Wilfried Van Craen

“Persoonlijke vorming vanuit een wetenschappelijke, pragmatische invalshoek en 40 jaar ervaring”
  • Groepsles
  • Privéles
mindfulness training assertiviteitstraining relaties leren ontspannen bezinning
  • mindfulness training
  • assertiviteitstraining
  • relaties
  • leren ontspannen
  • bezinning
Het is voor mij een uitdaging om in die cursussen gebald naar de essentie te gaan en zo de zelfwerkzaamheid en methodische zelfredzaamheid van mensen te versterken.
In deze cursussen vloeien de ervaringen samen van veertig jaar curatief (klinische psychotherapie) en preventief werk (het geven van cursussen).
Uit deze ervaring zijn twee soorten cursussen gegroeid.

Enerzijds cursussen gericht op de meest courante klachten die ik heb behandeld: angstklachten (fobieën en paniekstoornis), spannings- en overspanningssyndroom, stress en burn-out, slaapstoornissen en relatieproblemen, stemmingsstoornissen, onzekerheid, faalangst en subassertiviteit.
Anderzijds cursussen gericht op methodieken en technieken die, evidence based, het meest waardevol zijn gebleken: Mindfulness en cognitieve gedragstherapie (MBCT), relaxatietechnieken, quality time management, assertiviteitstraining.
Alle cursussen worden begeleid door Wilfried Van Craen.
Hij heeft 40 jaar klinische praktijkervaring als psychotherapeut, vnl. cognitieve gedragstherapie (KUL, 1989), seksuologie (KUL, 1980) en relatietherapie (KUL, 1981). Nu geeft hij enerzijds cursussen in persoonlijke vorming voor een breed publiek, anderzijds professionele opleidingen voor (para)medici en hulpverleners. Hij is tevens auteur van veertien boeken over praktische psychologie, relaties en levenskunst.

Hij is opleider en supervisor binnen de Vlaamse Vereniging voor Wetenschappelijke Hypnose, en opleider/docent binnen o.m. het “Institut Français d’Hypnose”, het Nascholingsinstituut van het Verbond der Vlaamse Tandartsen, Opleiding Gedragstherapie UG, Hogeschool Gent e.a.
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, de Beroepsvereniging voor relatietherapie e.a.