AndersOm

“AndersOm, goed eigenWIJS”
  • Groepsles
  • Privéles
zelfvertrouwen opbouwen, zelfontplooiing, coaching opleiding, opleiding leidinggeven, relaties, psychodrama, systeemopstellingen, interactief theater, forumtheater, playback theater, terugspeeltheater
zelfvertrouwen opbouwen zelfontplooiing coaching opleiding opleiding leidinggeven relaties
  • zelfvertrouwen opbouwen
  • zelfontplooiing
  • coaching opleiding
  • opleiding leidinggeven
  • relaties
Wat ik aanbied:
-coaching voor iedereen die met mensen en/of groepen werkt
-coaching voor ondernemers en particulieren die hun eigenWIJSHEID willen ontwikkelen en benutten
-ontwikkelings- en trainingstrajecten voor medewerkers en leidinggevenden
-trajecten voor teamontwikkeling
-bemiddeling
-ondersteuning bij veranderingsprocessen

Enkele voorbeeldtrajecten:
-Ontwikkel en benut je eigenWIJSHEID
-Anders omgaan met frustratie, weerstand en conflict
-Proeven van psychodrama
-Psychodramalabo
-Kwailteitenwinkel
Waar ik voor sta
Ik beschouw het als mijn missie om mensen te helpen échte relaties aan te gaan. Ik ondervind zelf de helende kracht van echt zijn en echte relaties onderhouden. Professionele en persoonlijke relaties waarin alles dat gezegd moet worden kan gezegd worden. Ook al is dat moeilijk en beangstigend door ervaringen uit het verleden en nachtmerries over de toekomst. Echt jezelf zijn is dé voorwaarde om echte relaties te kunnen aangaan.

Ik ben ervan overtuigd dat je alleen door echtheid op de juiste plek terecht komt: je eigen plek. En dat je alleen vanop die plek je eigenWIJZE bijdrage kan leveren aan de wereld. Je authentieke opdracht vervullen, gezonde verbindingen met anderen aangaan en écht, waarachtig gelukkig zijn.

Daarom help ik:

-mensen, groepen en teams een waarachtige dialoog te voeren over de essentie van de zaak.
-geheimen en taboes die waarachtige dialoog belemmeren te ontdekken en desgewenst doorbreken.
-zichtbaar te maken wat onzichtbaar is, bespreekbaar wat onbespreekbaar lijkt.
-tegenstellingen en afwijkingen met elkaar te verbinden.
-de realiteit vanuit een geheel ander perspectief te bekijken: vanuit een derde positie, vanop een afstand, vanuit de positie van ‘die ander’,…
-mensen die een leidende of begeleidende rol vervullen te ondersteunen in hun groei naar eigenWIJS leiderschap. Zodat de eigenWIJSHEID van mensen en groepen wordt ontsloten en benut.

Dat doe ik door mensen en groepen speels in contact te brengen met hun onderstroom o.a. met:
-psychodrama en systeemopstellingen
-transformatiecirkels
-verhalendrama
-interactief theater
-terugspeeltheater

In al deze methoden heb ik opleidingen gevolgd die tussen één en vijf jaar duren. Daarnaast volgde ik ook opleiding in bemiddeling, teamcoaching, systeemdenken,...

Gelijkaardige Activators

  • AnnimA AnnimA Hamme
  • Bazarts vzw Bazarts vzw Hasselt
  • Sandra Delbeecke Sandra Delbeecke Geluwe