille van de Corona pandemie kunnen gewone lessen niet doorgaan en biedt ik online een reeks van 3 lessen Taijiwuxigong® aan, …

Sofie-Ann Bracke

Wekelijks op zaterdag (00:00-00:00)

online online

€ 21